Географски информациони систем

Географски информациони систем

Активности на стварању Географског информационог система Града Шапца започињу 07.10.2005 године, а 15. октобар 2006. године може се узети као датум када је Географски информациони систем у општини Шабац почео да функционише. Убрзо су направљене прве апликације за интернет кориснике „Туристичка карта Шапца“ и „ПДР Северозападна радна зона у Шапцу“, а у првој половини 2008. године и апликација ГП Шапца – Јавни увид. Наша жеља је била да постављањем наведених апликација на WЕБ омогућимо грађанима да користе један део података којима располажемо али и да по први пут у Србији омогућимо јавни увид у један урбанистички план.