Сертификат о повољном пословном окружењу

Сертификат о повољном пословном окружењу

 

СЕРТИФИКАТ О ПОВОЉНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ

Учешћем у Програму Цертификације општина са повољним пословним окружењем (BFC SEE – Business Friendly Certification in South East Europe) град Шабац је стекао Сертификат о повољном пословном окружењу.

NALED је у сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој (USAID) 2007. године осмислио програм Цертификација општина са повољним пословним окружењем (BFC) руководећи се најбољим светским праксама у раду локалне самоуправе. Од 2012. године Програм добија подршку Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ) – Отвореног регионалног фонда за модернизацију општинских услуга и постаје регионални стандард пословног окружења који прихватају партнерске институције из региона са циљем успостављања печата квалитета пословног окружења у општинама и градовима Југоисточне Европе (ЈИЕ).

Цертификација општина са повољним пословним окружењем у Југоисточној Европи (BFC SEE) је јединствени програм за побољшање и усклађивање услова за пословање, подстицање економске сарадње и привлачење нових инвестиција у региону Југоисточне Европе. BFC SEE печат квалитета је препознат у међународним оквирима као показатељ ефикасне локалне администрације и повољне инвестиционе климе у Југоисточној Европи.

 

Цертификација општина/градова подразумева испуњење одређених стандарда, тј. својеврсну гаранцију да ће постојећи привредници, као и потенцијални инвеститори, добити услуге и информације на начин који олакшава пословање. Цертификат значи да је локална самоуправа документовала да су процеси и услуге које спроводи у свом раду у складу са критеријумима цертификације, те да је то потврдила екстерна, независна и стручна комисија.

Град Шабац је Цертификат стекао 2016. године, успешно прошао надзорну проверу 2017. године и процес ресертификације 2019. године.

ПОТВРДА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ПРОГРАМА ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ ГРАДОВА-ОПШТИНА СА ПОВОЉНИМ ПОСЛОВНИМ ОКРУЖЕЊЕМ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ