Јавно правобранилаштво града Шапца

Јавно правобранилаштво града Шапца

Градско јавно правобранилаштво врши послове правне заштите имовинских права и интереса града Шапца. У делокруг рада Правобранилаштва спада предузимање свих правних радњи, коришћењa свих правних средстава пред судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса града Шапца.

Радом Градског јавног правобранилаштва руководи градски правобранилац који има два заменика.

ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ:

Валентина Ловрин Јевтић, дипломирани правник
Контакт телефон: 015/347-177
Е-маил:: valentinalovrin@gmail.com

ЗАМЕНИК ГРАДСКОГ JАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА:

Наташа Степановић, дипломирани правник
Контакт телефон: 015/364-162

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.