Изводи

izvodi

Изводи

Поштовани суграђани, у прилици сте да користите услужни сервис града Шапца, уколико желите доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

Адреса шалтера:
Господар Јевремова број 6. приземље, сала 2
Телефони:
015 364112
015 364111
015 364110
Емаил:
maticnasluzbasabac@sabac.org
maticnasluzbasabac@gmail.com

Извод из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих:
Административна такса 420,00 динара накнада 90,00 динара, плус ПТТ трошкови.

Уверење о држављанству:
Административна такса 740,00 динара, накнада 90,00 динара, плус ПТТ трошкови.

Извод из књиге рођених, венчаних и умрлих намењен за коришћење у иностранству:
Републичка административна такса 690,00 динара и накнада од 660,00 динара, плус ПТТ трошкови.

Изводе из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверење из књиге држављана могу добити само лица која су уписана у матичне књиге града Шапца.

Датум ажурирања износа такси: 02.11.2015.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
• за упис у школу или факултет
• за потребе војне евиденције
• за заснивање радног односа
• за остваривање права из социјалне заштите
• за остваривање права из здравствене заштите
• за остваривање права из борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рада

Наручи изводе