Месне заједнице

Месне заједнице

ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Баир Кнеза Лазара 1,
Телефон: 015-348-516
2. Доњи Шор Карађорђева 68,
Телефон: 015-343-321
Е-маил: info@donjisor.com
Веб сајт: http://www.donjisor.com
3. Жика Поповић Жике Поповића 67,
Телефон: 015-334-138
Е-маил: info@zikapopovic.org.rs
Веб сајт:http://www.zikapopovic.org.rs
4. Јевремова Николе Пашића 10,
Телефон: 015-333-728
5. Камичак Јарачких жртава 22,
Телефон: 015-326-097
6. Камењак Вука Караџића 31,
Телефон: 015-610-263
7. Касарске ливаде Стефана П рвовенчаног 6,
Телефон: 015-370-077
8. Летњиковац Мике Поповића Аласа 2,
Телефон: 015-390-773
9. Преки Шор Масарикова 10,
Телефон: 015-343-321
10. Шипурске ливаде Стојана Главаша 9,
Телефон: 015-323-978

СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Бела Река,
Tелефон: 015-268-203
2. Богосавац Вука Караџића бб,
Tелефон: 015-295-023
3. Букор,
Tелефон: 015-262-210
4. Церовац,
Tелефон: 015-212-203
5. Жабар
6. Мала Врањска
7. Цуљковић,
Tелефон: 015-295-085
8. Радовашница
9. Десић,
Tелефон: 015-266-161
10. Милошевац
11. Добрић,
Tелефон: 015-295-001
12. Дреновац Савска 2,
Tелефон: 015-290-416
13. Дуваниште Змаја од Ноћаја 9,
Tелефон: 015-275-185
14. Горња Врањска,
Tелефон: 015-395-260
15. Грушић,
Tелефон: 015-266-168
16. Јеленча Маршала Тита 54,
Телефон: 015-380-646
17. Јевремовац Поцерска бб,
Телефон: 015-385-613
18. Криваја,
Телефон: 015-262-358
19. Липолист Карађорђева 3,
Телефон: 015-274-520
20. Мачвански Причиновић Војводе Мишића 1,
Tелефон: 015-277-300
21. Мајур Светог Саве 1,
Телефон: 015-376-705
Веб сајт: http://www.mz-majur.org
22. Маови,
Телефон: 015-284-440
23. Метлић,
Телефон: 015-260-676
24. Мишар Карађорђева бб,
Телефон: 015-380-150
25. Накучани,
Телефон: 015-260-564
26. Орид,
Телефон: 015-211-163
27. Орашац
28. Мрђеновац
29. Миокус
30. Предворица
31. Корман
32. Поцерски Метковић,
Телефон: 015-284-657
33. Поцерски Причиновић М.Тита 189,
Телефон: 015-390-193
34. Петковица Манастирска бб,
Tелефон: 015-287-259
35. Петловача Ј. Максимовића 2,
Tелефон: 015-273-198
36. Прњавор Карађорђева 2,
телефон: 015-282-214
37. Рибари Дринска бб,
Tелефон: 015-270-311
38. Горња Румска,
Tелефон: 015-264-097
39. Доња Румска,
Tелефон: 015-264-097
40. Шеварице Карађорђева 1,
Телефон: 015-277-079
Е-маил: info@sevarice.com
Веб сајт: http://www.sevarice.com
41. Синошевић,
Tелефон: 015-260-272
42. Слепчевић Краља Петра Првог 1,
Tелефон: 015-79-178
43. Штитар Мије Јовановић 3,
Телефон: 015-78-094
44. Табановић М. Тита бб,
Tелефон: 015-294-278
45. Варна Церска 1,
Tелефон: 015-284-522
46. Слатина
47. Волујац,
Tелефон: 015-260-541
48. Бојић
49. Двориште
50. Заблаће,
Tелефон: 015-214-074
51. Змињак Кнез Михаилова 1,
Tелефон: 015-292-214


Мапа месних заједница