Vesti

ODRŽANA DRUGA HITNA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA

2. novembra 2020.

Na današnjoj drugoj hitnoj sednici Skupštine grada Šapca, održanoj u amfiteatru Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, odbornici su razmatrali sedamnaest tačaka dnevnog reda.
Prvih sedam tačaka ticalo se izbora obaveznih radnih tela Skupštine grada: administrativno – mandatne komisije, komisije za izbor i imenovanja, komisije za propise, i komisije za predstavke i predloge.
Administrativno – mandatna komisija usvojila je dopunski izveštaj Gradske izborne komisije o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada.
U daljem toku sednice, dosadašnji gradski pravobranilac, Valentine Lovrin Jevtić, koja je podnela ostavku, razrešena je dužnosti, a za zamenika pravobranioca postavljena je Nataša Lukić, diplomirani pravnik.
Dužnosti direktora JKP “Vodovod”, razrešena je Daniela Lovrin Gavrilović, koja je podnela ostavku, a na njeno mesto imenovan je vršilac dužnosti Jovan Vraneš, master inženjer građevinarstva. Na sednici je kontatovano da je direktoru JKP ,,Stari grad” Miroslavu Premoviću, istekao mandat, te je na njegovo mesto imenovan Nikola Begović, master inženjer elektrotehnike i računarstva.
Na osnovu zahteva za razrešenje direktora JKP ,,Parking“ Bojana Kalanovića, na mesto v.d. direktora imenovan je Dragan Ristić, master inženjer menadžmenta.
Zbog isteka mandata v.d. direktora JP Infrastruktura Šabac, Vladimira Radosavljevića, na njegovo mesto postavljena je Milica Pavlović, diplomirani pravnik. Zbog podnete ostavke na mestu dužnosti direktora Centra za socijalni rad, razrešena je Jelena Milošević, a na mesto v.d. direktora imenovana je Danijela Selenić, diplomirani pravnik. Na lični zahtev razrešava se Sonja Petrović Jagić, direktorka Kulturnog centra, i na mesto v.d. direktora imenuje Svetlana Stanković, profesor razredne nastave. Na osnovu podnete ostavke direktora Turističke organizacije Šapca, Srđana Mitrašinovića, imenuje se Nađa Gligorić, diplomirani sociolog.
Gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić čestitao je direktorima javnih preduzeća i ustanova i istakao da je siguran da će oni dati svoj pun doprinos za kvalitetan život u gradu Šapcu.
,,Vršioci dužnosti javnih preduzeća i ustanova su mladi, obrazovani, i pre svega, ljudi koji su spremni da se odazovu izazovima koji ih u budućnosti čekaju. Siguran sam da oni imaju pravu viziju razvoja našeg grada i što boljih usluga koje javna preduzeća treba da pružaju našim sugrađanima”, izjavio je dr Pajić.
Današnjoj sednici nisu prisustvovali članovi opozicije.
,,Siguran sam da je članovima opozicije mesto u parlamentu jer samo zajedničkim razgovorom i argumentima možemo da napravimo pravi boljitak za naše sugrađane. Pozivam odbornike da ne budu zavedeni jednom pogrešnom politikom, da razmišljaju svojom glavom i da nam se u buduće pridruže na sednici Skupštine grada jer je to način da izglasamo najbolje projekte, i da napravimo najbolje rezultate za naše sugrađane”, dodao je gradonaćelnik Šapca