Огласи и конкурси

javni i interni konkurs

Огласи и конкурси


20.09.2021. године

ОБAВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА ЗА 2021. ГОДИНУ.

30.08.2021.године

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама на територији града Шапца за 2021. годину

Јавни конкурс

Прилог 1А Јавног позива за грађане Шабац

Прилог 2 Јавног позива за грађане Шабац

Модел правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа-Прилог 3

25.08.2021. године

Јавни позив за избор чланова антикорупцијског форума

ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ

23.08.2021.године

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ШАПЦА О ФИНАНСИРАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 2022

Одлука о спровођењу програма Спорт у школе-Расти здраво-прво полугодиште 2021-2022

Одлука о расписивању јавног позива за финансирање-суфинансирање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу у 2022. години

23.08.2021.године

Lista o izboru direk.kor.mera 1

Lista o izboru direk.kori. mera 2

17.08.2021.године

Jавно обавештење спортским организацијама са територије града Шапца о финансирању годишњих програма

Образац предлога програма

Модел пропратног писма

Модел изјаве да не постоје препреке из члана 118. став 5. и члана 133. став.  Закона о спорту

09.08.2021. године

Прелиминарна ранг листа директних корисника за меру под бр. 1 – замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на породичним кућама, са пратећим грађевинским радовима.

Прелиминарна ранг листа директних корисника за меру под бр. 2 – набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, сечка), грејача простора за породичне куће

02.08.2021. године

Jавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  у домаћинствима на територији града Шапца

Изјаве подносиоца пријаве

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве

23.07.2021. године

Одлука о расподели средстава за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница за 2021 годину

22.07.2021. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ГРАДА ШАПЦА

ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ

21.07.2021. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У МЕРИ СТРУЧНE ПРАКСE

14.07.2021. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА за прибављање непокретности-станова у јавну својину Републике Србије на територији града Шабац

ОБРАЗАЦ 1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

09.07.2021. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА

Изјаве подносиоца пријаве

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве

08.07.2021. године

КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ РЕГРЕСА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

Захтев и изјава за КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РЕГРЕСА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

08.07.2021. године

КОНКУРС МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА ПРИПРЕМУ СТОЧНЕ ХРАНЕ, ЗА ХРАЊЕЊЕ И НАПАЈАЊЕ ЖИВОТИЊА

Пријава машине и опрема за припрему сточне хране

01.07.2021. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ 1 – Пријава на конкурс

ЈАВНИ КОНКУРС -цркве и верске заједнице, 2021. година

18.06.2021. године

ОДЛУКA О ИЗБОРУ УДРУЖЕЊА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА ШАПЦА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ШАПЦА

17.06.2021. године

Обавештење о продужетку рока јавног позива незапосленим лицима за обуку за оперативно коришћење 3Д штампача

17.06.2021. године

Обавештење о продужетку рока јавног позива незапосленим лицима за обуку за рад на нумерички управљаној глодалици (ЦНЦ глодалици)

03.06.2021. године

Јавни позив незапосленим лицима за обуку за оперативно коришћење 3Д штампача

Формулар пријаве

03.06.2021. године

Јавни позив незапосленим лицима за обуку за рад на нумерички управљаној глодалици (ЦНЦ глодалици)

Формулар пријаве

20.05.2021. године

Јавни позив за финансирање-суфинансирање посебних програма организација у области спорта са седиштем на територији града Шапца у 2021. години

13.05.2021. године

Обавештење о продужетку рока јавног позива незапосленим лицима за обуку за енглески језик А1

13.05.2021. године

Обавештење о продужетку рока јавног позива за обуку за рад на рачунару

13.05.2021. године

Конкурс за пријем деце у Предшколску установу „Наше дете“ Шабац за радну 2021/2022.годину,од 13.05.2021.године

Конкурс за приjем деце у Предшколску установу Наше дете

СЛОБОДНА МЕСТА НА КОНКУРСУ 2021-22

27.04.2021. године

Радови на поправљању некатегорисаних путева и неизграђених општинских путева и улица на територији града Шапца, Рок за подношење понуда: 17.05.2021. до 08 часова

Јавни позив – Радови на поправљању некатегорисаних путева

22.04.2021. године

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ОБУКУ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК А1

Формулар пријаве

22.04.2021. године

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ОБУКУ ЗА РАД НА РАЧУНАРУ

Формулар пријаве

22.04.2021. године

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РАДИ ИЗГРАДЊЕ

20.04.2021. године

Одлука о додели средстава за финансирање или суфинансирање проjеката у култури, као и проjеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2021. годину

Одлука о додели средстава за 2021. годину

20.04.2021. године

КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА ПРОИЗВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

Захтев географско порекло

20.04.2021. године

КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА КОНТРОЛУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

Захтев органска производња

19.04.2021. године

Решење о расподели средстава по основу Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији града Шапца у 2021. години

РЕШЕЊЕ о расподели средстава

ПРЕДЛОГ Комисије о расподели средстава са образложењем

ОБАВЕШТЕЊЕ за учеснике конкурса

13.04.2021. године

Одлука о избору пројеката у области социјалне и здравствене заштите у 2021.години

08.04.2021. године

Јавни позив за подношење захтева за финансирање трошкова вантелесне оплодње у 2021. години

01.04.2021. године

ПOЗИВ за достављање предлога кандидата за доделу Априлске награде града Шапца за 2021. годину

31.03.2021. године

КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА ЗА 2021.ГОДИНУ

Пријава + изјава за пчеле

31.03.2021. године

КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА ЗА 2021.ГОДИНУ

Пријава + изјава Удружења

31.03.2021. године

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР УДРУЖЕЊА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА ШАПЦА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ШАПЦА ЗА 2021.ГОДИНУ

Образац пријаве на конкурс

29.03.2021. године

Листа вредновања и рангирања пријављених програма рада пројеката удружења грађана и фондација у области социјалне и здравствене заштите у 2021.години

24.03.2021. године

КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ( УМАТИЧЕНИХ ) ПРИПЛОДНИХ СВИЊА, ОВАЦА И КОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА ЗА 2021.ГОДИНУ

ПРИЈАВА + ИЗЈАВА ЗА ПРИПЛОДНА ГРЛА

24.03.2021. године

КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА ЗА 2021.ГОДИНУ

ПРИЈАВА + ИЗЈАВА ЗА БУНАРЕ

16.03.2021. године

Решење о именовању Комисије за избор пројеката производње медијских садржаја који ће бити суфинансирани из области јавног информисања средствима из буџета Града Шапца за 2021. годину

15.03.2021. године

Обавештење у вези Јавног позива за подношење захтева за финансирање трошкова рачуноводствених услуга предузетницима за 2021

25.02.2021. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА ЖЕНА СТАРИЈИХ ОД 60 ГОДИНА И МУШКАРАЦА СТАРИЈИХ ОД 62 ГОДИНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 2021

23.02.2021. године

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Шапцу

18.02.2021. године

Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Шапца у 2021.-ој години.

Образац 1 – Пријавa – попуњен предлог пројекта

Образац 1 – Буџет пројекта – попуњен буџет пројекта

05.02.2021. годинe

Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању-суфинансирању годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу у 2021. години

27.01.2021. годинe

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ СУ ОСНОВАЛИ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА

Изјава о сагласности 2021 (1)

Образац З-ТРУ 2021

21.01.2021. годинe

Одлука о додели финансијских средстава из области спорта – годишњи програм

14.01.2021. године

Јавни конкурс за финансирање, суфинансирање програма рада, пројеката удружења грађана и фондација у области социјалне и здравствене заштите

Образац пријаве – здравствена и социјална заштита

Конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури

Образац пријаве – култура

24.12.2020. године

Oдлука наградне стипендије

Одлука стипендије дефицитарна занимања

06.11.2020. године

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА, НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, ФАКУЛТЕТА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА

06.11.2020. године

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ И МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА, ФАКУЛТЕТА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА21.01.2021. годинe