Међуопштински историјски архив

Међуопштински историјски архив

Међуопштински историјски архив у Шапцу, основан је Одлуком Градског народног одбора Шабац бр. 152 од 11.01.1952. године и од тада врши евидентирање, заштиту и преузимање архивске грађе од стране правних и физичких лица на подручју Мачванског управног округа, над којима има територијалну и стварну надлежност регулисану Законом о културним добрима. У архиву се врши обрада, сређивање и публиковање архивске грађе из укупно 517 фондова и збирки које се односе на период од почетка 19. века па до данашњих дана и обухватају различите области друштвеног живота овог краја. Архив у Шапцу располаже и са 30 фондова од изузетног и 33 фонда архивске грађе од великог значаја. Крајем 2008. године, средствима Министарства културе Републике Србије и Града Шапца, обновљена је зграда ,,Старе болнице“ у којој је архив смештен. Реконструкцијом су обезбеђени савремни услови рада, уређени смештајни капацитети, а осим ових редовних активности, омогућено је публиковање архивске грађе, организовање изложби, јавних трибина и осталих културних садржаја. На овај начин, Међуопштински историјски архив у Шапцу заједно са осталим установама у граду, постаје носилац креирања културне политике града Шапца.

Међуопштински историјски архив

адреса Војводе Мишића 18/a, Шабац

директор Давор Станојевић

контакт 015/354-992

web http://www.arhivsabac.org.rs/

Извештај о раду за 2019. годину

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.