Туризам

Туризам

Previous
Next

Шабац је град на тромеђи Посавине, Посавотамнаве и Поцерине у северозападном делу Србије, излази на десну обалу реке Саве, а загледан у планину Цер има изузетно повољан туристичко – географски положај који је у прошлости допринео стварању историје на овом подручју, чији утицај на Шабац је приметан и до данашњих дана. Шабац је и данас познат као мали Париз због изузетно развијеног кафанског и боемског живота у прошлости, Прва варош Србије захваљујући Јеврему Обреновићу који је Шабац извео на евроспски пут у свим доменима живота једног града, али и Српски Вреден, јер је за време Првог светског рата поднео велике жртве.

Данас је Шабац модеран град који обухвата територију од 795 km² са око 130.000 становника. Од Београда, Шабац је удаљен аутопутем преко Срема 85 km, копном према западу, односно 103 km узводно реком Савом. Веза преко Обреновца краћа је за 2 km. Од Новог Сада удаљен је 72 km, од Лознице 53 km, Ваљева 68 km, Сремске Митровице 43 km. Такође, Шабац је повезан са туристичким дестинацијама као што су Бања Ковиљача (удаљена је 57 km путем М-19), са бањом Врујци (80 km путем М-21), Дивчибарама (100 km), као и са Рајцем (92 km). Развијена је и мрежа регионалних путева, који повезују територију града са градовима, општинама у окружењу и суседским државама Републиком Српском 38 km и Хрватском 40 km.

Шабац своју културу и историју најбоље промовише кроз туризам, самим тим и кроз манифестације којих у Шапцу у току једне године има преко двадесет. Туристичка организација града Шапца као носилац туристичке привреде организатор је најзначајнијих туристичких манифестација на териоторији града Шапца, а међу њима су најпознатије: Руже Липолиста, Чивијада, Чивијашки карневал, Коњичке свечаности, Међународни пливачки маратон Јарак – Шабац и многе друге манифестације. На туристичкој мапи града Шапца налази се дестине манифестација и у међусекторској сарадњи са осталим установама културе и организацијама из нашег града. Календар манифестација у Шапцу је богат и разноврстан током целе године, што нас ставља у ред дестинација манифестационог туризма на туристичкој мапи Србије.

Туристичка организација града Шапца основана је 1996. године и до данас се бавиочувањем, заштитом и валоризација туристичких вредности на нивоу града Шапца. Организатор је кровних манифестација у граду, али се поред организационе и промотивне улоге бави и креирањем нових туристичких производа. Један од важних задатака Туристичке организације града Шапца је успостављање и јачање међусекторске сарадње и повезивање како на локалном, тако и на регионалном нивоу.

Више информација на сајту Туристичке ораганизације града Шапца (знаменитости, смештај, туристичке туре и сл.) и у туристичко – информативном центру
(Карађорђева бр. 5).

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.