Градска власт

Скупштина града

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.

Градоначелник

Александар Пајић је актуелни градоначелник Шапца, града од близу 130.000 становника који се налази у северозападној Србији, на десној обали реке Саве.

Помоћници градоначелника

Градско веће

Градско веће је орган Града Шапца који усклађује остваривање функција градоначелника и Скупштине града и врши контролно-надзорну функцију над радом Градске управе.