Javno pravobranilaštvo grada Šapca

Javno pravobranilaštvo grada Šapca

Gradsko javno pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa grada Šapca. U delokrug rada Pravobranilaštva spada preduzimanje svih pravnih radnji, korišćenja svih pravnih sredstava pred sudovima i drugim nadležnim organima, radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa grada Šapca.

Radom Gradskog javnog pravobranilaštva rukovodi gradski pravobranilac koji ima dva zamenika.

GRADSKI JAVNI PRAVOBRANILAC:

Valentina Lovrin Jevtić, diplomirani pravnik
Kontakt telefon: 015/347-177
E-mail:: valentinalovrin@gmail.com

ZAMENIK GRADSKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA:

Nataša Stepanović, diplomirani pravnik
Kontakt telefon: 015/364-162

Sajt sabac.rs je trenutno u izradi. Molimo Vas da budete strpljivi. Ukoliko ne možete nešto da nađete na sajtu, molimo Vas da nas kontaktirate.