Геронтолошки центар Шабац

Геронтолошки центар Шабац

Previous
Next

Геронтолошки центар Шабац је установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија.Установа је основана 1923. године под именом „Дом стараца и старица Шабац“ а оснивач је била локална самоуправа, односно Одбор Општине Шабачке. Крајем Другог светског рата активности ове, претежно каритативне установе, чије је финансирање првенствено било засновано на добровољним прилозима богатих грађана, је замрла, да би била обновљена у октобру 1944. године, од када је то државна установа. Основна делатност установе је делатност домова за старе и пензионере, односно домски смештај који обухвата становање, исхрану, негу, здравствену заштиту, културно-забавне, рекреативне, окупационе и друге активности, социјални рад. На домском смештају се налазе одрасла лица и пензионери различите старости, степена зависности (независни, полузависни, зависни) и покретљивости (покретни, тешко покретни, непокретни), разлога смештаја, социјалног статуса и др. Установа има смештајни капацитет од 235 лежаја. Клуб за старе и пензионере има око 150 чланова и задовољава широки спектар потреба својих чланова кроз разне форме рада. Седиште установе је у приградском насељу Јеленча, засеок . На локацији површине око 1,20 ха изграђени су објекти за смештај корисника, управна зграда, пратећи објекти (портирница, вешерница, пекара, магацин), летња башта, зелене површине и унутрашње саобраћајнице. Стационар за смештај зависних и полузависних корисника грађен је 1970. године а за тешко покретне и покретне кориснике рађен је 1983. године, с тим што је 2002.године дограђен други спрат ламеле за покретне кориснике. Грађевинско-технички услови и опрема задовољавају важеће нормативе и стандарде. Нормативе високог стандарда испуњавају пет једнокреветних и једна двокреветна соба и једна гарсоњера у ламели ИИ новог објекта. Клуб за старе и пензионере ради у закупљеној просторији месне заједнице у Шапцу, ул. Јарачких жртава 22. У Центру је запослено 79 радника на неодређено време, од чега: 1 дипломирани социјални радник, 1 социјални радник, 2 радна терапеута, 1 лекар опште праксе, 16 медицинских сестара, 13 неговатељица, 1 берберин-фризер и др. На заменама и приликом обављања сезонских послова редовно је ангажовано 10-ак радника на одређено време или преко омладинске задруге. Поред тога, обезбеђене су услуге лекара специјалиста: интернисте, неуропсихијатра и физијатра. Са овим грађевинско техничким и другим условима и структуром и бројем запослених и са стране ангажованих радника, обезбеђује се висок ниво разноврсних услуга старим лицима и пензионерима.

Адреса: Мишарских јунака бб, Шабац

Директор: Милан Поповић

Контакт: телефон 015/380-871

Веб-сајт: http://www.gerontoloskicentarsabac.rs/

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.