Огласи и конкурси

javni i interni konkurs

Огласи и конкурси


20.08.2020.године

У складу са Законом о спорту и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу, у 2021. години оствариваће се кроз финансирање и суфинансирање годишњих програма спортских организација (члан 137. и члан 138. Закона о спорту).

Спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области спорта.

Носилац програма мора да испуни услове и критеријуме из члана 118. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16) и услове и критеријуме из члана 5. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Шапцу, бр. 110-222/2016-15.

Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији града Шапца подноси Спортски савез Шабац.

Све спортске организације са територије града Шапца треба да доставе предлоге својих годишњих програма за 2021. годину Спортском савезу Шабац.

Годишњи програм извршава се по динамици предвиђеној Програмским календаром (члан 21. Правилник), а на основу Јавног обавештења.

У вези са горе наведеним обавештавамо вас о следећем:

 1. Рок за доставу обрасца предлога програма и пратеће документације за годишње програме је 21.09.2020.;
 2. Предлози годишњих програма подносе се одвојено за сваку од области предвиђене за финансирање годишњих програма Законом о спорту (члан 137. став 1.);
 3. Образац за пријављивање предлога програма доступан је код надлежних служби града Шапца, Спортског савеза Шабац и на интернет сајту града Шапца и Спортског савеза Шабац
 4. Пратећа документација састоји се од следећих докумената:
 1. Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени електронски и достављени препорученом поштом, куриром или лично на адресу Спортског савеза Шабац, улица Цара Душана бр. 1, ПЦ „Тријумф“ III спрат
 2. Образац предлога програма мора бити достављена у три примерка, а пратећа у једном примерку, у једној запечаћеној коверти. Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:
 • Назив носиоца предлога
 • Адресу носиоца предлога
 • Назив програма
 • Област потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.

НАПОМЕНА: Упутство за попуњавање апликационих формулара можете видети на интернет страници Спортског савеза Шабац, на адреси uputstva.sportsabac.org.rs

Све потребне информације можете добити у:

 1. Одељењу за друштвене делатности – сарадник за послове спорта Иван Ћосић тел. 364-119
 2. Стручној служби Спортског савеза Шабац тел. 349-974

11.08.2020. године

Конкурс за доделу регреса у области сточарства на територији града Шапца за 2020 годину

Образац пријаве и изјаве 

09.06.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЈАВНОГ ПОЗИВА НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ОБУКУ ЗА РАД НА РАЧУНАРУ

04.06.2020. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Образац за учешће у програму стручне праксе

28.05.2020. године

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ОБУКУ ЗА РАД НА РАЧУНАРУ

Формулар пријаве по основу јавног позива

05.02.2020. године

Јавни конкурс за попуњавање положаја – заменик начелника Градске управе града Шапца

04.06.2019. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Шапца

07.03.2019. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Шапца

04.03.2019. године

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Шапца

01.11.2017. године

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

28.9.2017. године

Интерни конкурс за попуњавање радних места

6.01.2017. године

Интерни конкурс за попуњавање радних места: књиговођа за материјално финансијско књиговодство основних средстава и референт за пријем/експедицију поште/распоређивање аката

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.