Центар за стручно усавршавање

Центар за стручно усавршавање

Previous
Next

Настанак и сврха Центра за стручно усавршавање

Регионални центри за професионални развој запослених у образовању успостављени су кроз пројекат Стручног усавршавања образовног кадра (Proffesional Development Project-PDP), захваљујући меморандуму о разумевању, потписаном 24. јула 2003. између влада Швајцарске – Агенције за развој и сарадњу (СДЦ) и Републике Србије – Министарства просвете.
Центар за стручно усавршавање у Шапци је настао на основу Закона о основама система образовања и васпитања, на основу потребе да се унапреди квалитет образовања. Образовање 21. века треба да буде ефикасно, економично, децентрализовано. Реформски процеси у образовању иду у смеру усаглашавања са европским стандардима. Ова институција из области образовања, основана од стране града Шапца, остварује водећу улогу на регионалном нивоу из подручја образовања и усавршавања просветних радника. Сврха отварања Центра за стручно усавршавање у образовању јесте да у складу са регионалним потребама и стратегијом развоја образовања на националном нивоу, организује семинаре за просветне раднике у њиховом месту рада или непосредној близини и тиме омогући значајно смањење трошкова стручног усавршавања. Центар је такође и место где се врши вредновање и праћење квалитета стручног усавршавања, као и место окупљања и размене професионалних искустава. Просечан број семинара одржаним широм земље (које је акредитовао Центар за стручно усавршавање у Шапцу) је око 200 годишње. Просечан број наставника из свих крајева Србије који су похађали семинаре је преко 5000.
У склопу Центра за стручно усавршавање се налазе и јединствени Парк науке у Шапцу и у Србији.

Циљеви Центра

Побољшање квалитета образовања
Примена и спровођење стратегије у складу са стратегијом коју је развио Центар за професионални развој Београд.
Припрема и реализација годишњих програма стручног усавршавања у регији, уз сарадњу са Школском управом и осталим Центрима за стручно усавршавање у земљи.
Развој секундарних делатности Центра, кроз научно-популарна предавања за просветне раднике, обележавање значајних датума на нивоу године (дани равнодневице, дугодневице, краткодневице, светски дан вода, дан планете земље, светски дан паркова, српски дан науке итд.Организавија и одржавање конференција за приоритетне области у образовању (информатика, екологија, инклузија, најбољи едукатори Србије).

Активности Центра

– Снимање и анализа потреба за стручним усавршавањем запослених у образовању;
– Планирање обука и других видова стручног усавршавања;
– Помоћ при креирању нових програма стручног усавршавања;
– Праћење примене различитих облика стручног усавршавања;
– Формирање и одржавање базе података;
– Анализа понуде програма стручног усавршавања;
– Организовање семинара и других облика стручног усавршавања;
– Сарадња са Заводом за унапређење образовања и васпитања / Центром за професионални развој;
– Сарадња са локалном заједницом;
– Сарадња са Министарством просвете / Школском управом;
– Сарадња са образовно-васпитним установама;
– Сарадња са Туристичком организацијом Шапца
– Сарадња са ИС Петница
– Сарадња са Архео-парком –Плочник
– Сарадња са Институтом за физику у Земуну
– Сарадња са Физичким факултетом у Београду
– Сарадња са Математичком гимназијом у Београду

Просторна и техничка опремљеност Центра за стручно усавршавање

Предавачима и осталим корисницима Центра за стручно усавршавање на располагању је око 500 m2 простора у коме се између осталог налази:
1) Конгресна сала са 100 места; климатизована, са уграђеним озвучењем, рачунаром, wire-less интернетом и пројектором.
2) Учионица са 36 места. Климатизована, wire-less са интернетом, рачунаром, пројектором, озвучењем.
3) Мултимедијална учионица са 20 савремених, умрежених рачунара, климатизована, са wire-less интернетом, пројектором, озвучењем.
4) Ресурсни центар 45 места, располаже са одрђеним бројем наслова стручне и остале литературе, такође поседује рачунар са брзом интернет везом и пројектором, климатизован, са озвучењем.
Објекат је у потпуности прилагођен и за особе са посебним потребама.

Јединствени Парк Науке

У дворишту шабачког Центра за стручно усавршавање у 2013. години, отворен је први Парк науке, у Србији. Овај пројекат остварен је у сарадњи са Институтом за физику, Друштвом физичара Србије, Народним музејом у Шапцу и Центром за промоцију науке.
Парк је направљен у оквиру Центра за стручно усавршавање . Парк науке данас садржи 27 инсталација – од едукативне фонтане, преко параболичних звучних огледала помоћу којих се може чути шапутање на удаљености од 20 метара, Њутновог клатна, модела ДНК, кристалне решететке, соларног панела, сата у коме посетиоци преузимају улогу гномона (живе казаљке), метеоролошке станице, Гриничког меридијана, модела кухињске соли . Уз сваку инсталацију постоји стручно објашњење, написано популарним приступом на два језика, енглеском и српском.

Коме је намењен Парк науке?

Сви могу да уче у Парку науке, а многи могу и да предају у њему. Садржаји су такви да постоје научне посластице за све узрасте, почев од најмлађих у вртићима који могу да упознају планету Земљу, мерење времена и временских прилика, док се старији моги подсетити меридијана, рефлексије звука, кристалних структура, репликације ДНК. У целом Парку постављене су научне табле, па посетиоци могу читати и учити самостално.

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.