Vesti

NA TRGU ŠABAČKIH ŽRTAVA OTVORENA IZLOŽBA ,,ŠANČINA U DESIĆU – JEDNO MOGUĆE ČITANJE”

18. april 2023.

Izložbom ,,Šančina u Desiću – jedno moguće čitanje” Narodni muzej Šabac otvorio je program manifestacija kojima će Grad Šabac obeležiti Dan grada – 22. april. U saradnji sa ustanovama kulture i Turističkom organizacijom grada Šapca, svim građanima i posetiocima Šapca, ponuđen je raznovrsni kulturni, turistički i sportski sadržaj.

Gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić istakao je da se nizom minifestacija koje grad organizuje od 18. do 24. aprila ukazuje na značaj Dana grada, kao simbola Šapca, a sa druge strane podseća na neke bitne događaje i ljude od značaja za zajednicu.

,,Jedan od takvih programa je i današnji, koji nas kroz priču muzejskog savetnika Narodnog muzeja u Šapcu Momira Cerovića o praistorijskom lokalitetu Šančina u Desiću podseća, ali i uči, da nismo izolovani u današnjem trenutku postojanja, već da kontinuitet života postoji i pre i posle nas”, istakao je gradonačelnik Pajić.

Izložba ,,Šančina u Desiću – jedno moguće čitanje” posvećena je najstarijim arheološkim nalazima iz prošlosti šabačkog kraja.

,,Istraženi lokaliteti u mestu Desić kod Šapca, još jednom su potvrdili da je kultura života na ovim prostorima stara preko šest hiljada godina. Ova značajna otkrića uveravaju nas da je šabački kraj oduvek bio privlačno stanište za život i razvoj ljudske delatnosti. Dobre geografske i prirodne karakteristike i tada su, kao i danas, bile odlučujući faktor za život. Nastavićemo da se sećamo prošlosti, da živimo u sadašnjosti i da radimo za budućnost”, dodao je gradonačelnik Pajić.

Prva arheološka istraživanja na potesu Parlozi u Desiću, kao i na samoj Šančini, vršena su 1967. godine. Arheološko nalazište ,,Šančina” predstavlja impozantno zemljano utvrđenje sa dvostrukim, delimično i trostrukim zemljanim bedemom oko centralnog kupastog uzvišenja prečnika oko 25 metara. U petnaest arheoloških sondi i tri rova otkriveni su ostaci impozantnih građevinskih struktura, kao i veći broj fragmenata keramičkih posuda različitih oblika i zapremine. Od nepokretnih arheoloških struktura najznačajnije otkriće predstavlja bunar.

,,Svetilište je jedno moguće čitanje lokaliteta. Verujemo da je ono bilo ozbiljan građevinski poduhvat za period od pre nekoliko hiljada godina i da je bilo od velikog značaja za širu društvenu zajednicu tog doba“, istakao je muzejski savetnik i arheolog Momir Cerović.

Izložbu ,,Šančina u Desiću – jedno moguće čitanje” čini dvadeset panoa na kojima je nizom fotografija prezentovano višegodišnje arheološko istraživanje ovog praistorijskog nalazišta.