Вести

ГРАД ШАБАЦ ДОБИЈА НОВУ АУТОМАТСКУ МЕРНУ СТАНИЦУ ЗА КОНТИНУИРАНО МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

30. јануар 2023.

На данашњој конференцији за медије, на којој су говорили градоначелник Шапца др Александар Пајић и директор Завода за јавно здравље др Бранко Вујковић, саопштено је да ће град Шабац добити нову аутоматску мерну станицу за континуирано мерење квалитета ваздуха. Компанија ,,Еликсир груп” уложиће 250 хиљада евра за куповину аутоматске мерне станице помоћу које ће сви грађани Шапца, у сваком моменту, знати какав је квалитет ваздуха у граду. Ова мерна станица омогућиће мерење ПМ 2.5 и ПМ 10 честица током целе године.

Градоначелник Шапца др Александар Пајић истакао је да ће у наредних неколико месеци Завод за јавно здравље Шабац добити аутоматску мерну станицу.

,,Након састанка у Привредној комори због загађења ваздуха у Шапцу, друштвено одговорна компанија Еликсир одлучила је да уложи 250 хиљада евра за куповину аутоматске мерне станице помоћу које ће сви грађани Шапца, у сваком моменту, знати какав је квалитет ваздуха у граду. То ће наши суграђани моћи да прате преко рачунара, или платформи које ће бити доступне свим грађанима и невладиним организацијама“, казао је градоначелник Пајић.

,,Индустријализација у нашем граду довела је до привредног развоја Шапца, али са друге стране и до загађења ваздуха. Ту је Еликсир уложио највећа средства у нове технологије за пречишћавање ваздуха у својим постројењима како би што мање штетан ваздух излазио из њихових емитера. Они су у претходне две године уложили преко три милиона евра да би увели нову технологију која је, без обзира што су они били у претходном периоду у границама које су биле дозвољене, значајно снизила емитовање штетних супстанци у ваздуху. Увидевши проблем загађења ваздуха у граду, самим доласком на власт 2020. године, увели смо мере које утичу на смањење загађења ваздуха. Једна од значајнијих мера је да нисмо повећали цену грејања на гас ни прошле, ни ове године, тако да власник стана од 50 квадрата током године за грејање уштеди око 100 евра. Тиме смо утицали да више грађана пређе на грејање на топлану, уместо да се греју преко индивидуалних ложишта. Ове године снизили смо цену прикључка на гас за 30%. Заједно са државом помогли смо нашим суграђанима да замене дотрајала врата и прозоре новом столаријом, као и да замене котао на чврста горива котлом на гас и дрвну сечку“, додао је Пајић и истакао да ће Град Шабац овом аутоматском мерном станицом бити сврстан у неколико градова у држави у којима грађани у сваком тренутку имају могућност да знају какав је квалитет ваздуха који удишу.

Др Бранко Вујковић, директор Завода за јавно здравље истакао је да је план за унапређење мониторинга и извештавање о квалитету ваздуха на територији града креиран 2021. године и да је у последњих неколико година у граду Шапцу присутан тренд прекорачења средишњих, годишњих вредности за поједине загађујуће материје.

,,Мониторинг је показао да је у 2022. години ваздух био треће категорије, те су самим тим неколико пута пређене дозвољене граничне вредности. Трећа категорија значи тзв. прекомерно загађени ваздух, пре свега због повећане концентрације суспендованих ПМ 10 и ПМ 2.5 честица. Ради се о значајном премашивању средње годишње вредности. Поред ПМ честица, присутно је и значајно прекорачења концентрације чађи у зимским месецима. Велики проблем је вишеструко узастопно прекорачење максималних дневних дозвољених вредности. Имајући све ово у виду, анализирали смо, и на предлог стручњака Завода и шире друштвене заједнице, предлог нове локалне мреже, који ће бити у пуном капацитету имплементиран по инсталацији нове опреме. На мерном месту Ватрогасни дом мерење ће се вршити помоћу аутоматске мерне станице са израчунавањем индекса квалитета ваздуха на сатном нивоу који ће се приказивати на порталу Еко Шабац. Код нас ће извештавање ићи у облику европског индекса квалитета ваздуха, али ће већ у зависности од боје грађанима бити јасно какав је ваздух, без уласка у даље анализе. Наши стручњаци ће креирати јасне, прецизне јавно-здравствене поруке ко како треба да се понаша, било да су то спортисти, старији са коморбидитетима, или деца која имају наставу физичког напољу у летњим месецима. Индекс квалитета ваздуха ће се израчунавати на основу показатеља које ће генерисати аутоматска мерна станица”, казао је др Вујковић и истакао да је ново мерно место Чавић где ће се узоркoвати ПМ честице континуирано, 24 сата током целе године.
,,Мерно место Бенска бара биће унапређено новим секвенцијалним узоркивачем који ће омогућити што прецизније инфомације о стању ПМ честица. Мерно место Завод за јавно здравље добија секвенцијални узоркивач са анализом ПМ честица. Мерно место Геронтолошки центар, биће унапређење постојећег са проширењем параметара који ће се мерити са амонијаком и флуороводоником и новим секевенцијалним узоркивачем који ће омогућити прецизну анализу броја и типа честица ПМ 10 и ПМ 2.5. Мерна места аутобуска станица и касарна остаће активна као и до сада. Мерно место Агенције за заштиту животне средине налази се код опште болнице”, казао је др Бранко Вујковић.