Стратешки документи

dokumenta-grada

Стратешки документи

Стратешки документи

План одрживе урбане мобилности града Шапца 2020-2027

Одлука о изради плана развоја града Шапца за перод 2020 -2030

Локални акциони план за младе 2018. – 2021.

План имплементације Ревидиране Стратегије одрживог развоја града Шапца за 2018. годину

План капиталних инвестиција 2016-2020

Студија „Потенцијал агро и дрвне биомасе и логистичка студија за Град Шабац“

Ревидирана Стратегија одрживог развоја града Шапца са акционим планом 2017 – 2020. године

Стратегија одрживог развоја града Шапца 2010-2020

План имплементације Стратегије одрживог развоја града Шапца за 2017. годину

Стратешки план за социјалну политику Града Шапца 2016-2020

ЛЕАП ШАПЦА КЊИГА 1 – ОПШТИ УСЛОВИ

ЛЕАП ШАПЦА КЊИГА 2 – АКЦИОНИ ПЛАНОВИ

Стратегија развоја пољопривреде и руралних подручја града Шапца од 2016-2024

План капиталних инвестиција града Шапца 2016-2020

Програм развоја спорта на територији града Шапца за период од 2016-2018 године

Програм развоја Подриња

Локални акциони план план запошљавања за град Шабац за 2018. годину

Извештај о извршењу Плана капиталних инвестиција града Шапца за 2017.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА ШАПЦА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. ГОД.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2020. ГОДИНУ