Седнице Градског већа

Седнице Градског већа

174. седница Градског већа

Одлука о Измени и допуни Одлуке о додели финансијских средстава 2 – годишњи програми

Измена Правилника о систематизацији бр. 16 март 2020

Записник са 173. (електронске) седнице Градског већа

Записник са 172. седнице Градског већа

Записник са 171. седнице Градског већа

Закључак о усвајању Извештаја о раду ФУ за 2019.g

Закључак о давању сагласности на захтев ЈКП регионална депонија Срем Мачва на увећање основице

Закључак ГВ – о корона вирусу

 

173. седница Градског већа

Закључак ГВ – постављање споменика Јеврем Обреновић

 

172. седница Градског већа

 

171. седница Градског већа

Закључак о усвајању Извештаја о ИРК за 2019 са Образложењем

Записник са 169. седнице Градског већа

Записник са 170. седнице Градског већа

Извештај о раду ИРК за 2019

Решење – сагласност на тарифу превоза

Решење о постављању заменика начелника ГУ 2020

 

170. седница Градског већа

 

169. седница Градског већа

Закључак ГВ о продаји овнова

Закључак Градског већа – Усвајање Информације о степену усклађености програму пословања јавних предузећа – IV квартал

Записник са 167. седнице Градског већа

Записник са 168. седнице Градског већа

ПРОГРАМ ЗЕЛЕНИЛА ЗА 2020

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА Ј. ХИГИЈЕНЕ 2020.ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА – УСВАЈА СЕ ПРИГОВОР ЈКП ВОДОВОД

 

168. седница Градског већа

Закључак -сагласност на увећање основице зараде ЈКП Стари град

 

167. седница Градског већа

Записник са 166. седнице Градског већа

Одлука о оглашавању јавног конкурса за Заменика начелника ГУ јануар 2020

Решење о образовању конкурсне комисије Заменик начелника ГУ 2020

Текст јавног конкурса Заменик начелника ГУ јануар 2020

 

166. седница Градског већа

Закључак Већа о усвајању Изв о реализ ПИ за 2019

Закључак Већа о усвајању ПИ за 2020

Записник са 165. седнице Градског већа

Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији бр. 15 јануар 2020

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за 2020 – животна средина

РЕШЕЊЕ о наплати коришћења паркинга – Краља Петра Првог

РЕШЕЊЕ о наплати коришћења паркинга – Плато Зоркин солитер

 

165. седница Градског већа

Закључак – усваја се Извештај о раду Жалбене комисије у 2019. години

Записник са 164. седнице Градског већа

Измена и допуна Одлуке о додели финансијских средстава – годишњи програми

 

164. седница Градског већа

НовиЗакључак – Сагласност на одлуку НО ЈКП Водовод 8641-2-2019

Закључак – бесплатно коришћење базена – нови термин за пензионере

Закључак – Сагласност на одлуку НО ЈКП Водовод 8641-2-2019

Закључак – усваја се Извештај о спровођењу информатичке обуке у Информатичком центру у Шапцу у 2020

Закључак – усваја се Програм капиталних инвестиција града Шапца за 2019

Закључак о бесплатној информатичкој обуци – 2020

Записник са 163. седнице Градског већа

Решења – Именовање одбора за Међународни фолклорни фестивал

 

163. седница Градског већа

Закључак – Радосав Петровић – право прече куповине

Закључак – Сагласност на одлуку НО Топлана 01-1733-5

Записник са 162. седнице Градског већа

Одлука о додели финансијских средстава – годишњи програми 2020

Решење – одбијање жалбе Бајић Игора