Projekti i programi

Naslovna / Aktuelnosti / Projekti i programi

Naučni centar – Fabrika ideja za 21. vek

5. decembar 2022.

Projekat „Naučni centar – Fabrika ideja za 21. vek“  podržan je u okviru Programa Evropske unije za lokalni razvoj – EU PRO plus, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i finansiran je sredstvima Evropske unije i Grada Šapca.

Projekat implementiraju Grad Šabac sa partnerima Predškolskom ustanovom  „Naše dete“, Centrom za stručno usavršavanje, Vaspitačkim udruženjem „Sunce“ i  Društvom učitelja Šapca.

Ukupna vrednost projekta je 450.000 evra, od čega su 180.000 evra sredstva Evropske unije, a 270.000 evra sredstva izdvojena iz budžeta Grada Šapca.

Fokus projekta je na stvaranju boljih uslova za pružanje podrške razvoju darovitosti i darovitih.

Jedna od najznačajnijih projektnih aktivnosti je stavljanje objekta „Paviljoni“ na Letnjikovcu u funkciju za potrebe Naučnog centra, te je akcenat bio na organizovanju i izvođenju radova na njegovoj rekonstrukciji i spoljnom uređenju.

Daroviti učenici imaju potencijal da kada odrastu, budu predvodnici ili lideri, da pokreću i ubrzavaju razvoj u različitim oblastima društva. Zato su sa razlogom i sve projektne aktivnosti usmerene na podršku njima i njihovu promociju.

Sajam darovitosti , Matematički kamp, radionica za roditelje na temu „Kako biti uspešan roditelj darovitom detetu“, stručni skup „Pravo i potrebe darovitog deteta na podsticajno okruženje“ samo su neke od aktivnosti koje je obuhvatio projekat „Naučni centar-fabrika ideja za 21. vek“.

U Šapcu održan sajam darovitosti, 21. mart 2023. godine

Pogledajte više

Otvoren Naučni centar, 22.septembar 2023.godine

Pogledajte više

Bertolini i Pajić obišli projekte izgrađene uz pomoć EU, 02. avgust 2023. godine

Pogledajte više

Radionica za roditelje

„Kako biti uspešan roditelj darovitom detetu“

Dana 22.09.2023. godine u 17 časova u prostorijama novovotvorenog objekta Naučnog centra održana je  radionica namenjena roditeljima na temu „Kako biti uspešan roditelj darovitom detetu“ .

Radionica je osmišljena kao interaktivna. Roditeljima je prikazana prezentacija sa ciljem da se ukaže na naučne postavko o pojmu darovitosti, ali da se analiziraju i praktična iskustva.

Radionici je pristutvovalo 33 roditelja ( 27 žena i 6  muškaraca). Realizatori radionice – Milijana Đurić- pedagog,  Bojana Novaković- psiholog,  Tanja Trifunović- pedagog i  Katarina Filipović, psiholog.

Radionica za učitelje

„Novo i staro na matematičkom takmičenjima“

Radionica   sa učiteljima na temu „Novo i staro na školskim takmičenjima“  održana je 22.09.2023. godine u 17 časova u prostorijama Naučnog centra.

Radionici   je prisustvovalo 25 učitelja (22  žene i 3  muškarca).

Cilj radionice  je da se pored pripreme učitelja za predstojeća takmičenja kroz praktičan rad, isti  osnaže za prepoznavanje darovite dece, kreiraju sadržaje rada sa njima uz poštovanje individualnih potreba darovitih. Istovremeno, da razumeju jedinstvene emocijalne i socijalne potrebe darovitih učenika.

Realizatori Mioljub Isailović profesor matematike i član Podružnice matematičara Šabac i Biljana Lazić učiteljica u OŠ “Nikolaj Velimirović“.

MATEMATIČKI KAMP

U periodu od 23.09.2023. do 26.09.2023. Grad Šabac je, u saradnji sa Podružnicom matematičara Šabac, organizova Matematički kamp za učenike od 3. do 8. razreda osnovnih  škola, u prostorijama Naučnog centra.

Matematički kamp je tradicionalna aktivnost koja se u gradu Šapcu održava već dugi niz godina, ali sada prvi put u prostorijama Naučnog centra.

Učenici  su učestvovali u rešavanju  problemskih zadataka što ih je  podstaklo  na kritičko razmišljanje i razvijanje istraživačkog duha.  Na taj način su  produbili i proširili svoja znanja i stekli dodatnu motivaciju za izučavanje matematičkih sadržaja. 

Realizatori kampa su  Srđan Stefanović asistent na Matematičkom fakultetu u Beogradu i predsednik Podružnice  matematičara Šabac ,  Maša Đurić student 3. godine ETF-a,  Marija Novaković student 2. godine Matematičkog fakulteta, Mioljub Isailović profesor matematike i član Podružnice matematičara Šabac i Dušan Kovačević nastavnik matematike u Šabačkoj gimnaziji.

Seminar za vaspitače

„Darovito dete u vrtiću“

Seminar za vaspitače  na temu „Darovito dete u vrtiću“-prepoznavanje i podsticanje darovitosti dece predškolskog uzrasta održana je 29.10.2023. godine u prostorijama Centra za stručno usavršavanje Šabac.

Ukupan broj učesnika 29 (29 žena).

Cilj seminara je poboljšanje individualizacije rada i diferenciranog pristupa vaspitača u cilju podrške podsticanju i razvijanju darovitosti kod dece predškolskog uzrasta.

Predavač Mira Jovanović.

Seminar za učitelje i nastavnike

„Darovito dete u školi i šta sa njim“

Seminar za učitelje i nastavnike  „Darovito dete u školi i šta sa njim“ održana je u četiri termina i to  4. 5. 18. i 19.11.2023. godine u prostorijama Centra za stručno usavršavanje.

Ukupan broj učesnika 36 (31 žena i 5 muškaraca).

Cilj seminara je poboljšanje rada i pristupa nastavnika i stručnih saradnika u cilju podrške obrazovno-vaspitnih potreba darovitih učenika.

Predavač Danijela Obradović.

Radionica

„Upravljanje infrastrukturnim projektima“

Obuka „Upravljanje infrastrukturnim projektima“ održana je 17.11.2023. godine u 11 časova u prostorijama Kulturnog centra Šabac. Radionici je prisustvovalo 33 učesnika ( 18 žena i 15 muškaraca). Cilj obuke je sticanje osnovnih znanja o mogućnostima i načinu apliciranja za finansiranje i upravljanju odobrenih infrastrukturnih projekata.

Učesnici su dobili opšte informacije o upravljanju projektnim ciklusom. Faza implementacije projekta prezentovana je praktično, na primeru “Naučni centar-fabrika ideja za 21. vek”.

U sklopu obuke, prikazan je i video materijal nastao u okviru projekta.

Takođe, učesnicima su prezentovani i iinfrastrukturni projekti koje je Grad Šabac samostalno ili sa partnerima realizovao u prethodnih pet godina.

Realizator obuke Ana Marinković rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave grada Šapca i menadžer projekta „Naučni centar-Fabrika ideja za 21. vek.“

Stručni skup

„Potreba i pravo darovitih na podsticajno okruženje“

Stručni skup na temu „Potreba i pravo darovitih na podsticajno okruženje“ održan je 21.11.2023. godine sa početkom u 12 časova u konferencijskoj sali Naučnog centra.

Skupu je prisustvovalo 30 učesnika (24 žene i 6 muškaraca).

Na stručnom skupu obrađeno je više tema kao što su: pojam darovitosti, identifikacija, karakteristike darovitih i njihovih porodica, potrebe koje imaju darovita deca i kako su njihova prava prepoznata u zakonima u domenima obrazovanja.

Realizator skupa je Danijela Reljić, psiholog OŠ „Vuk Karadžić“.