Сертификат о повољном пословном окружењу

Сертификат о повољном пословном окружењу

sertifikat

Град Шабац је учешћем у Програму сертификације општина са повољним пословним окружењем (BFC SEE – Business Friendly Certification in South East Europe) стекао Сертификат о повољном пословном окружењу. Програм BFC SEE надовезује се на велики успех програма сертификације који је покренула Национална алијанса за локални економски развој (NALED) 2007. године у Србији. Квалитет локалног пословног окружења оцењује се на основу 12 захтевних критеријума и више од 80 индикатора. Програм сертификације општина са повољним пословним окружењем је инструмент који омогућава оцену квалитета локалних заједница у погледу инвестиционих потенцијала, инфраструктуре, услуга и информација које нуде потенцијалним инвеститорима и постојећој привреди. Град Шабац је успешно прошао надзорну проверу 23.03.2017.год., са укупном испуњеношћу критеријума од 93,1%.

СЕРТИФИКАТ О ПОВОЉНОМ ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ ПРЕДСТАВЉА СВОЈЕВРСНУ ГАРАНЦИЈУ ИНВЕСТИТОРИМА ДА ОДРЕЂЕНА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПРУЖА ВИСОК НИВО УСЛУГА КОМПАНИЈАМА.

Програм врши и процену квалитета услуга и информација које се пружају као подршка привредницима, као и ефикасност процеса који су у вези са пословном климом. Коначно, сертификација мери обим инвестиционих могућности и начин на који се те могућности користе. Сертификација градова/општина подразумева испуњење одређених стандарда, тј. својеврсну гаранцију да ће постојећи привредници, као и потенцијални инвеститори, добити услуге и информације на начин који олакшава пословање и активности који спадају у надлежност локалних самоуправа. Крајња последица имплементације процеса сертификације у одређеној локалној самоуправи јесте повећана конкурентност за привлачење инвестиција у односу на градове/ општине унутар и ван граница земље.
BFC SEE представља јединствену иницијативу у региону Југоисточне Европе, која утиче на креирање брже и ефикасније администрације, која треба да отклони препреке за убрзани развој привреде, омогући боље инвестиционе резултате и увођење нових технологија, креирање нових радних места и општу модернизацију друштва.

Град Шабац добитник је сертификата о повољном пословном окружењу што је ову локалну самоуправу сврстало међу најбоље инвестиционе дестинације у југоисточној Европи. Признање за унапређење рада локалне администрације Шабац је примио на 4. регионалном BFC SEE конгресу у Подгорици, у организацији Министарства финансија Црне Горе и NALED-a, уз подршку GIZОтвореног регионалног фонда за модернизацију општинских услуга.
Сертификат је свечано уручен председнику Скупштине града Шапца Немањи Пајићу. То је формална и функционална потврда да се Шабац развија као повољно пословно окружење, да „чује” потребе привреде и на прави начин организује понуду града.

Процес спровођења поступка регионалне сертификације Шапца као града са повољним пословним окружењем је реализовао Градски тим за сертификацију уз стручну помоћ Одељења за локални економски развој.

http://www.naled-serbia.org/sr/news/details/1056/IV-regionalni-kongres-BFC-SEE-u-Podgorici