Инвестициони потенцијал

Град Шабац је одлучан у стварању подстицајног пословног окружења. Потенцијалним инвеститорима нудимо широк спектар могућности за пословање, уз различите погогодности. За започињање вашег бизниса у Шапцу, можете изабрати локацију у у Северозападној радној зони – највећем индустријском комплексу у Србији и Робно транспортном центру „Шабац“ у оквиру Источне индустријске зоне – специјализованом за складиштење и претовар робе. Можете се одлучити и за пословање уу режиму слободне зоне и на тај начин остварити бројне погодности у области спољнотрговинског и девизног пословања.

Град Шабац у свом власништву има једну од највећих индустријских зона у региону – Северозападну радну зону која се простире на 600 ha земљишта. Удаљенст ове зоне од центра града је 3 km, а од аутопута Е-70 (Београд – Загреб) 24 km. Инвеститорима је остављена могућност избора величине и облика парцеле, а земљиште се продаје комплетно инфраструктурно опремљено. То подразумева да Град обезбеђује водоводну и канализациону мрежу, гас, електричну енергију (високонапонски кабл) и приступну саобраћајницу до парцеле. Степен заузетости у Северозападној радној зони износи 60%.

ПОВРШИНА
600 ха, у својини града Шапца

ЛОКАЦИЈА
3 км од центра града, уз магистрални пут М19 (веза са Босном и Херцеговином) и 24 км од Коридора 10 (ауто-пут Београд – Загреб)

ИНФРАСТРУКТУРА
Обезбеђена комунална инфраструктура: водовод, канализација, гас, струја високог напона, прилазни пут

ЦЕНА
7 EUR/м2

ПОГОДНОСТИ
Инвеститор бира позицију и величину парцеле према својим потребама.

ПОСЛОВАЊЕ
У северном делу Северозападне радне зоне могуће је пословање у режиму Слободне зоне за гринфилд инвестиције, на површини од 208 ха.

Источна индустријска зона, одосно, комплекс бивше „Зорке Шабац“ је место где данас послују светски познате компаније попут финске „TIKKURILE“, аустријског „ALAS HOLDING-а“, немачког „HEMOFARM-а“, кинеског “HBIS-а”, италијанског „PASUBIA“ и „SELETTRE“,  али и многе домаће успешне компаније попут „Пирамида72“, „ELIXIR GROUP“, „AXSYNTHA“, „OBLAK INTERNACIONAL“, „KARTOLEND“ и многе друге. Источна индустријска зона простире се на око 330 ха. У склопу ове Зоне налази се и Робно-транспортни центар Шабац а.д. који је у већинском власништву Града. Ово предузеће поседује 55 ха земљишта, 2 производно-складишне хале површине 12.000м2, 3 сопствене трафо станице капацитета по 680 КВА, индустрисјки колосек укључен у мрежи Железница Србије, водовод и канализацију, претоварно механизацију, и представља јединствени пример интермодалног центра Мачванског округа. Производно-складишне хале изграђене су Вемонт методом, максималне висине 9, а минималне 6 м. Обе хале поседују наспрамне улазе за камионе, а остављена је и могућност инвеститорима да бирају величину простора која им је потребна због монтажних зидова унутар њих, те се могу прилагођавати потребама инвеститора у складу са њиховим производним потребама.

У Источној индустријској зони се налази и лука која омогућава привредницима из целог региона економичнији превоз робе.

Источна индустријска зона удаљена је од центра града 6 км, а директно је повезана са државним  путевима „IB“ реда 21 и 26. Управа царина Републике Србије изградила је Царинарницу Шабац поред самог Робно-транспортног центра Шабац а.д. и данас су на овом месту привредницима поред брзог поступка царињења њихове робе, на располагању и више од 10 шпедитерских кућа.

slobodna_zona_resize

Слободна зона у Шапцу, простире се на укупно 243 ха и то на две локације.

ЛОКАЦИЈА 1

Налази се у оквиру Источне индустријске зоне, на локацији Робно транспортног центра „Шабац“. Заузима 35 ха и предвиђена је за браунфилд инвестиције. Поседује:

  • Производно-складишну халу површине 5.000м2
  • 14.000м2 отвреног складишнопг простора
  • Царински терминал
  • Индустријски колосек укључен у мрежу Железница Србије
  • Електричну енергију, водоводну и канализациону мрежу

ЛОКАЦИЈА 2

Налази се у оквиру Северзападне радне зоне, на површини од 208 ха и предвиђена је за гринфилд инвестиције. У складу са условима инвестирања у Северозападној радној зони, инвеститор бира величину парцеле опремљене комплетном комуналном инфраструктуром.

ЗАШТО ИЗАБРАТИ ПОСЛОВАЊЕ У СЛОБОДНОЈ ЗОНИ

Фискалне погодности:

• Ослобађање од плаћања ПДВ-а на унос добара у Слободну зону, као и пружање превозних и других услуга у вези са уносом добара
• Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара и услуга у Слободној зони
• Ослобађање од плаћања ПДВ-а на промет добара између корисника две Слободне зоне
• Ослобађање производних корисника плаћања ПДВ-а на потрошњу енергената
• Ослобађање од појединих пореских оптерећења за директне стране инвестиције

Царинске погодности:

• Ослобођења од плаћања царине и других увозних дажбина за робу која је намењена обављању делатности и изградњи објеката у Слободној зони (репроматеријал, опрема, грађевински материјал).

Финансијске погодности:

• Слободан проток капитала, профита и дивиденди;
• Средства из буџета Републике Србије за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.

Ефикасна администрација у слободној зони

• Корисницима Слободне зоне на располагању су следеће логистичке услуге по повлашћеним ценама: организација транспорта, претовар, утовар, шпедитерске услуге, агенцијске услуге, услуге осигурања и реосигурања, банкарски послови и др.

Додатне погодности

• Сходно својим овлашћењима локална самоуправа, може да донесе одлуку о погодностима за изградњу објеката и инфраструктуре на подручју Слободне зоне. Ове погодности се односе на доношење одлуке о ослобађању од плаћања локалних пореза, накнада и такси које су у надлежности локалних самоуправа, нпр. накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, накнаде за таксе и трошкове општинске управе, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта, накнаде за урбанистичке услове и сагласности, прикључак на локалну инфраструктуру воде и канализације, локалне комуналне таксе и сл.

Више о условима пословања у Слободној зони можете пронаћи овде:

1. Управа за слободне зоне

2. Закон о Слободним зонама

3. www.freezonesabac.rs