Социјална заштита

Социјална заштита

socijalna zastita

У граду Шапцу постоје две установе социјалне заштите: Центар за социјални рад Шабац и Геронтолошки центар Шабац. Поред установа социјалне заштите, у Шапцу постоје и бројна удружења грађана која се баве унапређењем квалитета и услова живота социјално угрожених група становништва. Систем социјалне заштите у Шапцу, остварује се међусобном сарадњом свих наведених чинилаца и града Шапца, чиме се омогућава континуирано унапређење услуга у овој области.