Стратегија развоја урбаног подручја града Шапца

Стратегија развоја урбаног подручја града Шапца

Усвојена Стратегија развоја урбаног подручја града Шапца
 

Трећа седница Скупштине града Шапца одржана је 07.03.2024. године у амфитеатру Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, са почетком у 09.00 часова. Као 9. тачка дневног реда разматран је предлог за усвајање Стратегије развоја урбаног подручја града Шапца. Предлог је образложио господин Виктор Вељовић, Менаџер сектора за изградњу капацитета ЕУПРО+ (Програм ЕУ за локални развој). Одборницима се обратио и градоначелник града Шапца др Александар Пајић који је у свог излагању истакао значај усвајања предметне Стратегије за даљи развој града. После кратке расправе Предлог Стратегије усвојен је без иједног гласа против.

Усвајањем Стратегије развоја урбаног подручја града Шапца завршан је велики посао и истовремено је отворено је ново поглавље имплементације предметне Стратегије.

Захваљујемо се представницима УНОПС (Канцеларија УН за пројектне услуге), ЕУПРО+ (Програм ЕУ за локални развој), свим члановима Савета за урбани развој града Шапца, Радне групе за израду стратегије, представницима локалних и државних институција, невладиних организација као и свим нашим суграђанима који су својим активним учешћем уградили део својих планова, размишљања, идеја и снова у текст овог документа. Без њиховог учешћа на округлим столовима, форумима, анкетама, јавним расправама… ова стратегија имала би карактер салонског документа.

Искрено се надамо да ће Стратегија развоја урбаног подручја града Шапца и током своје примене, импементације имати сличну или већу подршку свих актера који су учествовали и у њеном стварању.

Нарочиту захвалност израђавамо страним и домаћим експертима који су дали свој значајан допринос.