Установе

Образовање

Oбразовно-васпитни рад на територији града Шапца реализује се у 13 основних и 8 средњих школа. У Шапцу са дугом традицијом раде и 3 високе школе струковних студија.

Култура

Шабац је упоредо са почетком развоја модерне српске државе почетком 19. века, постао ,,културна жижа“ Србије, задржавајући висок ниво културног развоја до данашњих дана.

Здравство

На територији града Шапца здравствену делатност обављају: Дом здравља Шабац и Општа болница Шабац.

Социјална заштита

У граду Шапцу постоје две установе социјалне заштите: Центар за социјални рад Шабац и Геронтолошки центар Шабац. Поред установа социјалне заштите, у Шапцу постоје и бројна удружења грађана која се баве унапређењем квалитета и услова живота социјално угрожених група становништва.

Спорт

Породица спортских колектива у Шапцу окупљена је је у оквиру Спортског савеза Шабац, најмасовнијег спортског удружења у региону. У чланству Савеза има 130 спортских клубова и спортских друштава и два општинска спортска гранска савеза

Туризам

Шабац је град на тромеђи Посавине, Посавотамнаве и Поцерине у северозападном делу Србије, излази на десну обалу реке Саве, а загледан у планину Цер има изузетно повољан туристичко – географски положај.