Vesti

ODRŽANA 61. SEDNICA GRADSKOG VEĆA

5. septembar 2023.

Redovna 61. sednica Gradskog veća grada Šapca održana je danas u Gradskoj kući. Većnici su razmatrali i usvojili predlog dnevnog reda sa 25 tačaka za predstojeću 22. sednicu Skupštine grada koja će se održati 13. septembra.

Na sednici je razmatran Izveštaj o izvršenju budžeta grada Šapca za period od 1.1.2023. do 30.6.2023. godine. Usvojen je Predlog odluke o povećanju iznosa naknade za građevinsko zemljište u Idustrijskoj zoni, finansijski izveštaji javnih preduzeća za prethodnu godinu i drugi kvartal ove godine, kao i Plan detaljne regulacije za izgradnju kanalizacione mreže sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda u Prnjavoru.

Takođe, Gradsko veće je donelo Rešenje o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća na teritoriji grada Šapca.