Квалитет животне средине

kvalitet zivotne sredine

Квалитет животне средине

22.09.2020. године

Извештај о мониторингу квалитета ваздуха у Шапцу, на мерном месту Геронтолошки центар Шабац-Јеленча, Мишарских јунака бб, август 2020. године

17.09.2020. године

Информација о стању загађености ваздуха на територији града Шапца за август 2020. године

11.09.2020. године

Прелиминарни извештај Завода за јавно здравље Шабац о испитивању квалитета ваздуха на мерним местима „Аутобуска станица“ и „Бенска бара“ у периоду од 03.09.2020. до 09.09.2020. године

07.09.2020. године

Прелиминарни извештај Завода за јавно здравље Шабац о испитивању квалитета ваздуха на мерном месту Ватрогасни дом у периоду 31.08.2020. – 06.09.2020.

02.09.2020. године

Обавештење о поднетом захтеву и организовању јавног увида и јавне расправе за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Реконструкција, адаптација и промена намене дела складишта у постројење за производњу завршних боја за аутомобиле, на катастарској парцели бр. 286/1 КО мишар, град Шабац“, носиоца пројекта „РТЦ Шабац а.д.“

28.8.2020. године

26.8.2020. године

Одговор Министарства заштите животне средине Градској управи града Шапца поводом притужби грађана на емисију гасова из фабрике “ Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“

Допис  Министарству заштите животне средине поводом притужби грађана на емисију гасова из фабрике “ Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“

24.08.2020. године

Прелиминарни извештај Завода за јавно здравље Шабац о испитивању квалитета ваздуха на мерном месту Ватрогасни дом

21.08.2020. године

Прелиминарни извештај Завода за јавно здравље Шабац о испитивању квалитета ваздуха на мерним местима Аутобуска станица и Бенска бара

19.08.2020. године

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ д.о.о, из Шапца, Хајдук Вељкова 1 , поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и пренамене објекта

17.08.2020. године

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће „TEMPEST TRADE“ д.о.о, из Шапца, Мике Петровића Аласа 67, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из реке Дрине

17.08.2020. године

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће „ИНОС – НАПРЕДАК“ д.о.о, из Шапца, Мишар, Савска бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта центра за рециклажу секундарних сировина стовариште Мишар

17.08.2020. године

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће „ИНОС – НАПРЕДАК“ д.о.о, из Шапца, Мишар, Савска бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта центра за рециклажу секундарних сировина стовариште Шабац

17.08.2020. године

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће „ТРАНСВЕР““ д.о.о, из Шапца, Мишар, Карађорђева бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта екплоатације речног наноса из корита реке Саве на делу к.п. бр. 887  К.О. Орашац

17.08.2020.године

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће „ТРАНСВЕР“ д.о.о, из Шапца, Мишар, Карађорђева бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта екплоатације речног наноса из корита реке Саве на делу к.п. бр. 14407 К.О. Шабац

07.08.2020. године

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће “Elixir Zorka – Mineralna đubriva“ д.о.о, из Шапца, ул. Хајдук Вељкова бр.1, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег производног погона за производњу минералних ђубрива у оквиру комплекса “Elixir Zorka“

07.08.2020. године

Прелиминарни извештај Завода за јавно здравље Шабац о испитивању квалитета ваздуха на мерним местима Аутобуска станица и Бенска бара

јул 2020. године

Информација о стању загађености ваздуха на територији града Шапца за јул 2020. године

Извештај Градског завода за јавно здравље Београд о испитивању квалитета ваздуха на мерном месту Геронтолошки центар за јул 2020. године

јун 2020. године

Информација о стању загађености ваздуха на територији града Шапца за јун 2020. године

Извештај Градског завода за јавно здравље Београд о испитивању квалитета ваздуха на мерном месту Геронтолошки центар за јун 2020. године

мај 2020. године

Информација о стању загађености ваздуха на територији града Шапца за мај 2020. године

Извештај Градског завода за јавно здравље Београд о испитивању квалитета ваздуха на мерном месту Геронтолошки центар Шабац за мај 2020. године

април 2020. године

Информација о стању загађености ваздуха на територији града Шапца за април 2020. године

Извештај Градског завода за јавно здравље Београд о испитивању квалитета ваздуха на мерном месту Геронтолошки центар Шабац за април 2020. године

Прелиминарни извештај Завода за јавно здравље Шабац о испитивању квалитета ваздуха на месни местима Аутобуска станица и Бенска бара

март 2020. године

Информација о стању загађености ваздуха на територији града Шапца за март 2020. године

Извештај Градског завода за јавно здравље Београд о испитивању квалитета ваздуха на мерном месту Геронтолошки центар Шабац за март 2020. године

фебруар 2020. године

Информација о стању загађености ваздуха на територији града Шапца за фебруар 2020. године

јануар 2020. године

Информација о стању загађености ваздуха на територији града Шапца за јануар 2020. године