Ustanove

Obrazovanje

Obrazovno-vaspitni rad na teritoriji grada Šapca realizuje se u 13 osnovnih i 8 srednjih škola. U Šapcu sa dugom tradicijom rade i 3 visoke škole strukovnih studija.

Kultura

Šabac je uporedo sa početkom razvoja moderne srpske države početkom 19. veka, postao ,,kulturna žiža“ Srbije, zadržavajući visok nivo kulturnog razvoja do današnjih dana.

Zdravstvo

Na teritoriji grada Šapca zdravstvenu delatnost obavljaju: Dom zdravlja Šabac i Opšta bolnica Šabac.

Socijalna zaštita

U gradu Šapcu postoje dve ustanove socijalne zaštite: Centar za socijalni rad Šabac i Gerontološki centar Šabac. Pored ustanova socijalne zaštite, u Šapcu postoje i brojna udruženja građana koja se bave unapređenjem kvaliteta i uslova života socijalno ugroženih grupa stanovništva.

Sport

Porodica sportskih kolektiva u Šapcu okupljena je je u okviru Sportskog saveza Šabac, najmasovnijeg sportskog udruženja u regionu. U članstvu Saveza ima 130 sportskih klubova i sportskih društava i dva opštinska sportska granska saveza

Turizam

Šabac je grad na tromeđi Posavine, Posavotamnave i Pocerine u severozapadnom delu Srbije, izlazi na desnu obalu reke Save, a zagledan u planinu Cer ima izuzetno povoljan turističko – geografski položaj.