Инвестициони потенцијал

Град Шабац је одлучан у стварању подстицајног пословног окружења. Потенцијалним инвеститорима нудимо широк спектар могућности за пословање, уз различите погогодности. За започињање вашег бизниса у Шапцу, можете изабрати локацију у у Северозападној радној зони – највећем индустријском комплексу у Србији и Робно транспортном центру „Шабац“ у оквиру Источне индустријске зоне – специјализованом за складиштење и претовар робе. Можете се одлучити и за пословање уу режиму слободне зоне и на тај начин остварити бројне погодности у области спољнотрговинског и девизног пословања.

Град Шабац у свом власништву има једну од највећих индустријских зона у региону – Северозападну радну зону која се простире на 600 ha земљишта. Удаљенст ове зоне од центра града је 3 km, а од аутопута Е-70 (Београд – Загреб) 24 km. Инвеститорима је остављена могућност избора величине и облика парцеле, а земљиште се продаје комплетно инфраструктурно опремљено. То подразумева да Град обезбеђује водоводну и канализациону мрежу, гас, електричну енергију (високонапонски кабл) и приступну саобраћајницу до парцеле. Степен заузетости у Северозападној радној зони износи 60%.

ПОВРШИНА
600 ха, у својини града Шапца

ЛОКАЦИЈА
3 км од центра града, уз магистрални пут М19 (веза са Босном и Херцеговином) и 24 км од Коридора 10 (ауто-пут Београд – Загреб)

ИНФРАСТРУКТУРА
Обезбеђена комунална инфраструктура: водовод, канализација, гас, струја високог напона, прилазни пут

ЦЕНА
7 EUR/м2

ПОГОДНОСТИ
Инвеститор бира позицију и величину парцеле према својим потребама.

ПОСЛОВАЊЕ
У северном делу Северозападне радне зоне могуће је пословање у режиму Слободне зоне за гринфилд инвестиције, на површини од 208 ха.

slobodna_zona_resize

Слободна зона у Шапцу, простире се на укупно 243 ха и то на две локације.

ЛОКАЦИЈА 1

Налази се у оквиру Источне индустријске зоне, на локацији Робно транспортног центра „Шабац“. Заузима 35 ха и предвиђена је за браунфилд инвестиције. Поседује:

  • Производно-складишну халу површине 5.000м2
  • 14.000м2 отвреног складишнопг простора
  • Царински терминал
  • Индустријски колосек укључен у мрежу Железница Србије
  • Електричну енергију, водоводну и канализациону мрежу

ЛОКАЦИЈА 2

Налази се у оквиру Северзападне радне зоне, на површини од 208 ха и предвиђена је за гринфилд инвестиције. У складу са условима инвестирања у Северозападној радној зони, инвеститор бира величину парцеле опремљене комплетном комуналном инфраструктуром.

ЗАШТО ИЗАБРАТИ ПОСЛОВАЊЕ У СЛОБОДНОЈ ЗОНИ

Фискалне погодности:

• Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у Слободну зону, као и пружање превозних и других услуга у вези са уносом добара
• Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у Слободној зони
• Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две Слободне зоне
• Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената
• Ослобађање од појединих пореских оптерећења за директне стране инвестиције

Царинске погодности:

• Ослобођења од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању делатности и изградњи објеката у Слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински материјал).

Финансијске погодности:

• Слободан проток капитала, профита и дивиденди;
• Средства из буџета Републике Србије за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.

Ефикасна администрација у слободној зони

• Корисницима Слободне зоне на располагању су следеће логистичке услуге по повлашћеним ценама: организација транспорта, претовар, утовар, шпедитерске услуге, агенцијске услуге, услуге осигурања и реосигурања, банкарски послови и др.

Додатне погодности

• Сходно својим овлашћењима локална самоуправа, може да донесе одлуку о погодностима за изградњу објеката и инфраструктуре на подручју Слободне зоне. Ове погодности се односе на доношење одлуке о ослобађању од плаћања локалних пореза, накнада и такси које су у надлежности локалних самоуправа, нпр. накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, накнаде за таксе и трошкове општинске управе, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, накнаде за урбанистичке услове и сагласности, прикључак на локалну инфраструктуру воде и канализације, локалне комуналне таксе и сл.

Више о условима пословања у Слободној зони можете пронаћи овде:

1. Управа за слободне зоне

2. Закон о Слободним зонама

3. www.freezonesabac.rs

Сајт sabac.rs је тренутно у изради. Молимо Вас да будете стрпљиви. Уколико не можете нешто да нађете на сајту, молимо Вас да нас контактирате.