Одељења и службе

Одељење за општу управу

Одељење за друштвене делатности

Одељењe за урбанизам

Одељење за локални економски развој

Одељење локалне пореске администрације

Одељење за скупштинске и заједничке послове

Одељење комуналне милиције

Одељење за инспекцијске и комуналне послове

Одељење за пољопривреду

Одељење за финансије

Служба буџетске инспекције града Шапца

Служба за интерну ревизију града Шапца

Заштитник права пацијената

Бесплатна правна помоћ

Информације од јавног значаја

Узбуњивач