Обједињена процедура

Насловна / Актуелности / Обједињена процедура

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

10. април 2024.

Грaдскa упрaвa грaдa Шaпцa, Oдeљeњe зa урбaнизaм, нa oснoву чл. 8ђ ст. 6. и 7. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсник РС бр. 72/09, 81/09-испрaвкa, 64/10-oдлукa УС, 24/11, 121/12, 42/13-oдлукa УС, 50/13-oдлукa УС, 98/13-oдлукa УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), oбjaвљуje:

10.04.2024.

Димитрић Драгослав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јевтић Ненад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

09.04.2024.

DE HEUS DOO_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

08.04.2024.

Радосављевић Градимир_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

TEMPEST TRADE DOO_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

05.04.2024.

Церовац Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Тирић Будимир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

03.04.2024.

Бурсаћ Бранислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Живковић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Златне руке_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.04.2024.

Алпина текстил д.о.о._Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.03.2024.

СрбијаГас_Галеб_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Балша,Петра,Вукан Ивановић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

M TEH d.o.o_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

26.03.2024.

Суботић Милинко_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Инот д.о.о._Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.03.2024.

СЗ ЈВ 73_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

21.03.2024.

Тодоровић Душан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Максић Живанко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Аутоматеријал_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Анкарић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

19.03.2024.

Тадић Радислав_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Исаковић Славиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Бојић Ацо и Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

18.03.2024.

Инот д.о.о. _Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

HEMOFARM_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

15.03.2024.

Шалић Миркан и Шалић Анђелка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ветеринарсkи специјалистичkи институт Шабац_Решење о одбијању захтева за издавање грађевинске дозволе

Бурсаћ Бранислав_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Андрић Милутин_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.03.2024.

СЗ краља Даргутина 9_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Поповић Миле_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Владан Павловић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

13.03.2024.

Душко Максимовић, Милан Перић_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Драган Гавриловић_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Војиновић Александра_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Александар Ристивојевић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

M TEH d.o.o. Београд-Палилула_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Knez Perspektive_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

DE HEUS DOO_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

11.03.2024.

СТЕЕЛ ИНВЕСТ доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

08.03.2024.

Јовановић Предраг_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

07.03.2024.

Марјановић Милош_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Павловић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Симеуновић Јасминка_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

06.03.2024.

Гератовић Дејан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

М ТЕХ доо Београд_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

05.03.2024.

Јавно предузеће Србијагас Нови Сад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мачва Фруит_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Темпест Траде Мајур_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ТехноЛаб ЦМВ доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

04.03.2024.

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Средња пољопривредна школа са домом ученика-Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Стевановић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.03.2024.

Миловановић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Станковић Саша_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

29.02.2024.

Златни плод доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Аћимовић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

28.02.2024.

Савремена градња доо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

27.02.2024.

Грујић Бранимир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Миљевић Дејан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Николић Живота_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Туцић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

26.02.2024.

Коларић Небојша_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ивановић Богољуб и Јованка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

23.02.2024.

Алпина Текстил доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мастер Новоградња доо_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Павловић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

22.02.2024.

Мићић Раде_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Електродистрибуција Србије доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Аћимовић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Арсеновић Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

21.02.2024.

Пајић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

20.02.2024.

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Кузмановић Мирјана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

19.02.2024.

Јаковљевић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јеремић Миломир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Недић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Пирамида 72 доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ПИРАМИДА_72 доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Стамбена заједница краља Драгутина бр 9_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Трифуновић Бојан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

14.02.2024.

Радановић Наташа_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

М ТЕХ доо Београд_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

КНЕЗ ПЕРСПЕКТИВЕ доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јосиповић Огњен_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Алпина Текстил доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

13.02.2024.

Темпест Траде доо_Решење о одбaцивању захтева за издавање привремене грађевинске дозволе

Петровић Мршић Мирослава_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Облаковић Перо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Младеновић Јелена_Решење о одбацивању захтева за издавање употрбне дозволе

ЈКП Водовод Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Дукић Жељко_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Антић Мартић Данијела_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

12.02.2024.

Витомировић Срђан_Закључак о одбацивању захтева

ЕМАЛ ДОО_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

за издавање локацијских услова

ИНОТ ДОО_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Савић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.02.2024.

Цомех доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мајсторовић Драгиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Гавриловић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

07.02.2024.

Тодоровић Младен_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мајсторовић Драгиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

06.02.2024.

Транском 94 доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

МОНДИ доо Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

05.02.2024.

Шабачки Неимар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Рефлекс Мајур_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Марковић Вукашин_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Васић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Андрић Славица и Недић Живорад_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

02.02.2024.

Марковић Милка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Драгана Радовановић и Јован Вранеш_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

01.02.2024.

Електродистрибуција Србије доо_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Радановић Наташа_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

СБЕ СЕРБИА доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Тодоровић Душан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

31.01.2024.

Марија Терзић и Ранко Јаковљевић_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Крстић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Илић Александар_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Електродистрибуција Србије,_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Бојић Јелица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

АЛПИНА ТЕКСТИЛ ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

30.01.2024.

Продановић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈКП Топлана Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

29.01.2024.

Поучковић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

26.01.2024.

Поповић Владан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Стамбена заједница Јанка Веселиновића 73_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чла 145 ЗПИ

24.01.2024.

Павловић Жељко_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Думача Пром доо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

23.01.2024.

Јанковић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Спасојевић Биљана_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Тарбук Мирослав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

22.01.2024.

СБЕ СЕРБИА_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЛУНА СТАН_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

19.01.2024.

Мијаиловић Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

18.01.2024.

Глигорић Дејан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

17.01.2024.

Филиповић Милош_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Пирамида 72_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Недић Гордана_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Крунић Богдан Дагица и Србољуб_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

16.01.2024.

Тешић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

15.01.2024.

Павловић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Деспотовић Марко_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

12.01.2024.

Јашовић Бојана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Електродистрибуција Србије_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вуковић Јовица_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

АГРОСЕМЕ ДОО_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

10.01.2024.

Продановић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Поучковић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Николић Ивица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

TEMPEST TRADE_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

09.01.2024.

De Heus_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ИВА_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Кнежевић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Лукић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

03.01.2024.

ЈП Србијагас Нови Сад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јованић Славољуб_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

29.12.2023.

Асановић Здравко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мршић Томислав_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Омеровић Омер_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Петровић Олгица_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

28.12.2023.

Симић Миломир_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Селенић Марко_Решење о одбацивању захтева за издавање ушпотребне дозволе

СБЕ СЕРБИА ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јовановић Миољуб_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

27.12.2023.

Фриц Драги_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Баћановић Радиша_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

26.12.2023.

Матић Никола_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ИНОС НАПРЕДАК ДОО_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

25.12.2023.

Јанчић Ивона и Марко_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Илић Драган_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

22.12.2023.

Савић Риста_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Радукић Никола_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мајсторовић Драгиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

21.12.2023.

ЗИД АРТ 015 ДОО_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Електродистрибуција Србије Огранак Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Графен Градња доо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

20.12.2023.

Станковић Саша_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Перић Петар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Општа болница др Лаза К Лазаревић_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Електродистрибуција Србије Огранак Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

19.12.2023.

Тодоровић Младен_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Дукић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

18.12.2023.

Миловановић Горан и Милија_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дизволе

15.12.2023.

Шестић Сандра_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Павловић Златко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Бајић Синиша_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

14.12.2023.

Шабачки Неимар доо_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Поповић Миланко_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Омер Омеровић_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Лончар Перица_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Илић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ГЕА СОЛАР ПЛАНТ ОНЕ доо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

13.12.2023.

Спасојевић Слободанка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Поучковић Драган_Решење о одбaцивању захтева за издвање грађевинске дозволе

Патен Градња доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовановић Весна и Небојша_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЗИД АРТ 015 ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ДЕ ХЕУС ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Баћановић Радиша_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

12.12.2023.

Тодоровић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Станојловић Градња доо Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Спајић Зоран и Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Радановић Наташа_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ОДС Електродистрибуција Србије Огранак Електродистрибуција Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈКП Водовод Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Илић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

11.12.2023.

ПТП ЛЕОН ДОО СЛЕПЧЕВИЋ_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ОДС „ЕПС Дистрибуција“, Огранак Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Московљевић Мара_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЕМАЛ ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.12.2023.

Селенић Марко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Пирамида 72_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.12.2023.

Станић Марица и Радосављевић Раде_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Поповић Миле_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Гордић Мирјана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

06.12.2023.

Гератовић Славољуб_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

05.12.2023.

Михаљ Новковић, Предраг Косијер, Синиша Видаковић, Софија Жабаљац_Решење о одбацивању – захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

04.12.2023.

Мићић Миленија и Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

ДЕКОР ИНВЕСТ ГРАДЊА_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Богдановић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.12.2023.

Костадиновић Славиша_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јеремић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јеремић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Дамњановић Јован_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

30.11.2023.

Мраовић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Миловановић Бранко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Лазић Драгица_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Живановић Иванка_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

29.11.2023.

САНИ ГРОУП ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Делић Дејан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.11.2023.

Симић Виолета_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Гавриловић Живорад_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

27.11.2023.

Берић Милица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈП Србијагас Београд_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мијушковић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Савремена Градња доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЦОБРАТОЈС ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

24.11.2023.

Панић Бранко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

23.11.2023.

Недић Владан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Кушаковић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Драгана Бернатзки_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Алимпић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

22.11.2023.

Република Србија Министарство финансија Пореска управа_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Недељковић Радомир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ђурић Миодраг_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Бојић Јелица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

21.11.2023.

Васић Сушић Даница_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Михаиловић Радинка_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Прица Јовица_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Раковић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

16.11.2023.

Небојша Павловић, Ратомир Павловић_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Душан Тодоровић_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Душан Тодоровић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Драгица Лазић, Милан Лазић_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Бобан Вуковић_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

15.11.2023.

М-ИНОХ ЦОНСТРУКТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.11.2023.

Недић Гордана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

13.11.2023.

Пантић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

10.11.2023.

Влајковић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

09.11.2023.

Јеросимовић Мирјана_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

08.11.2023.

Жужа Милка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Кнежевић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЛЕОН ДОО_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Миловановић Горан и Милија_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Пантелић Боривоје_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Церовац Зоран и Церовац Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Цогнито Инц доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Трифуновић Бојан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЗИД АРТ 015 доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

07.11.2023.

Цогнито Инц доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Трифуновић Бојан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЗИД АРТ 015 доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

03.11.2023.

Ракић Томислав_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

02.11.2023.

Станојловић Градња_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Зорка Керамика_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.11.2023.

Грбић Петар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Васић Горан и Мирјана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

31.10.2023.

Електродистрибуција Србије, Огранак Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Млин Ковачевић_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

30.10.2023.

Исаковић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ГРАНИТ-97 ДОО_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Брадоњић Милош_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

27.10.2023.

Куршиновић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Веселиновић Живадин_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.10.2023.

Млекара Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

24.10.2023.

СЕ Солар Сих доо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јованић Славољуб_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Електродистрибуција Србије Огранак Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ђерић Милета_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Графен Градња доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Баћановић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

23.10.2023.

ЈП Путеви Србије Београд_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Исаковић Видовић Сузана_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

20.10.2023.

ПРОИТ ДОО_Решење о одбацивању захтева за издавње грађевинске дозволе

ЗИД АРТ 015 ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Дакић Бранислав_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

19.10.2023.

Топаловић Радојка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Спасојевић Биљана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Митровић Гордана и Нинковић Александар_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

18.10.2023.

Цобра тојс доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ракић Томислав_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Предузеће ЛЕОН доо_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Поповић Миланко_Закључак о одбацивању захтева за издавње локацијских услова

ЛУНА СТАН ДОО__Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Ловчевић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

17.10.2023.

ПРОИТ ДОО_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Коларић Стојан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Електродистрибуција Србије, Огранак Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Брадоњић Милош_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

16.10.2023.

ЈП Србијагас Нови Сад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

13.10.2023.

Мршић Томислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Кречковић Душан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

12.10.2023.

Нинковић Слободан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Даунтаун парк доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

09.10.2023.

Станојловић_градња_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Лончар Марија_Решење о одбијању захтева за издавање грађевинске дозволе

ЈКП Топлана_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Metal Hemiko_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

05.10.2023.

Поповић Владан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Витомировић Срђан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

04.10.2023.

Савић Милена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ђекић Александар_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Гранит-97 доо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

03.10.2023.

Цамоззи Срб доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

29.09.2023.

Павловић Вељко и Славица_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Метал Хемико_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Берић Милица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.09.2023.

Туцић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Стојићевић Верољуб_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Спасојевић Биљана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

САНИ ГРОУП_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Парк Ланд доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јовановић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Егановић Авдо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

27.09.2023.

Петровић Ковиљка_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Кречковић Душан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ИНОТ и ЗИД АРТ 015_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

26.09.2023.

Павловић Снажана и Радислав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Цогнито Инц_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.09.2023.

Млекара Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

21.09.2023.

Давидовић и цомпану_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

19.09.2023.

Радовић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

18.09.2023.

Ларл Зорка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Електродистрибуција Србије, Огранак Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Eектродистрибуција Србије, Огранак Елактродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

15.09.2023.

Пантелић Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Марковић Радован_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

12.09.2023.

ЈП Србијагас Нови Сад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЕУРО ША-М_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Арсеновић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

11.09.2023.

Станковић Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Павловић Жељко и Слађана_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јованић Славољуб_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.09.2023.

Станарчић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Самарџић Раденко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мартић Антић Данијела_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.09.2023.

Раичевић Невена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Зорка Опека_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Живковић Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

06.09.2023.

Јеремић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

05.09.2023.

Јоцић Гордана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈКП Топлана Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

04.09.2023.

Јосиповић Огњен_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Маровић Бојан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.09.2023.

Орел Миланка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мемон Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовановић Миољуб_Закључак о одбацивању захтева з аиздавање локацијских услова

Враштановић Вељко_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

30.08.2023.

Радовановић Петар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јовановић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јаковљевић Бранко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вуковић Бобан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.08.2023.

Шабачки неимар доо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Лкић Предраг_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Видић Мила_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

28.08.2023.

Рогановић Дејан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

М-Инох цонструкт_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Арсеновић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.08.2023.

Кречковић Душан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Електродистрибуција Србије, Огранак Електродистрибуција Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Аргиревић Томислав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

24.08.2023.

Симић Раде_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Баћановић Радиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

23.08.2023.

Радановић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Давидовић Цомпани_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

22.08.2023.

Станисављевић Стефан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Рађевац Раде_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Глигорић Дејан_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

18.08.2023.

Прица Миодраг_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Стојићевић Небојша_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Пантелић Иван_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Милосављевић Ђорђе_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мијатовић Весна_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Лукић Предраг_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

16.08.2023.

EDS_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

15.08.2023.

Радовановић Петар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Дивнић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

SUNSHAB_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

14.08.2023.

Туцић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

11.08.2023.

Јованић Славољуб_Решење о одбијању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Криловић Александар_Решење о одбијању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

10.08.2023.

Раичевић Невена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Стеванановић Биљана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

09.08.2023.

Kатанић Весна и Радован_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Горан Павловић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ГРОС ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Думача пром_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јеремић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Картонвал_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Милан Јолдић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Митровић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Павловић Жељко_Решење о одбијању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

07.08.2023.

Армоур Цонструцтион_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Марковић Драган_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

03.08.2023.

Гајић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Стојичевић Милан_Закључак о одбацивању_потписан

02.08.2023.

ЈКП Топлана Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.08.2023.

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

31.07.2023.

Вуковић Живота_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Савремена Градња Мишар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.07.2023.

Илић Јелена_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јосиповић Огњен_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Миловановић Милојко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Николић Живота_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Стајић Никола_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

27.07.2023.

Васић Милојко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Илић Рајко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мијаиловић Слободан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

26.07.2023.

Божанић Станисав_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Електродистрибуција Србије Огранак Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Електродистрибуција Србије Огранак Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Земљорадничка задруга Воћар Богосавац_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Картонвал доо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Лазић Љубица_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Михаиловић Никола_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

25.07.2023.

Панић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Панић Петровић Јованка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијскоих услова

ЦОМЕХ ДОО_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Шашић Михаило_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

24.07.2023.

Јовановић Весна_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Цветковић Боривоје_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

21.07.2023.

Милутиновић Зоран_Решење о одбацивању за издавање употребне дозволе

Ковачевић Слободан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовановић Златан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ђорђе Видаковић, Маја Живановић, Марина Видаковић, Милош Марјановић_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Гранит 97 доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Влајковић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

20.07.2023.

Новаковић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Деспотовић Милисав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ДЕ ХЕУС ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

19.07.2023.

MП Профил 2011_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

18.07.2023.

М-ИНОХ ЦОНСТРУЦТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

17.07.2023.

Станковић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Новаковић Весна_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мартић Антић Даниела_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Максимовић Саша_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Зорка Керамика_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Алимпић Бојан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

11.07.2023.

Електродистрибуција Србије Огранак Електродистрибуција Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.07.2023.

Петровић Ковиљка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Андрић Миодраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

06.07.2023.

Шарац Стефан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Татомировић Милутин_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Радовановић Петар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Николић Живота_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Миловановић Милојко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Дивнић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Гавриловић Живорад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

04.07.2023.

Миловановић Душан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јосиповић Огњен_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

03.07.2023.

Мартић Никола_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Богдановић Филип_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

30.06.2023.

Нешковић Видосава_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Митровић Неђо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

29.06.2023.

Станковић Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мијатовић Вера, Предраг и Тијана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Иван Вујиновић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

16.06.2023.

ДЕ ХЕУС ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ИНОТ и ЗИД АРТ 015_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

15.06.2023.

АРМОУР ЦОНСТРУКТИОН ДОО Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

ЛУНА СТАН_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

14.06.2023.

Јосић Ненад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

09.06.2023.

Фабрика сточне хране ДЕ ХЕУС доо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

08.06.2023.

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Кесеровић Јелена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Костадиновић Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.06.2023.

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ђекић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Максимовић Живадин_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Поучковић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Симић Милован_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

УНИТЕД АЛЛОЈ-ТЕЦХ ЕУРОПЕ_Решење о одбацивању захтева за издавање употрбне дозволе

УНИТЕХ – ТРАДЕ_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

05.06.2023.

ПРОИТ ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јаковљевић Росић Данијела_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Елктродистрибуција Србије Огранак Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

02.06.2023.

Фриц Драги_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Кукољ Љубиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Зорка керамика Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Баћановић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.06.2023.

Електродистрибуција Србије Огранак Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Гајић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

31.05.2023.

ЛЕОН Слепчевић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Кнежевић Веселин_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Жутић Никола_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вујаклија Владан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

30.05.2023.

Гошић Радован_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

26.05.2023.

Соловјев Срђан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ПРОИТ ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова у Дреновцу и Шаварицама

ПРОИТ ДОО _Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова у Шеварицама

Јевтић Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Димитријевић Марковић Маријана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.05.2023.

Симић Христина_Закључак о одбацивању захтева за издавње локацијских услова

Гавриловић Слободан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Бранковић Илија_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

24.05.2023.

Парк Ланд доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ђурђевић Ђорђе_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

23.05.2023.

Станковић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Рефлекс Мајур_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

МДМГ ИНВЕСТ-цхем доо Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Кнежевић Раде_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

22.05.2023.

Мијатовић Жељко_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Лукић Јован_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ковачевић Никола_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Гошић Радован_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Брадоњић Милош_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

19.05.2023.

Лолић Сретен_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ИНОТ и ЗИД АРТ 015_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Вујиновић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

18.05.2023.

Стајић Никола_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

РЕФЛЕКС доо и ЗИД АРТ 015_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Компанија ИВА_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова(1)

17.05.2023.

Тошић Миле_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Савро доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

МИНТХ АУТОМОТИВЕ ЕУРОПЕ_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Максимовић Саша_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Електодистрибуција Србије огранак Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ђорђевић Ивица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Арсеновић Јасна_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

16.05.2023.

Миловановић Бранко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јевтић Радиша_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Будимировић Жељко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Благојевић Дарко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

15.05.2023.

Темпест Траде Мајур_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Петровић Биљана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Новковић Велимир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Лукић Јован_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Игњатовић Никола_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

12.05.2023.

СЕТ ГРЕЕН ТЕЦХНОЛОГИ_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Русић Небојша_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Поучковић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ибрић Александар и Сања_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

11.05.2023.

Томић Ружа_Решење о одбијању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Степановић Јован_Решење о одбијању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Даниловић Славка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

09.05.2023.

Антонић Златко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.05.2023.

NASCIM DOO_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

GRANIT-97_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

04.05.2023.

Поповић Миленко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Termopool Three_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

27.04.2023.

Јеленић Миленко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Даниловић Славка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.04.2023.

УНИТЕД АЛЛОЈ-ТЕЦХ ЕУРОПЕ_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

20.04.2023.

Марковић Горан_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

19.04.2023.

Урошевић Милена_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Брадоњић Милош_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

12.04.2023.

Матић Милена_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

11.04.2023.

Кесеровић Јелена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Даниловић Славка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Гајић Зорица_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Гајић Зорица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

10.04.2023.

Ибрић Александар и Сања_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ђукановић Милан_Закључак о одбацивању захтев аз аиздавање локацијских услова

Графен Градња_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

07.04.2023.

Шабачки неимар_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ЦиЛЦ Камени агрегати доо Ваљево_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

06.04.2023.

Златни плод_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Андрић Миодраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

05.04.2023.

Елена Михаиловна Голубева и Генадии Николаевич Федоренко_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Гранит 97 доо Мајур_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

04.04.2023.

Тошић Миле_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Симић Милован_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Минал Еуропе Греен Материал_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мемедовић Милица_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Ђурђевић Миленко_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

31.03.2023.

Раичевић Невена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јосиповић Огњен_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

30.03.2023.

УНИТЕД АЛЛОЈ ТЕЦХ ЕУРОПЕ_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Илић Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Драгана Бернатзки_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.03.2023.

Транском 94_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Стојковић Славко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Поучковић Живан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.03.2023.

Брадоњић Милош_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

27.03.2023.

Картонвал доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ђуповац Спајић Нада_Решење о одбацивању захтева за издавање упоребне дозволе

Деспотовић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање употрбне дозволе

24.03.2023.

ЈКП Топлана Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

23.03.2023.

НАСЦИМ доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

22.03.2023.

УНИПЛАСТ СЕРБИА_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Арсовић Никола_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

20.03.2023.

Станојевић Жика_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Минал Еуропе Греен Материал_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

АМАН доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

17.03.2023.

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева з аиздавање локацијских услова

Гајић Зорица_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Васиљевић Мирјана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

16.03.2023.

Полић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јосиповић Огњен_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Бошковић Милош_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

15.03.2023.

Рајак Синиша и Тања_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Миловановић Никола_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Матић Андрија и Катарина_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

14.03.2023.

Термопоол доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Марковић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Кипић Цветин_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Шабачка гимназија_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

13.03.2023.

Мусић Живан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Костадиновић Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Давидовић Цомпани_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

10.03.2023.

Шабачки Неимар доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Санадер Снежана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Милетић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Лолић Анђелка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Деспотовић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вркљан Иван_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

09.03.2023.

Графен Градња_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.03.2023.

Радовић Снежана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Бранковић Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.03.2023.

Марјановић Миливоје_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Картонвал Београд_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

06.03.2023.

Станић Љиљана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мирковић Стеван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова(1)

02.03.2023.

Млин Ђорђић Глушци_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Град Шабац_гас_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_гас базен_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Блојер Милева_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

01.03.2023.

СЕТ Греен Тецхнологи_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Раичевић Невена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Премиум Ресиденце_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Полић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Компанија ИВА_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Баљак Миленко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ауто Италиа_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

28.02.2023.

Де Хеус доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

27.02.2023.

Стаклотерм доо_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Михајловић Никола_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Коси метал доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Вуксић Славиша_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Аврамовић Милош и Миленко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

24.02.2023.

Радовановић Сретен_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

23.02.2023.

Рајак Синиша и Тања_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацујских услова

Минтх аутомотиве Еуропе_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јовановић Александар_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јанковић Немња и Јованка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

22.02.2023.

Мали Балкан доо_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ђурђевић Ђорђе_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

21.02.2023.

Урошевић Милена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Метал Хемико_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

20.02.2023.

Пејкић Зорица_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јосиповић Огњен_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

“Електродистрибуције Србије” д.о.о. Београд огранак Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

17.02.2023.

Минал Еуропе Греен Материал_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Гаврић Мирослав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.02.2023.

Дамњановић Стефан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

13.02.2023.

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

10.02.2023.

Станић Љиљана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Симић Спасоје_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Насцим доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Барбуловић Ђорђе и Љиљана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

09.02.2023.

Рађевац Раде_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовановић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Бранковић Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

АМАН доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.02.2023.

Перић Јовица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Марковић Филип_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Гајић Зорица_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Гајић Александар и Раденовић Нада_Решење о одбацивању за издавање решења по чл 145 ЗПИ

06.02.2023.

Маричић Слободан и Бранимир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

03.02.2023.

Игрутиновић Здравко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

02.02.2023.

Стаклотерм доо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Савић Десанка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Миловић Никола_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Вркљан Милица_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

01.02.2023.

Крстић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Картонвал доо Београд_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Брадоњић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Mијаиловић Драган_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

31.01.2023.

Поповић Вељко_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Мачва Експрес_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Марковић Филип_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јанковић Бобан и Љубица_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

30.01.2023.

Јончев Милена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ђукановић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вукојичић Владимир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

27.01.2023.

Урошевић Милена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Компанија ИВА_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ин Техник_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Бранковић Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

26.01.2023.

Vasic Zeljko_potpisan

25.01.2023.

СЕТ доо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Млин Ђорђић Глушци_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Гавриловић Душан и Јелена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Jовановић Миленко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

24.01.2023.

Димитрић Мирка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

СЕТ Греен Тецхнологи доо. _Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

23.01.2023.

ЦОНСЕРИА ПАСУБИО_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

20.01.2023.

Прица Јовица_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

19.01.2023.

Михаиловић Живко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јончев Милена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовановић Томислав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Електродистрибуција Србије доо огранакЕлектродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ђукановић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац Нова 5 Нова 6_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Берић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

18.01.2023.

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац гасовод прикључни вод_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

16.01.2023.

Радановић Божо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Марковић Снежана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

13.01.2023.

ЕМАЛ доо Липнички шор_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

12.01.2023.

Земљорадничка задруга Поцерска јагода_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Динић Миодраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Андрић Владан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

11.01.2023.

Милетић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мали Балкан доо_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Весић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

10.01.2023.

Митровић Милован_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мастер Новоградња_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Младеновић Сунчица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Гајић Војислав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Frutti_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

09.01.2023.

Симић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Леон_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Park Land_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

06.01.2023.

Шабачка Гимназија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Поучковић Живан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

04.01.2023.

Ракић Наталија_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Рађевац Раде_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Полић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мијаиловић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Баљак Миленко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе