Vesti

GRAD ŠABAC DOBIJA NOVU AUTOMATSKU MERNU STANICU ZA KONTINUIRANO MERENJE KVALITETA VAZDUHA

30. januar 2023.

Na današnjoj konferenciji za medije, na kojoj su govorili gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić i direktor Zavoda za javno zdravlje dr Branko Vujković, saopšteno je da će grad Šabac dobiti novu automatsku mernu stanicu za kontinuirano merenje kvaliteta vazduha. Kompanija ,,Eliksir grup” uložiće 250 hiljada evra za kupovinu automatske merne stanice pomoću koje će svi građani Šapca, u svakom momentu, znati kakav je kvalitet vazduha u gradu. Ova merna stanica omogućiće merenje PM 2.5 i PM 10 čestica tokom cele godine.

Gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić istakao je da će u narednih nekoliko meseci Zavod za javno zdravlje Šabac dobiti automatsku mernu stanicu.

,,Nakon sastanka u Privrednoj komori zbog zagađenja vazduha u Šapcu, društveno odgovorna kompanija Eliksir odlučila je da uloži 250 hiljada evra za kupovinu automatske merne stanice pomoću koje će svi građani Šapca, u svakom momentu, znati kakav je kvalitet vazduha u gradu. To će naši sugrađani moći da prate preko računara, ili platformi koje će biti dostupne svim građanima i nevladinim organizacijama“, kazao je gradonačelnik Pajić.

,,Industrijalizacija u našem gradu dovela je do privrednog razvoja Šapca, ali sa druge strane i do zagađenja vazduha. Tu je Eliksir uložio najveća sredstva u nove tehnologije za prečišćavanje vazduha u svojim postrojenjima kako bi što manje štetan vazduh izlazio iz njihovih emitera. Oni su u prethodne dve godine uložili preko tri miliona evra da bi uveli novu tehnologiju koja je, bez obzira što su oni bili u prethodnom periodu u granicama koje su bile dozvoljene, značajno snizila emitovanje štetnih supstanci u vazduhu. Uvidevši problem zagađenja vazduha u gradu, samim dolaskom na vlast 2020. godine, uveli smo mere koje utiču na smanjenje zagađenja vazduha. Jedna od značajnijih mera je da nismo povećali cenu grejanja na gas ni prošle, ni ove godine, tako da vlasnik stana od 50 kvadrata tokom godine za grejanje uštedi oko 100 evra. Time smo uticali da više građana pređe na grejanje na toplanu, umesto da se greju preko individualnih ložišta. Ove godine snizili smo cenu priključka na gas za 30%. Zajedno sa državom pomogli smo našim sugrađanima da zamene dotrajala vrata i prozore novom stolarijom, kao i da zamene kotao na čvrsta goriva kotlom na gas i drvnu sečku“, dodao je Pajić i istakao da će Grad Šabac ovom automatskom mernom stanicom biti svrstan u nekoliko gradova u državi u kojima građani u svakom trenutku imaju mogućnost da znaju kakav je kvalitet vazduha koji udišu.

Dr Branko Vujković, direktor Zavoda za javno zdravlje istakao je da je plan za unapređenje monitoringa i izveštavanje o kvalitetu vazduha na teritoriji grada kreiran 2021. godine i da je u poslednjih nekoliko godina u gradu Šapcu prisutan trend prekoračenja središnjih, godišnjih vrednosti za pojedine zagađujuće materije.

,,Monitoring je pokazao da je u 2022. godini vazduh bio treće kategorije, te su samim tim nekoliko puta pređene dozvoljene granične vrednosti. Treća kategorija znači tzv. prekomerno zagađeni vazduh, pre svega zbog povećane koncentracije suspendovanih PM 10 i PM 2.5 čestica. Radi se o značajnom premašivanju srednje godišnje vrednosti. Pored PM čestica, prisutno je i značajno prekoračenja koncentracije čađi u zimskim mesecima. Veliki problem je višestruko uzastopno prekoračenje maksimalnih dnevnih dozvoljenih vrednosti. Imajući sve ovo u vidu, analizirali smo, i na predlog stručnjaka Zavoda i šire društvene zajednice, predlog nove lokalne mreže, koji će biti u punom kapacitetu implementiran po instalaciji nove opreme. Na mernom mestu Vatrogasni dom merenje će se vršiti pomoću automatske merne stanice sa izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduha na satnom nivou koji će se prikazivati na portalu Eko Šabac. Kod nas će izveštavanje ići u obliku evropskog indeksa kvaliteta vazduha, ali će već u zavisnosti od boje građanima biti jasno kakav je vazduh, bez ulaska u dalje analize. Naši stručnjaci će kreirati jasne, precizne javno-zdravstvene poruke ko kako treba da se ponaša, bilo da su to sportisti, stariji sa komorbiditetima, ili deca koja imaju nastavu fizičkog napolju u letnjim mesecima. Indeks kvaliteta vazduha će se izračunavati na osnovu pokazatelja koje će generisati automatska merna stanica”, kazao je dr Vujković i istakao da je novo merno mesto Čavić gde će se uzorkovati PM čestice kontinuirano, 24 sata tokom cele godine.
,,Merno mesto Benska bara biće unapređeno novim sekvencijalnim uzorkivačem koji će omogućiti što preciznije infomacije o stanju PM čestica. Merno mesto Zavod za javno zdravlje dobija sekvencijalni uzorkivač sa analizom PM čestica. Merno mesto Gerontološki centar, biće unapređenje postojećeg sa proširenjem parametara koji će se meriti sa amonijakom i fluorovodonikom i novim sekevencijalnim uzorkivačem koji će omogućiti preciznu analizu broja i tipa čestica PM 10 i PM 2.5. Merna mesta autobuska stanica i kasarna ostaće aktivna kao i do sada. Merno mesto Agencije za zaštitu životne sredine nalazi se kod opšte bolnice”, kazao je dr Branko Vujković.