Јавни и интерни конкурси

Јавни и интерни конкурси

16.11.2020. године

Одлука о покретању поступка спровођења јавног конкурса за попуњавање положаја – начелник Градске управе града Шапца

Текст јавног конкурса за попуњавање положаја – начелник Градске управе града Шапца

05.02.2020. годинеЈавни конкурс за попуњавање положаја – заменик начелника Градске управе града Шапца

04.06.2019. годинеИнтерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Шапца

07.03.2019. годинеИнтерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Шапца

04.03.2019. годинеИнтерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Шапца

01.11.2017. годинеИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

28.9.2017. годинеИнтерни конкурс за попуњавање радних места

6.01.2017. годинеИнтерни конкурс за попуњавање радних места: књиговођа за материјално финансијско књиговодство основних средстава и референт за пријем/експедицију поште/распоређивање аката