Пољопривредни потенцијал

Пољопривредни потенцијал

Захваљујући плодном земљишту Мачве, повољној панонској континенталној клими у северним деловима и планинској клими на југу и југозападу, природном хидрографском потенцијалу река Саве и Дрине са каналском мрежом и богатством подземних пијаћих и геотермалних вода, Шабац има велике потенцијале у пољопривредној производњи свих ратарских, повртарских и воћарских култура.

Чак 76,13% од укупне површине територије града Шапца чини пољопривредно земљиште. Обрадиво земљиште се простире на 57.833 ха, пашњаци и ливаде заузимају 2.297 ха, а рибњаци, баре и трстици 351 ха.

На територији града Шапца послује укупно 11.893 газдинства, од чега 65% газдинстава своју делатност обавља на поседима величине од 1 до 10 ха, а град Шабац кроз подстицаје додатно охрабрује развој пољопривредне прерађивачке индустрије.

Традиционално, Мачва, уз Срем, има најразвијенију сточарску производњу – свињарска производња на територији ова два округа чини скоро 30% укупне производње свињског меса на нивоу државе.

Ратарска производња заступљена је на 48.000 ха, а под поврћем се налази 5.200 ха. Површине под воћњацима на територији града Шапца се у последњих неколико година значајно шире и простиру се на око 3.500 ха, а проширење површине у истој мери прати и развој нових технологија у гајењу воћа. Годишња производња јагода достиже 15.000 т, као и шљива, купине 5.000 т, док се јабуке и крушке произведе по 4.500 т.

Са циљем унапређења воћарске производње у нашем граду и Мачванском округу, град Шабац има у плану подизање капацитета за чување и дистрибуцију воћа и то у оквиру изградње Центра за пријем, дораду, паковање, складиштење и дистрибуцију свежег воћа.

За подршку пољопривредним произвођачима и њиховим удружењима, вођење евиденције пољопривредног земљишта, произвођача и механизације и програме развоја пољопривреде задуженo је Одељење за пољопривреду .