Одељење за локални економски развој

Одељење за локални економски развој задужено је за:

 • контакт са постојећим и потенцијалним инвеститорима (страним и домаћим)
 • контакт и подршку локалној економској заједници
 • остваривање контаката и сарадња са установама и невладиним организацијама
 • контакт са потенцијалним домаћим и међународним организацијама и донаторима
 • обезбеђивање релевантних економских података потребних за стратешко планирање
 • истраживање могућности за финансирање развојних програма
 • управљање и реализација развојних пројеката
 • развој и спровођење пројеката јавно – приватног партнерства
 • планирање и припрема пројектних предлога за пријаву за програме домаћих и страних фондова
 • односе са централним институцијама надлежним за економски развој
 • развој и одржавање база података
 • израду промотивног материјала
 • учествовање у организацији кампање за информисање јавности
 • низ других активности које су у функцији унапређења привредног амбијента у граду.

Редовне активности Одељења за ЛЕР усмерене су на стварање позитивне пословне климе која ће омогућити бржи економски развој и стварање нових радних места, подршку за све веће укључивање локалне самоуправе у област међународне сарадње и планирања локалног развоја, како би се постигао одржив друштвено – економски развој, унапредила економска будућност и квалитет живота за све.

Начелник: Виолета Шестић

e-mail: violeta.sestic@sabac.org

Одсек за локални економски развој и предузетништво налази се у згради Градске управе града Шапца, у Господар Јевремовој улици број 6 – канцеларије број 62, 63, 64 и 65.

Телефони: 015/ 364 144, 364-143, 364-122 и 364 142

e-mail: invest@sabac.orgsrdjan.stanisavljevic@sabac.organa.marinkovic@sabac.orgmirjana.mecic@sabac.org

ДЕЖУРНИ БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 064/876-27-70

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.