Здравство

dom_zdravlja 1

Дом здравља у Шапцу обавља здравствену делатност из области примарне здравствене заштите, на подручју општине Шабац. У оквиру своје делатности, Дом здравља пружа превентивне и куративне услуге из области: опште медицине, педијатрије, гинекологије, хитне медицинске помоћи (ургентне медицине), стоматологије (Дечје, превентивне и опште), медицина рада, поливалентне патронаже и здравствене неге, медицина Спорта.

Адреса: Попа Карана 2
Телефон: 015/363-375
Е-Маил: infodz@dzsabac.org.rs
Веб-сајт: www.dzsabac.org.rs

opsta bolnica

Општа болница Шабац обавља здравствене делатности предвиђене законом за Општу болницу, а то су: поликлиничка и стационарна здравствена делатност. Ради пружања превентивних, дијагностичких, терапијских и рехабилитационих здравствених услуга, Општа болница Шабац ради у 6 организационих јединица, које имају своје службе – Руководећи тим, Сектор за интернистичке гране медицине, Сектор за хируршке гране медицине, Вансекторске службе, Сектор поликлиничких служби за обављање заједничких медицинских послова, Организација немедицинских делатности. Здравствене услуге Опште болнице Шабац користи становништво 4 општине: Шабац, Владимирци, Коцељева и Богатић.

Адреса: Попа Карана 4
Телефон: 015/363-300
Е-Маил: opstabolnicasabac@open.telekom.rs
Веб-сајт: www.bolnica015.org.rs

apoteka sabac

Делатност Апотеке „Шабац“ је фармацеутска здравствена делатност која се обавља на подручју општина: Шабац, Коцељева, Богатић и Владимирци. Делатност Апотеке „Шабац“ обухвата: издавање и справљање лекова по рецептури, трговину на мало (медицинским препаратима, ортопедским помагалима, козметичким и тоалетним препаратима, храном за бебе (кашице, сокићи и сл. роба), цуцлама за бебе, пеленама, играчкама за децу, и сл. робом), производњу фармацеутских продуката, медицинских хемикалија и биљних препарата у Галенској лабораторији.

Адреса: Господар Јевремова бр. 23
Телефон: 015/345-185, 015/345-370
Е-Маил: opstabolnicasabac@open.telekom.rs
Веб-сајт: ausabac@ptt.rs

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.