Gradska vlast

Skupština grada

Skupština grada je najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom.

Gradonačelnik

Aleksandar Pajić je aktuelni gradonačelnik Šapca, grada od blizu 130.000 stanovnika koji se nalazi u severozapadnoj Srbiji, na desnoj obali reke Save.

Pomoćnici gradonačelnika

Gradsko veće

Gradsko veće je organ Grada Šapca koji usklađuje ostvarivanje funkcija gradonačelnika i Skupštine grada i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Gradske uprave.