СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ШАПЦА

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ШАПЦА

Позив за учешће у јавној расправи о
Нацрту Стратегије развоја урбаног подручја града Шапца
 
На основу чланова 10 и 11. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30) и члана 45. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС“, број 8),
 
Одељење за урбанизам Градске управе града Шапца
 објављује
 
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О
НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈA УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА ШАПЦА
 
 
Одељење за урбанизам Градске управе града Шапца спроводи јавну расправу о Нацрту Стратегије развоја урбаног подручја града Шапца (у даљем тексту Стратегија развоја урбаног подручја).
 Јавна расправа о Нацрту Стратегије развоја урбаног подручја спроводи се у периоду од 05.10 до 05.11.2023. године.
 Одељење за урбанизам Градске управе града Шапца позива представнике надлежних органа јединица локалне самоуправе, надлежних институција, организација цивилног друштва, економско-социјалних партнера, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране да доставе своје примедбе, предлоге и сугестије на текст Нацрта Стратегије развоја урбаног подручја на предвиђеном обрасцу на следећу електронску адресу: srup.sabac@sabac.org 
или да их упуте поштом на адресу: Одсек за информатику ГУ Шабац, 15000 Шабац, Карађорђева број 27, 2. спрат, n/r Дејан Вујић.
 Све информације о јавној расправи и процедури израде Стратегије развоја урбаног подручја можете добити радним данима од 10.00 до 12.00 часова на адреси Одсек за информатику ГУ Шабац, 15000 Шабац, Карађорђева број 27, 2. спрат или позивом на број телефона +381(15)354883 и +381(15)354890.
 Документи за преузимање: