Одељења и службе

Одељење за општу управу

Одељење за друштвене делатности

Одељењe за урбанизам

Одељење за локални економски развој

Одељење локалне пореске администрације

Одељење за скупштинске и заједничке послове

Одељење комуналне милиције

Одељење за инспекцијске и комуналне послове

Одељење за пољопривреду

Одељење за финансије

Служба буџетске инспекције града Шапца

Служба за интерну ревизију града Шапца

Заштитник права пацијената

Бесплатна правна помоћ

Информације од јавног значаја

Узбуњивач

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.