Обједињена процедура

Насловна / Актуелности / Обједињена процедура

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ

28. марта 2023.

Грaдскa упрaвa грaдa Шaпцa, Oдeљeњe зa урбaнизaм, нa oснoву чл. 8ђ ст. 6. и 7. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсник РС бр. 72/09, 81/09-испрaвкa, 64/10-oдлукa УС, 24/11, 121/12, 42/13-oдлукa УС, 50/13-oдлукa УС, 98/13-oдлукa УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), oбjaвљуje:

28.03.2023.

Брадоњић Милош_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

27.03.2023.

Картонвал доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ђуповац Спајић Нада_Решење о одбацивању захтева за издавање упоребне дозволе

Деспотовић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање употрбне дозволе

24.03.2023.

ЈКП Топлана Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

23.03.2023.

НАСЦИМ доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

22.03.2023.

УНИПЛАСТ СЕРБИА_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Арсовић Никола_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

20.03.2023.

Станојевић Жика_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Минал Еуропе Греен Материал_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

АМАН доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

17.03.2023.

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева з аиздавање локацијских услова

Гајић Зорица_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Васиљевић Мирјана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

16.03.2023.

Полић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јосиповић Огњен_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Бошковић Милош_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

15.03.2023.

Рајак Синиша и Тања_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Миловановић Никола_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Матић Андрија и Катарина_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

14.03.2023.

Термопоол доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Марковић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Кипић Цветин_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Шабачка гимназија_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

13.03.2023.

Мусић Живан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Костадиновић Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Давидовић Цомпани_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

10.03.2023.

Шабачки Неимар доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Санадер Снежана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Милетић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Лолић Анђелка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Деспотовић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вркљан Иван_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

09.03.2023.

Графен Градња_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.03.2023.

Радовић Снежана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Бранковић Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.03.2023.

Марјановић Миливоје_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Картонвал Београд_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

06.03.2023.

Станић Љиљана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мирковић Стеван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова(1)

02.03.2023.

Млин Ђорђић Глушци_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Град Шабац_гас_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_гас базен_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Блојер Милева_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

01.03.2023.

СЕТ Греен Тецхнологи_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Раичевић Невена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Премиум Ресиденце_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Полић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Компанија ИВА_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Баљак Миленко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ауто Италиа_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

28.02.2023.

Де Хеус доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

27.02.2023.

Стаклотерм доо_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Михајловић Никола_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Коси метал доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Вуксић Славиша_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Аврамовић Милош и Миленко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

24.02.2023.

Радовановић Сретен_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

23.02.2023.

Рајак Синиша и Тања_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацујских услова

Минтх аутомотиве Еуропе_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јовановић Александар_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јанковић Немња и Јованка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

22.02.2023.

Мали Балкан доо_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ђурђевић Ђорђе_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

21.02.2023.

Урошевић Милена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Метал Хемико_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

20.02.2023.

Пејкић Зорица_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јосиповић Огњен_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

“Електродистрибуције Србије” д.о.о. Београд огранак Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

17.02.2023.

Минал Еуропе Греен Материал_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Гаврић Мирослав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.02.2023.

Дамњановић Стефан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

13.02.2023.

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

10.02.2023.

Станић Љиљана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Симић Спасоје_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Насцим доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Барбуловић Ђорђе и Љиљана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

09.02.2023.

Рађевац Раде_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовановић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Бранковић Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

АМАН доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.02.2023.

Перић Јовица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Марковић Филип_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Гајић Зорица_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Гајић Александар и Раденовић Нада_Решење о одбацивању за издавање решења по чл 145 ЗПИ

06.02.2023.

Маричић Слободан и Бранимир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

03.02.2023.

Игрутиновић Здравко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

02.02.2023.

Стаклотерм доо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Савић Десанка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Миловић Никола_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Вркљан Милица_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

01.02.2023.

Крстић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Картонвал доо Београд_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Брадоњић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Mијаиловић Драган_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

31.01.2023.

Поповић Вељко_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Мачва Експрес_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Марковић Филип_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јанковић Бобан и Љубица_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

30.01.2023.

Јончев Милена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ђукановић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вукојичић Владимир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

27.01.2023.

Урошевић Милена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Компанија ИВА_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ин Техник_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Бранковић Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

26.01.2023.

Vasic Zeljko_potpisan

25.01.2023.

СЕТ доо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Млин Ђорђић Глушци_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Гавриловић Душан и Јелена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Jовановић Миленко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

24.01.2023.

Димитрић Мирка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

СЕТ Греен Тецхнологи доо. _Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

23.01.2023.

ЦОНСЕРИА ПАСУБИО_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

20.01.2023.

Прица Јовица_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

19.01.2023.

Михаиловић Живко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јончев Милена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовановић Томислав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Електродистрибуција Србије доо огранакЕлектродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ђукановић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац Нова 5 Нова 6_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Берић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

18.01.2023.

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац гасовод прикључни вод_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

16.01.2023.

Радановић Божо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Марковић Снежана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

13.01.2023.

ЕМАЛ доо Липнички шор_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

12.01.2023.

Земљорадничка задруга Поцерска јагода_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Динић Миодраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Андрић Владан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

11.01.2023.

Милетић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мали Балкан доо_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Весић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

10.01.2023.

Митровић Милован_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мастер Новоградња_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Младеновић Сунчица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Гајић Војислав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Frutti_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

09.01.2023.

Симић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Леон_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Park Land_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

06.01.2023.

Шабачка Гимназија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Поучковић Живан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

04.01.2023.

Ракић Наталија_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Рађевац Раде_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Полић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мијаиловић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Баљак Миленко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

30.12.2022.

Степановић Вук_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Павличевић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Hemofarm_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.12.2022.

Урошевић Милена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Томић Мирослав_Решење о одбијању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Тарлановић Радосав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Сибинчић Дејан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Прица Јовица_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јоцковић Милош_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбијању захтева за издавање грађевинске дозволе

26.12.2022.

Прибиловић Стефан_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Земљорадничка задруга Воћар Богосавац_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ЕЛВИС ДОО Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Васић Миломир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

22.12.2022.

Стамбена заједница Грмићска 4_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Мијаиловић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Маричић Бранимир и Слободан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Гимназија Вера Благојевић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локцијских услова

Гајић Зорица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Гајић Александар и Раденовић Нада_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

21.12.2022.

Тирнанић Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Сани Гроуп_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Којић Томислав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

20.12.2022.

Ракић Миле_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Недељковић Страхиња_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Миловић Никола_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Марковић Филип_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Марковић Милица_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Компанија ИВА Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ИН ТЕХНИК_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

19.12.2022.

ЈКП Топлана Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Божанић Станисав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

16.12.2022.

НОВУС АУТО_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Грујић Небојша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

15.12.2022.

Ђукановић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.12.2022.

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац гасни прикључак у ул Боже Милановића_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

13.12.2022.

Недељковић Страхиња_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Миловић Никола_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Недељковић Страхиња_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

12.12.2022.

Пауновић Ненад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мачва Експрес_Решење о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Компанија ИВА_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

09.12.2022.

Поучковић Живан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Динић Миодраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Деспотовић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.12.2022.

Сани Гроуп_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Картонвал доо Београд_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Зорица Стошић Снежана Моравчевић Стошић_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

06.12.2022

Чигоја Илија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Стамбена заједница Грмићска бр 4_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ружичић Мирослав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Карић Ђорђе_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јевтић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Думача пром_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

30.11.2022

Живковић Драгутин_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.11.2022

Петровић Душан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Миловић Никола_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Мачва Експрес_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Марковић Филип_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ђукић Бато_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

28.11.2022

Тарлановић Радосав_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Недељковић Страхиња_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Карић Ђорђе_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Jeкић Игор_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.11.2022

Кујунџић Небојша_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Гордана Даниелле Михаиловић Ђурић_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

24.11.2022

Поучковић Живан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Новаковић Жељана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Поучковић Живан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

23.11.2022

Рефлекс Mајур_Решење о одбацивању захетва за издавање употребне дозволе

Невен Дис Љубовија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

18.11.2022

Вујаклија Владан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

17.11.2022

Град Шабац_изградња водоводне и канализационе мреже_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

16.11.2022

Пешић Ивана и Марјан_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Адамовић Олга_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

АУТО ИТАЛИА_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

15.11.2022

Поучковић Живан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Марковић Марко_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

14.11.2022

Симеуновић Јасминка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Кујунџић Небојша_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Златни плод_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Гавриловић Марија_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

10.11.2022

Чачић Нинко_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Ђукановић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

09.11.2022

Петровић Стеван и Мирослав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Марковић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Гајић Милош_Закључак о одбацивању захтева за издавање лкацијских услова

Бранковић Слободан_Закључак о одбацивању захтев аза издавање локацијских услова

Вулетић Катарина_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

04.11.2022

ELVIS_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вукосављевић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Димитрић Миленко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ракић Сава_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

03.11.2022

REFLEKS_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Вујаклија Владан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбијању захтева за издавање грађевинске дозволе

Електродистрибуција_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јањић Немања_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Павловић Миливој_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Селенић Весна_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

01.11.2022

Чигоја Илија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Радовановић Божо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мусић Живан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

31.10.2022

Џиновић Гаврило_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Николић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Жегарац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

OTP MEDIC_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ELIXIR ZORKA_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

27.10.2022

Филиповић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ракић Сава_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовичић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Вукићевић Дејан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

26.10.2022

Шашић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Transkom 94_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Holliday_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Dekor invest gradnja_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

24.10.2022

Чачић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Старчевић Станко_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Новаковић Драгана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

EMAL doo_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

19.10.2022

Прша Десанка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Милутиновић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Милић Драгана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јекић Игор_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Адамовић Дејан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Lunex доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

16.10.2022

Vasilić Vladimir_Решење о одбијању захтева за издавање грађевинске дозволе

Minal Europe Green Material doo Šabac_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Alicic Igor_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

12.10.2022

MP Profil_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Minth_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

10.10.2022

Старчевић_Станко_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

CEDRA_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

07.10.2022

Томић Радивоје_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Стојановић Раде_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Мајсторовић Драгиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Катарина, Драган, Владимир, Вера и Предраг Жегарац, Радовановић, Радовановић, Марковић и Станојевић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

06.10.2022

Прица Милош и Небојша_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јокић Живанко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Богдановић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

05.10.2022

Чачић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Миловановић Дарко_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Којић Душан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Дамњановић Биљана_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

04.10.2022

Пантић Стефан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Видаковић Владимир_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

03.10.2022

Фруит Импекс_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ћурувија Taмара_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Туфегџић Александар_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

30.09.2022

Топузовић Драгица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Дикосавић Драгорад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.09.2022

ПД Млин Ковачевић доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Компанија ИВА_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЗИД АРТ 015_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Адамовић Дејан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.09.2022

Стојановић Раде_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јанковић Бобан и Љубица_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

27.09.2022

Филиповић Милош_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Дејановић Гордана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

23.09.2022

“Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд огранак Електродистрибуција Лозница _Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

22.09.2022

Чолић Стојковић Маријана_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Миловановић Милојко_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

21.09.2022

СЕТ Греен Тецхнологи доо_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Прица Милош и Немања_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Нинковић Славко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Бурмазeвић Дејан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Адамовић Дејан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Mицић Миена и Ненад_Закључак о одбацивању захтев аза издавање локацијских услова

20.09.2022

Табор доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Рогановић Душица_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Марковић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Лукић Гордана и Гавриловић Чедомир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Костадиновић Снежана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

19.09.2022

Фармацеутска индустрија Хемофарм Вршац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Михаиловић Радошевић Сузана_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Живановић Игор_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

16.09.2022

Ивковић Радушко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Шашић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Прица Миодраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЗИД АРТ 015_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

15.09.2022

Павловић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Николић Санела_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ковановић Слободан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ЈКП Топлана Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

14.09.2022

Ретаил парк фоур доо_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Радовић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Минал Еуропе Green Mатериал _Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Максимовић Владета_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Лукић Љубиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Лукић Јован_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ковачевић Љубомир_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Вучетић Душан_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

13.09.2022

СЕТ ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Министарство трговине, туризма и телекомуникација_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Еликсир Зорка Минерална ђубрива_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбацивању захтев аза издавање грађевинске дозволе

Бошковић Немања_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

12.09.2022

Мијушковић Звонко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Карић Ђорђе_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јекић Игор_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

09.09.2022

Станковић Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Сакић Хасан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Компанија ИВА_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

08.09.2022

Старчевић Станко_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Предузеће АМАН_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Поповић Миленко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мијушковић Звонко_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЗИД АРТ 015_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

06.09.2022

Ђурђевић Дејан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

05.09.2022

Шашић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Стакић Владимир_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

01.09.2022

Ауто Италија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

30.08.2022

Лукић Гордана и Гавриловић Чедомир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Туфегџић Александар_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

26.08.2022

Исаиловић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.08.2022

Joвановић Слободан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Видаковић Владимир_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Дејановић Гордана_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Декор Лукс_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јовановић Ратко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈП Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Матић Верољуб_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Поповић Вељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Прица Милош и Небојша_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

23.08.2022

Адамовић Дејан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈКП Топлана Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Радуловић Боривој_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Савић Славиша_ Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

22.08.2022

Јанчић Валентина_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јурошевић Љубисав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Карић Гордана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

19.08.2022

Ивковић Радован_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ЈП Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Павловић Владимир_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

18.08.2022

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ковановић Зора и Гордана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

16.08.2022

Вилотић Гордана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

15.08.2022

Вучетић Душан_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Грађевинска радња Ушће конструкцион_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Предузеће ЗИД АРТ 015_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

12.08.2022

Предузеће Рефлекс и Инот_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

11.08.2022

Прхић Данило_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

10.08.2022

Младеновић Синиша_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовановић Душан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Васић Милосава_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

09.08.2022

Брајић Ђорђе_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.08.2022

Новаковић Жељана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ветеринарска станица Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ветеринарска станица Шабац, Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

05.08.2022

Гавриловић Чедомир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

04.08.2022

Стевановић Биљана_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Маrinkovic Zoran

Карић Гордана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Maрковић Саша_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

03.08.2022

Чолић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Марковић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ђурђевић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

02.08.2022

Тоекомст доо_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Николић Томић Сања_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Антонић Катарина и Миладин_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.07.2022

Мићић Раде_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Матић Славко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Матић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Картонвал ДОО_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовић Војислав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јеремић Небојша_Решење о одбацивању захтева за издавање употребе дозволе

Mијаиловић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.07.2022

Еликсир Минерална ђубрива_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Димитрић Предраг_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

27.07.2022

Марковић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

26.07.2022

Ивковић Милојка_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Еликсир Зорка Минерална ђубрива_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Град Шабац_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевонске дозволе

Гошић Радован_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

22.07.2022

Туфегџић Александар_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

МП ПРОФИЛ 2011_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈП Електродистрибуција Лозница_Решење о одбацивању захтева за издавње решења по чл 145 ЗПИ

Дејановић Гордана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вешовић Весна_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

21.07.2022

Скада хоме_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Привредно друштво Вучетић Цомпани доо Мишар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јевтић Бранко_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Илић Бранко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

20.07.2022

Крсмановић Љубиша_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Вићентић Миодраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Богдановић Ана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Берић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

15.07.2022

Стефановић Стефан и Бојана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Декор Лукс_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.07.2022

Илић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

13.07.2022

Ђорђић Саво_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

12.07.2022

Ивковић Радушко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ђорђевић Ивица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

11.07.2022

СЕТ Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Еликсир Минерална ђубрива_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

07.07.2022

Чајић Савко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Старчевић Станко_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

06.07.2022

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

05.07.2022

Стевић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

СЕТ1_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

СЕТ Доо_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ЕПС Огранак Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

04.07.2022

Срећковић Живко_Негативни локацијски услови

01.07.2022

Плус папир_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Говорчиновић Ратко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

30.06.2022

Филиповић Предраг_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Миловановић Дарко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.06.2022

Чачић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Тривун Јовановић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Тошковић Душко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Симић Ђорђе_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Николић Златомир_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Микица Петровић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јовановић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Иванковић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Глигорић Светлана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Leon_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

23.06.2022

Ђорђевић Ивица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Немања Савић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Томић Ана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

22.06.2022

Reflex_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Александар Николић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Алфировић Љиљана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Бурмазевић Дејан_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Електродистрибуција Букор_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Електродистрибуција Рибари_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

МП Профил 2011 ДОО_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

21.06.2022

Машић Бранимир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Жмурић Станислава_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Ђурић Борка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

20.06.2022

Александар Матић_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Бељић Милица и Мирко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Бранка Васић_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јовановић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Павловић Миливој_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

СЕТ Портирница_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

СЕТ Радионица_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

17.06.2022

Lukowa_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Владимир Иванковић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Зоран Станковић_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Којић Љубинка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Милош Марјановић_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

16.06.2022

Dekor luks_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Боројевић_Бранка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Симић_Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

15.06.2022

Мастер Новоградња_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Немања Савић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.06.2022

Lunex d.o.o._Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Васић_Миломир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Живковић_Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

13.06.2022

Марковић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Марковић Драгутин_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

10.06.2022

Старчевић Станко_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

09.06.2022

Јурошевић Љубисав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Марковић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

08.06.2022

Михаило Микан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.06.2022

Богићевић Жељко и Драгана_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

ЕЦОТИН ДОО Београд_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јанковић Бобан и Љубица_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Симић Јездимир_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Топић Рајко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

06.06.2022

Митровић Неђо_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

03.06.2022

Транском 94 доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Драгојевић Слободан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

02.06.2022

Карић Гордана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

01.06.2022.

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јаковљевић Јасминка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ковачевић Љубомир_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Николић Никола_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

30.05.2022.

Мајсторовић Драгиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ајдарић Сретен_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

27.05.2022.

ОШ Николај Велимировић_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ОДС Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Милић Милена_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Гајић Ангелина_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

26.05.2022.

Салкић Суљо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

РЕТАИЛ ПАРК ФОУР ДОО БЕОГРАД_ Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Московљевић Мара_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мијаиловић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.05.2022.

Павловић Србислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мијаиловић Александар и Владимир_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јовановић Споменка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јовановић Јелена и Милош_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Илић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

24.05.2022.

Шејн доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Рефлекс Мајур_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Иван Јовановић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

19.05.2022.

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

18.05.2022.

Симић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

17.05.2022.

Мијушковић Бранко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

16.05.2022.

РЕТАИЛ ПАРК ФОУР ДОО БЕОГРАД _Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

12.05.2022.

Поповић Вељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

10.05.2022.

Министрство трговине туризма и телекомуникација_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ивановић Маријана_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

09.05.2022.

Сенић Перица и Сања_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Иванов Никола_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Брдар Бошко_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

06.05.2022.

Трлић Аграр_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

ЛЕОН Слепчевић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Картонвал_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ДДМ 015 Милосављевић_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Говорчиновић Ратко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

04.05.2022.

Туфегџић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Станковић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

СЕТ_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Ракић Наталија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Кураица Милорад_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ЈКП Топлана Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јевта Николић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.04.2022

Севић Сретен_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЛУНА Стан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Карић Стеван_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.04.2022

Савић Исидора_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Матић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Дикосавић Драгoрад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ајдарић Сретен_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

27.04.2022

Стевановић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Станковић Новак_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Симић Небојша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мастер Новоградња_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јаковљевић Јасминка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Електродистрибуција Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вучетић Душан_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

21.04.2022

Чолић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ,

Станић Радиша_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Грујић Божидар_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Rolotrend_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

20.04.2022

СБЕ СРБИЈА_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Московљевић Мара_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовановић Јелена и Милош_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јанчић Валентина_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

19.04.2022

Мијаиловић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Кулезић Маја и Немања_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јаковљевић Мирослав_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Илић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

18.04.2022

Радукић Бошковић Харамбашић_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мијаиловић Александар и Владимир_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Лазаревић Драгиша и Поповић Тања_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Азвирт Београд_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

15.04.2022

Теодоровић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Вуковић Гордана и Јован_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Eлектродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

14.04.2022

Хани Минире и Михаило_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Рајић Јасмина и Владимир_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Драгојевић Милена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

13.04.2022

Фатиадоу Снежана_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Ракић Светлана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Павловић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Живковић Брана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Врачевић Вишња_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

12.04.2022

ГАТ ЕГАЛ ДОО_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Jaнковић Стаменка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

30.03.2022

Скуаре 021_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Богићевић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.03.2022

Ђокић Милета и Персида_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

24.03.2022

Вујановић Душко и Виолета_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

23.03.2022

Ковачевић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Maкевић Мирјана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

22.03.2022

Илић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

17.03.2022

Танасковић Даница_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

СБЕ Сербиа_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈКП Топлана Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Драгојевић Милена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

15.03.2022

Остојић Миливоје_Решење о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мајсторовић Драгиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јовановић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Драгојевић Милена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

14.03.2022

Савро доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Картонвал_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

11.03.2022

Чолић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Васић Жељко_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Андрић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

10.03.2022

Златни плод_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Дикосавић Драгорад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.03.2022

Хани Минире и Михаило_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Петровић Сретен_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

07.03.2022

Симић Небојша_Нацрт закључака о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Oштина Владимирци_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

03.03.2022

Рајић Јасмина и Владимир_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Буцало Љиљана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

02.03.2022

Ширгић Бојан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Павловић Владан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Азвирт_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Maтић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.03.2022

Рашковић Светлана и Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Павловић Радислав и Снежана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.02.2022

Павловић Владан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ђокић Милета и Персида_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Вулетић Катарина_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Joвановић Вучић_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

25.02.2022

Унипласт Сербиа_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

24.02.2022

Лукић Михаило_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовановић Миомир и Драган Дакић Невена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовановић Душан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Аксић Ненад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

23.02.2022

Стручна хемијска и текстилна школа_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

22.02.2022

Гајић Мирослав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Буцало Љиљана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

21.02.2022

Ракић Драгица решење о одбацивању захтева

Петровић Ивана решење о одобацивању захтева

Лацковић Слободан и Радојка решење о одбацивању захтева

18.02.2022

Илић Милан закључак о одбацивању

14.02.2022

Поповић Стеван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Милутиновић Живорад_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јанковић Ратко_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

11.02.2022

Петковић Бојан_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Млекара Шабац1_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Млекара Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

10.02.2022

Телеком кластер 19_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Телеком кластер 6_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Министарство туризма и телекомуникација_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Зец Мирјана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.02.2022

Телеком кластер 2_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

07.02.2022

Министарсто туризма и телекомуникација за Варну и Поц Метковић_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Министарство туризма и телекомуникација за Орашац и Корман_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јанковић Стоја_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Електродистрибуција Србије огранак Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

04.02.2022

Министарство туризма и телекомуникација_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Макевић Ђурић Мирјана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Илић Зорица_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Огранак Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Дуга-ЕЛ_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

03.02.2022

Милета и Персида Ђокић_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Бор Мајур_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

02.02.2022

Хемофарм_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по члану 145 ЗПИ

ИНОТ_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Илић Владан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Буцало Љиљана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

01.02.2022

Стојићевић Небојша_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Скуaре 021_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Нешковић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

28.01.2022

УНИПЛАСТ СЕРБИА_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

27.01.2022

ОШ Ната Јеличић Шабац_Решење о одбацивању захтева та издавање решења по чл 145 ЗПИ

ГАТ ЕГАЛ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

26.01.2022

Станковић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Рашевић Бојан_Решење о одбaцивању захтева за издавање употребне дозволе

Бурић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.01.2022

Симић Слађана и Љубомир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ЗИД-АРТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

19.01.2022

Његомир Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Бркић Ненад_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

18.01.2022

Манојловић Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

17.01.2022

ОТП Медиц_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Матић Сава_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.01.2022

Томић Весна и Владимир_Решење о одбацивању захтева за употребну дозволу

Рефлекс_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Рашевић Бојан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

06.01.2022

Тасић Милена, Мирољуб и Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Васић Павле_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Степић Јелена_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Бркић Живојин_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Телеком_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

05.01.2022

Кузмановић Перо Лукач Николина_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Михаиловић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Станчић Душан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

31.12.2021

Надежда Меденица Kлас, Радмила Глувић_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Вишњић Гордана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Kartonval_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

30.12.2021

Његомир Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јовановић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Игић Синиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Драгићевић Бранислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Lifarm Group д.о.о. Београд_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.12.2021

Илић ВладанBaljak Milenko

Град ШабацBaljak Milenko

Весна Павловић, Радмила Тешанић_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

28.12.2021

Еликсир Зорка_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЕД Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

27.12.2021

Телеком Кластер 9_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Недељковић Љиљана_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Медицинска школа_Решење о одбијању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

24.12.2021

ЕД Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Максимовић Драгомир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мали Балкан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Телеком кластер 11_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

23.12.2021

Град Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Новковић Слободан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Суботић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Шакан Вања_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

22.12.2021

Југовић Милена_Решење о одбијању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Степановић Филип_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

21.12.2021

Џиновић Гаврило_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Баљак Миленко_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

16.12.2021

Сандић Драган_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Максимовић Драгољуб_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

15.12.2021

Михаиловић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Кукић Јован_Решење о одбацивању зехтева за издавање употрбне дозволе

Иванковић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Михаиловић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.12.2021

Телеком klaster 14_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Пајић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Министарство трговине туризма и телекомуникација_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Алексић Радмила_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

13.12.2021

Станојевић Жика_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ивковић Радован_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Електродистрибуција Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

09.12.2021

Телеком кластер 13_Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20211208135754

Телеком кластер 11_Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20211208110615

Милинковић Љиљана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Лазић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Глигорић Вера_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Вујковић Славко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.12.2021

Пајић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Биљана Фатиадоу_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

06.12.2021

МДМГ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЕДС_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

03.12.2021

Павловић Србислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Леон Слепчевић_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

30.11.2021

Телеком кластер 15 _Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

29.11.2021

Српска православна црква_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Мирјана Макевић Ђурић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Картонвал_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Видић Љиљана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.11.2021

Тасић Миле и други_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Пајић Горан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Павловић Србислав_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Илић Миле и Светлана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

24.11.2021

Лазић Данијела_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

Кукић Јован_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Еликсир Минерална Ђубрива_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

23.11.2021

Стјепановић Игор_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јовановић Наталија_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Патен градња_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

22.11.2021

Николић Марија_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Мачва експрес_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јанчић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

19.11.2021

СЕТ_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Милосављевић Милета_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вуковић ДОО_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Вујанић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

18.11.2021

Телеком кластер 11_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Полић Драган_Решење о одбaцивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

17.11.2021

Телеком кластер 20_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Павловић Иван_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Еликсир Зорка-Минерална ђубрива_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

16.11.2021

Ветеринарска станица oбj 1_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ветеринарска станица обј 2_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

15.11.2021

Шабачка гимназија_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Пирамида 72 закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јовановић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ДУГА ЕЛ_Закључак о одбацивању захтева за изудавање употребне дозволе

Влајић Харитон закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Алимпић Мирослав решење о одбацивању захтева за одбацивању захтева за измену решења по чл. 145 ЗПИ

Aзвирт решење о одбацивању захтева за издавање привремене грађ. дозволе

08.11.2021

Телеком Кластер 20_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Петровић Јордан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Михаиловић Радомир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Маринковић Стана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јоксимовић Кристијан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Исаиловић Александар_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Грујичић Светлана_Решење о одбијању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

United Alloy-Tech Europe DOO_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

04.11.2021

Мали Балкан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Завађа Саша_Решење о одбијању захтева за издавање употребне дозволе

Дражић Бојан_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

03.11.2021

Радовић Петар_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Павловић Иван_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Новаковић Дарко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Еликсир_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Еиксир Зорка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.11.2021

Рувидић Ђурађ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Илић Стојанка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

29.10.2021

Медић Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Марковић Милица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Гајић Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

28.10.2021

Тркуља Славица_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Стручна хемијска школа Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Нинковић Јасмина_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈП СрбијаГас_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

27.10.2021

Назор Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Марковић Маринковић Тамара_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јеремић Јасмина и Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

26.10.2021

Куршиновић Петар_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Кукић Јован_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јекић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Град Јеленча_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

25.10.2021

Станишић Оливера_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Илић Момчило_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ивановић Драгослав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Вујанић Милан _Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Telekom Кластер 15_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

MTTT Мала Врањска_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

22.10.2021

Рашевић Бојан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Telekom CL14_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Telekom CL13_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Paten_gradnja_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Galeb metal pack DOO_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Elvis_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

21.10.2021

Неделић Петар и Саша_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЕД Лозница ѕа Петковицу_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

20.10.2021

Живановић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Elixir_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

19.10.2021

ШаканМладен_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Чавић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Стефановић Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Симић Зоран_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

18.10.2021

Станић Душан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Сервис Алексић д.о.о. _Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Мали Балкан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Telekom кластер 5_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

15.10.2021

Стојановић_Милан_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Митрић_Живота и Славко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Triolux_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

14.10.2021

Вујанић_Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Telekom_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

13.10.2021

Павловић_Радмила_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Macva fruit_д.о.о._Решење о одбијању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

12.10.2021

Обрадовић Радосав_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ЕД_Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

MANIDAB_д.о.о._Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Elixir Zorka_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.10.2021

Ширгић Бојан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Калипсо 2017_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Живковић Светлана_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Аутоцентар Петровић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

06.10.2021

Република Србија_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

05.10.2021

Ранковић Предраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Лазаревић Здравко_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовановић Јелена и Милош_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Гајић Слободан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Адамовић Душан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

04.10.2021

Полић Славица_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Петровић Илија_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

28.09.2021

Савић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јовановић Саша_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јовановић Данка_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Дражић Бојан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

24.09.2021

Стошић Раде_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

22.09.2021

Пејовић Ненад_Закључак о одбцивању захтева за издавање локацијских услова

21.09.2021

Марковић Велинка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Исаиловић Вера_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

20.09.2021

Лазић Данијела_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Деспотовић Милош_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Аметовић Елфија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

17.09.2021

Телеком Србија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Петровић Миле_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

16.09.2021

Стевановић Драгана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Пирамида_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Марковић Саша_Закључака о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈКП Топлана Шабац_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Град_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

13.09.2021

Пајкић Миомир_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Марјановић Новка_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Лазић Дејан_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Берчек Јелисавка и Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

10.09.2021

Мијаиловић Гаврић Љубица_Решење о одбацивању захтева за издавање употрбне дозволе

09.09.2021

Кузмановић Петар_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

08.09.2021

Тoдоровић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Нинковић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Крстић Маја и Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Боројевић Вељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Аутоцентар Петровић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.09.2021

Јовановић Саша_Решење о одбацивању захтева за издавање употрбне дозволе

Илић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Зеленовић Радомир_Решење о одбацивању захтева за издавње решења по чл 145 ЗПИ

06.09.2021

МП ПРОФИЛ 2011_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова5

Мануела доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова4

Лукић Станка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова3

Деспотовић Милош_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова2

Јовичић Ратко_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ1

02.09.2021

Телеком кластер 8 Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова6

Ђурић Макевић Мирјана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова5

Ђурић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова4

ЈКП Топлана Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова у ул вука Караџића3

ЈКП Топлана Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова у ул Масарикова2

Андрић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова1

МП ПРОФИЛ 2011_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова5

Мануела доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова4

Лукић Станка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова3

Деспотовић Милош_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова2

Јовичић Ратко_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ1

01.09.2021

Министарство трговине туризма и телекомуникација_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова2

Максимовић Саша_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе1

31.08.2021

Телеком кластер 14 Добрић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова4

Крстић Љиљана_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ3

Тадић Љубиша_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ2

Васић Миловој_Решење о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ1

30.08.2021

Mинистарство трговине туризма и телекомуникација_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова у Миокусу8

Mинистарство трговине туризма и телекомуникација_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова у Жабару и М Врањск_

Министарство трговине туризма и телекомуникација_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова у М Врањској и Жаба_

Станић Радиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова5

Пејовић Ненад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова4

Даниловић Славка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова3

Дамњановић Никола_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова2

Илић Драган_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе1

27.08.2021

Игић Синиша_Решење о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе1

26.08.2021

Министарство трговине туризма и телекомуникација_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова6

Веселиновић Душко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова5

ЈВП Србијаводе_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова4

Ђорђић Саво_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова3

Бурсаћ Милица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова2

Џиновић Гаврило_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе1

25.08.2021

Станојевић Младен_Закључак о одбацивању употребне дозволе2

Сиротин_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе1

24.08.2021

Мaнидаб_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова3

Мали Балкан_Закључак о одбацивању захтев аза издавање локацијских услова2

Тодоровић Влада_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова1

23.08.2021

Малешевић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе5

Милић Раде_Закључак о одбацивању захтева за издавње решења по чл 145 ЗПИ1

Министарство трговине туризма и телекомуникација РС_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова у Орашцу и Корма_

Павловић Златко_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе2

Поповић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе3

20.08.2021

Мијановић Борислав_Закључак о одбацивању захтева за издавње употребне дозволе5

Милићевић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе4

Телеком_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова3

Деспић Андрија_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ2

Живковић Владан_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ1

17.08.2021

Суботић Милинко_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ1

Ројал Импекс_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе2

16.08.2021

Поповић Милан и Сања_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова7

Пејовић Ненад_закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова6

Пирамида_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова5

Ковачевић Александар и Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавње локацијских услова4

Јаковљевић Радосав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова3

Министарство трговине туризма и телекомуникација_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацјских услова2

Ђукић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова1

13.08.2021

Тоскић Селимир_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе1

12.08.2021

Тоскић Селимир_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе1

03.08.2021

Вулетић Катарина_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова1

02.08.2021

Арсеновић Дејан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова1

30.07.2021

Милидраговић Брано_Закључак о одбацивању захтева за иудавање локацијских услова2

Минист тргов и телекомуникација_Миокус_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова1

Топаловић Живојин_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе1

29.07.2021

Трансвер_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе3

Јовановић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова2

Министарство трговине и телекомуникација_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова1

Тодоровић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова1

28.07.2021

Мачва Фруит_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова3

Теодоровић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова2

Шаиновић Миодраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова1

27.07.2021

Самарџић Стана_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе3

Jовић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова2

Галић Живка и Павле_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова1

23.07.2021

Рефлекс_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Недељковић Љубица_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Јеремић Драган и Јасмина_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Векић Бранко_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Бошковић Томислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

14.07.2021

Марковић Радивој_Решење о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

INOT_Решење о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

13.07.2021

Стојановић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

СПЦ Епархија Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Пирамида 72_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мирковић Горан И Др_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Гератовић Љупко_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Kунаица Душица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

09.07.2021

Ранковић Предраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Пантић Љубица_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Драгојевић Бранинир_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Бајић Видосава_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Андрић Биљана_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

08.07.2021

Недељковић Љубица_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Мутавџић Мирјана_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ГРАД котларница за ОШ Накучани_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.07.2021

Обреновић Милорад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Џепина Никола_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Лазаревић Александра_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Исаковић Славиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

06.07.2021

Наука и пракса__Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Живковић Светлана_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ЕД Лозница__Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ДДМ 015 Милосављевић__Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Давидовић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Арсовић Андреја__Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

02.07.2021

Markovic i Milicevic_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ED SABAC_Решење о одбијању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

01.07.2021

Игњатовић Јелена и Алекса_Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova

Завађа Славиша_Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje upotrebne dozvole

Гајић Драгица_Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje upotrebne dozvole

Frohnert Драгана_Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova

29.06.2021

Грубјешић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

25.06.2021

Кузмановић Слободан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

24.06.2021

Додић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Давидовић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

23.06.2021

Милутиновић Татјана_закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Jосиповић Огњен_Закључк о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

22.06.2021

Каман Марко_закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Игњатовић Владимир_закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЗИД АРТ _Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

21.06.2021

СЕТ ГРЕЕН Тецхнологи_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Котарчевић Илија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

17.06.2021

Лучић Сретен_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Будимировић Иван и Јовановић Наталија_Закључак о одбацивању захтев аза издавање локацијских услова

16.06.2021

МИС Транспорт_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Електровод_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

14.06.2021

Старчевић Станко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

11.06.2021

Ранковић Милош_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

НО-КАЧИ_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

09.06.2021

Исаиловић Бранко_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Вилотић Надежда_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

08.06.2021

Јевтић Ивица_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

07.06.2021

Унитед аллој- тецх Еуропе_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

СЦП Пројект_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

04.06.2021

Ранковић Ненад_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

03.06.2021

Санадер Снежана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ерић Боривој_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Техничка школа_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вулетић Катарина_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

02.06.2021

Топузовић Станисава_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Галеб Метал Пак_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

01.06.2021

Бајаловић Раденко_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

28.05.2021

Раденовић Нада_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Кунаица Душица_Закључак о одбацивању захетва за издавање локацијских услова

27.05.2021

Антић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

26.05.2021

Смрзлић Милован_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Ракић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

25.05.2021

Топузовић Станисава_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Игњатовић Владимир_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЗИД АРТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

24.05.2021

Лазић Данијела_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈП Елктродистрибуција Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145

21.05.2021

Срнић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Пантелић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Микић Небојша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Исаиловић Слобода_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

20.05.2021

Лама Луми_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈП Србијагас_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.05.2021

Раденовић Нада_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Димитрић Ђорђе_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

13.05.2021

Ђурић Младен и Марина_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Агроминос_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

11.05.2021

Чачић Нинко_закључак о одбацивању захтева за издавање локацијскух услова

Пирамида 72_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ивковић Радушко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

10.05.2021

Прица Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Максимовић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Електродистрибуција_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

07.05.2021

Павловић Дејан_Закључак о одбацивању захтева за издавње употребне дозволе

Глигорић Златомир_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

АврићСветислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

06.05.2021

Картонвал_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јанчић Марко и Ивона_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

29.04.2021

Пантелић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Аграр Петровић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.04.2021

Стошић Марко и Тамара_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Савић Светолик_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Марковић Стевановић_закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Град за Техничку школу_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вулетић Катарина_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Аутоцентар Петровић_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

27.04.2021

Арсеновић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

26.04.2021

Југокоп Подриње_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јованић Милош и Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

23.04.2021

Томић Мирослав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Глигорић Златомир_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

22.04.2021

Ћосић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Стошић Марко и Тамара_Закључак о одбацивању захтева за издавње локацијских услова

Прица Милош и Небојша_Закључак о одбацивању захтева за издавње локацијских услова

Петровић Илија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Алимпић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Алексић Иван_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

21.04.2021

Стошић Тамара и Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Плавић Ибро_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јевтић Ивица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ингсофт 2009_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вуковић Јован_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

20.04.2021

Петровић Зорица_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

ОДС Електродистрибуција Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јовановић Миленко_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Васић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавње локацијских услова

15.04.2021

Косановић Младенка_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Драгићевић Бранислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

14.04.2021

Савро_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Луковва_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

12.04.2021

Лазић Данијела_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

09.04.2021

Маринковић Душко_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

Алексић Славиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.04.2021

Тодоровић Златомир_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

07.04.2021

Флекс Поинт_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

СЕТ Греен тецхнологи_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Аутоцентар Петровић_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

06.04.2021

Бор Мајур и Александра Лазаревић_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

05.04.2021

Ђерић Раденко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.04.2021

Росић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Пирамида 72_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

31.03.2021

Фаворит_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

30.03.2021

ПЗП Ваљево_Закључак о одбацивању захтева за идавање локацијских услова

Милутиновић Татјана_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ИНОТ_Закључак о одбацивању захтева за издавње локацијских услова

Агроминос_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.03.2021

Шакан Милорад_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Чачић Нинко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Прица Милош и Небојша_Закључак о одбацивању захтева за издавње локацијских услова

Милица Црњански_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЗИД АРТ 015_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

26.03.2021

СЕТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.03.2021

Стошић Тамара и Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Систем лукс_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Плавић Ибро_Закључак о одбацивању захетва за издавање локацијских услова

Мирковић Горан и други_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Галеб Метал Пак_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

24.03.2021

Трифуновић Љубиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

Комненовић Зорка_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Трифуновић Љубиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

23.03.2021

Унипласт Србија_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Радосављевић Игор_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ОДС ЕПС Дистрибуција Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавањелокацијских услова

Кунаица Душица_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Јанковић Игор_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

Ђорђић Драган_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

22.03.2021

Грујић Бранко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Бошковић Стефан_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

19.03.2021

Лазић Чедо_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац _Техничка школа_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

18.03.2021

Петровић Верољуб_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

17.03.2021

Урукало Предраг_Закључак о одбацивању локацијских услова

Гладовић Валентина и Предраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Аутоцентар Петровић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

15.03.2021

Новохем_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Грос_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

12.03.2021

Прица Јовица_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Луковва_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Копинг_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

11.03.2021

Павловић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Машин електро_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Душан Обрадовић код Глуваћа_Закључак о дбацивању захтева за издавање локацијских услова

Бошковић Стојан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Баћановић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

10.03.2021

Чавић Нада_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Стошић Марко и Тамара_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Никол_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

09.03.2021

Луна стан_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

05.03.2021

Јовановић Зорица_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ИНОТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

03.03.2021

Павловић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Максимовић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.03.2021

Тадић Лазар_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Новковић Михаљ_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

Кулезић Драгић_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

26.02.2021

Стошић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Симић Зоран_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Лазић Чедо_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Бекић Славиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

25.02.2021

Ракић Драгица_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Мијушковић Звонко_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

24.02.2021

Гладовић Валентина и Предраг_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Гавриловић Игор_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

22.02.2021

Луна стан доо_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

18.02.2021

Нафос_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Лазић Чедо_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Агроминос_Закључак о одбацицању захтева за издавање локацијских услова

17.02.2021

Српска православна црква_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Росић Милан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Павловић Жељко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Младеновић Владимир_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Максимовић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Александровић Александра_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

12.02.2021

Лазаревић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Зорка керамика_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

10.02.2021

Пантелић Живанко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

09.02.2021

Предузеће Агроминос_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

08.02.2021

ВИП Мобиле_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

03.02.2021

Предузеће СЕТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ОТП Медик_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

29.01.2021

Српска православна црква_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Предузеће ИНОТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Вујовић Љубомир_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

28.01.2021

Мими Ж_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Лазаревић Марко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Бекић Славиша_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

27.01.2021

Предузеће СЕТ_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Јанковић Небојша_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

26.01.2021

Чавић Нада_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Балкан 2001_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.01.2021

СЕТ Греен тецхнологи_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

ОТП Медиц_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

22.01.2021

Суботић Александар_Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Миливојевић Слободан_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Мастер Новоградња_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Максимовић Саша_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Дрндаревић Ђорђе и Вања_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

18.01.2021

Гајић Горан_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

14.01.2021

Николић Жељко и Јелена_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ОДС Дистрибуција Београд Огранак Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Саватић Светислав_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

04.01.2021

Јевтић Дарко_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Јелесић Никола и Слободан_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Српска православна црква_ Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

29.12.2020

Марковић Душан_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Град Шабац_Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

28.12.2020

Пешић Ивана_Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозвпле

ЈКП Водовод_ул Маричка_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод_ул Јарачких жртава_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод_ул Змај Јовина_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод_ул Дринске дивизије_Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

22.12.2020

DAZDAREVIC RANKOVIC YASMINA – Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Којић Ненад и Ивана – Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Лукић Зоран – Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

РТЦ – Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

MACVA FRUIT – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Димитрић Предраг – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Лазаревић Александра – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ранкић Жарко – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Тадић Славиша – Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

ЈКП Водовод Шабац – Доситејева – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – др. Адама Винавера – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Јарачких жртава – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Јеле Спиридоновић Савић – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Маричка – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Проте Смиљанића – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Радничка – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ЈКП Водовод Шабац – Сремска – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Младеновић Владимир – Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Кнез д.о.о. – Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Митровић Дејан – Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

OTP MEDIC – Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе

14.12.2020.

ЕПС Дистрибуција огранак Дистрибуција Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ_Варна 2

ЈКП Водовод: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ_Дринска улица

Кухн Миланка: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Милинковић Даринка: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Павловић Даница: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Предузеће Картонвал: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

08.12.2020.

Гладовић Зоран: Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

Жмурић Станисава: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Предузеће Цонсериа Пасубио СПА: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Тешић Дејан: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Томић Ружа: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

07.12.2020.

Васић Драгица: Захтев за одбацивање захтева за издавање упоребне дозволе

ЈКП Водовод Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

ОДС ЕПС Дистрибуција огранаг Електродистрибуција Шабац: Закључак о одбацивању зхтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Предузеће Луковва Београ: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Предузеће Нафос: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Робно транспортни центар АД Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

03.12.2020.

Миловановић Милан: Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

Тривуновић Милица: Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

02.12.2020.

Иванковић Марин: Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ОДС ЕПС Дистрибуција огранак Електродистрибуција Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

Предузеће Картонвал доо: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

01.12.2020.

Будимировић Иван и Јовановић Наталија: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

СЕТ Греен тецхнологи:  Закључак о одбацивању захтева за издавање грађевинске дозволе

30.11.2020.

Ђокић Милета: Закључак о одбацивању захтева за издавање граћевинске дозволе

Бранковић Јовановић Тодић Сарић: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Живанић Момир и Љиљана: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских условаZivanic Momir i Ljiljana odbacen O1

Недељковић Миланка: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл 145 ЗПИ

Томић Ружа: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

25.11.2020.

Јевтић Зоран: Закључак о одбацивању захтева за издавање локацијских услова

Ројал Импекс: Закључак о одбацивању захтева по чл 145 ЗПИ

24.11.2020.

Ерић Радислав: Закључак о одбацивању захтева за издавање употребне дозволе

ОДС ЕПС Дистрибуција ДОО Београд огранак Елктродистрибуција Шабац: Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 ЗПИ

23.11.2020.

Алексић Славиша: Захтев за одбацивање захтева за издавање локацијских услова

Ђермановић Даница: Захтев за одбацивање захтева за издавање употребне дозволе