Јавна предузећа

parking

Директор:
Драган Ристић

Адреса:
Јове Курсуле 4, 15000 Шабац

Телефон:
Дирекција: 015/300-850
Благајна и рекламације: 015/303-690
Депо: 015/350-904

Е-маил:
office@parkingsabac.rs

Веб сајт:
www.parkingsabac.rs

jkp_stari_grad

Директор:
Никола Беговић

Адреса:
Хајдук Вељкова бб, 15000 Шабац

Телефон:
015/334 613; фах: 015/334 620

Е-маил:
jkp.starigrad@open.telekom.rs
kontakt@jkpstarigrad.rs
jkpstarigrad@jkpstarigrad.rs

Веб сајт:
http://www.jkpstarigrad.rs/

vodovod

Директор:
Јован  Вранеш

Адреса:
Ослобођења 62

Телефон:
015/ 347 611 локал 110

Бесплатан број за потрошаче:
0800 322 321

Е-маил:
jkp@vodovodsabac.rs

infrastruktura-sabac

Директор:
Милица Павловић

Адреса:
Карађорђева 27, 15000 Шабац

Телефон:
015 354-884

Е-маил:
direktor@infrastrukturasabac.co.rs

Веб сајт:
http://infrastrukturasabac.co.rs

srem macva

Директор:
Раде Живковић

Адреса:
Ул. Житни трг 7, 22000 Сремска Митровица

Телефони:
015/215-0215

Е-маил:
office@srem-macva.rs

Веб сајт:
http://www.srem-macva.rs/