Oglasi i konkursi

javni i interni konkurs

Oglasi i konkursi


23.07.2021. godine

Odluka o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2021 godinu

22.07.2021. godine

JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG FORUMA GRADA ŠAPCA

FORMULAR PRIJAVE

21.07.2021. godine

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2021. GODINI

ZAHTEV ZA UČEŠĆE U MERI STRUČNE PRAKSE

14.07.2021. godine

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA za pribavljanje nepokretnosti-stanova u javnu svojinu Republike Srbije na teritoriji grada Šabac

OBRAZAC 1 – OBRAZAC PONUDE

09.07.2021. godine

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA

Izjave podnosioca prijave

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA

Kriterijumi i način bodovanja za ocenu prijave

08.07.2021. godine

KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU REGRESA U OBLASTI STOČARSTVA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2021. GODINU

Zahtev i izjava za KONKURS ZA DODELU REGRESA U OBLASTI STOČARSTVA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2021. GODINU

08.07.2021. godine

KONKURS MAŠINE I OPREMA ZA PRIPREMU STOČNE HRANE, ZA HRANJENJE I NAPAJANJE ŽIVOTINJA

Prijava mašine i oprema za pripremu stočne hrane

01.07.2021. godine

JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA ZA 2021. GODINU

OBRAZAC 1 – Prijava na konkurs

JAVNI KONKURS -crkve i verske zajednice, 2021. godina

18.06.2021. godine

ODLUKA O IZBORU UDRUŽENJA ZA REALIZOVANJE PROJEKATA KANCELARIJE ZA MLADE GRADA ŠAPCA KOJI SE FINANSIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADA ŠAPCA

17.06.2021. godine

Obaveštenje o produžetku roka javnog poziva nezaposlenim licima za obuku za operativno korišćenje 3D štampača

17.06.2021. godine

Obaveštenje o produžetku roka javnog poziva nezaposlenim licima za obuku za rad na numerički upravljanoj glodalici (CNC glodalici)

03.06.2021. godine

Javni poziv nezaposlenim licima za obuku za operativno korišćenje 3D štampača

Formular prijave

03.06.2021. godine

Javni poziv nezaposlenim licima za obuku za rad na numerički upravljanoj glodalici (CNC glodalici)

Formular prijave

20.05.2021. godine

Javni poziv za finansiranje-sufinansiranje posebnih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji grada Šapca u 2021. godini

13.05.2021. godine

Obaveštenje o produžetku roka javnog poziva nezaposlenim licima za obuku za engleski jezik A1

13.05.2021. godine

Obaveštenje o produžetku roka javnog poziva za obuku za rad na računaru

13.05.2021. godine

Konkurs za prijem dece u Predškolsku ustanovu „Naše dete“ Šabac za radnu 2021/2022.godinu,od 13.05.2021.godine

Konkurs za prijem dece u Predškolsku ustanovu Naše dete

SLOBODNA MESTA NA KONKURSU 2021-22

27.04.2021. godine

Radovi na popravljanju nekategorisanih puteva i neizgrađenih opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Šapca, Rok za podnošenje ponuda: 17.05.2021. do 08 časova

Javni poziv – Radovi na popravljanju nekategorisanih puteva

22.04.2021. godine

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA OBUKU ZA ENGLESKI JEZIK A1

Formular prijave

22.04.2021. godine

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA OBUKU ZA RAD NA RAČUNARU

Formular prijave

22.04.2021. godine

OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI RADI IZGRADNJE

20.04.2021. godine

Odluka o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2021. godinu

Odluka o dodeli sredstava za 2021. godinu

20.04.2021. godine

KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU GEOGRAFSKOG POREKLA PROIZVODA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2021. GODINU

Zahtev geografsko poreklo

20.04.2021. godine

KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA KONTROLU I SERTIFIKACIJU ORGANSKE PROIZVODNJE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2021. GODINU

Zahtev organska proizvodnja

19.04.2021. godine

Rešenje o raspodeli sredstava po osnovu Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Šapca u 2021. godini

REŠENJE o raspodeli sredstava

PREDLOG Komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem

OBAVEŠTENJE za učesnike konkursa

13.04.2021. godine

Odluka o izboru projekata u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u 2021.godini

08.04.2021. godine

Javni poziv za podnošenje zahteva za finansiranje troškova vantelesne oplodnje u 2021. godini

01.04.2021. godine

POZIV za dostavljanje predloga kandidata za dodelu Aprilske nagrade grada Šapca za 2021. godinu

31.03.2021. godine

KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVIH PČELINJIH DRUŠTAVA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2021.GODINU

Prijava + izjava za pčele

31.03.2021. godine

KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA USPOSTAVLJANJE I JAČANJE UDRUŽENJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2021.GODINU

Prijava + izjava Udruženja

31.03.2021. godine

JAVNI KONKURS ZA IZBOR UDRUŽENJA ZA REALIZOVANJE PROJEKATA KANCELARIJE ZA MLADE GRADA ŠAPCA KOJI SE FINANSIRAJU SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2021.GODINU

Obrazac prijave na konkurs

29.03.2021. godine

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa rada projekata udruženja građana i fondacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u 2021.godini

24.03.2021. godine

KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU KVALITETNIH ( UMATIČENIH ) PRIPLODNIH SVINJA, OVACA I KOZA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2021.GODINU

PRIJAVA + IZJAVA ZA PRIPLODNA GRLA

24.03.2021. godine

KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NAVODNJAVANJE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ZA 2021.GODINU

PRIJAVA + IZJAVA ZA BUNARE

16.03.2021. godine

Rešenje o imenovanju Komisije za izbor projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji će biti sufinansirani iz oblasti javnog informisanja sredstvima iz budžeta Grada Šapca za 2021. godinu

15.03.2021. godine

Obaveštenje u vezi Javnog poziva za podnošenje zahteva za finansiranje troškova računovodstvenih usluga preduzetnicima za 2021

25.02.2021. godine

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA ŽENA STARIJIH OD 60 GODINA I MUŠKARACA STARIJIH OD 62 GODINE

ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA 2021

23.02.2021. godine

Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Šapcu

18.02.2021. godine

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Šapca u 2021.-oj godini.

Obrazac 1 – Prijava – popunjen predlog projekta

Obrazac 1 – Budžet projekta – popunjen budžet projekta

05.02.2021. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansiranju-sufinansiranju godišnjih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Šapcu u 2021. godini

27.01.2021. godine

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA FINANSIRANJE TROŠKOVA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA PREDUZETNICIMA KOJI SU OSNOVALI PREDUZETNIČKE RADNJE U TOKU 2020. GODINE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA

Izjava o saglasnosti 2021 (1)

Obrazac Z-TRU 2021

21.01.2021. godine

Odluka o dodeli finansijskih sredstava iz oblasti sporta – godišnji program

14.01.2021. godine

Javni konkurs za finansiranje, sufinansiranje programa rada, projekata udruženja građana i fondacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

Obrazac prijave – zdravstvena i socijalna zaštita

Konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi

Obrazac prijave – kultura

24.12.2020. godine

Odluka nagradne stipendije

Odluka stipendije deficitarna zanimanja

06.11.2020. godine

KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA, NA OSNOVNIM AKADEMSKIM I MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, FAKULTETA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA

06.11.2020. godine

KONKURS ZA STIPENDIRANJE NAJBOLJIH STUDENATA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM I MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA, FAKULTETA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA21.01.2021. godine