Projekti i programi

Naslovna / Aktuelnosti / Projekti i programi

Lokalna infrastruktura

18. aprila 2020.
09.1.foto

PROJEKAT
REKONSTRUKCIJA ZGRADE SOKOLSKOG DOMA –MESTA SUSRETANJA MLADOSTI, TRADICIJE I BUDUĆNOSTI

Šabac je jedna od 37 lokalnih samouprava u kojoj Evropska unija, preko razvojnog programa EU PRO finansira projekat iz oblasti lokalne infrastrukture, a koji se odnosi na rekonstrukciju zgrade Sokolskog doma u Šapcu.

Opšti cilj projekta je doprinos stvaranju uslova, kroz unapređenje prostornih, organizacionih i upravljačkih kapaciteta, za razvoj održivog sistema koji obezbeđuje fizičku, mentalnu i socijalnu dobrobit dece, mladih i osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Šapca, zasnovan na razvojnim aktivnostima i transsferu veština i znanja u oblasti sporta i kulture.

Specifični ciljevi projekta:

Specifični cilj 1: Obezbeđivanje uslova, kroz rekonstrukciju zgrade Sokolskog doma, i uspostavljenje efikasnog upravljačkog procesa, za poboljšanje funkcionisanja sistema u oblasti sporta i kreiranje atraktivnih sportskih sadržaja koji će biti dostupni deci, mladima i osobama sa invaliditetom sa teritorije grada Šapca, a u svrhu njihovog zdravog fizičkog i mentalnog razvoja i unapređenja zdravlja.

Specifični cilj 2: Očuvanje zgrade Sokolkog doma kao kulturno istorijskog nasleđa grada Šapca, podsticanje negovanja kulture sećanja kod građana koji žive na njegovoj teritoriji i obogaćivanje turističke ponude grada Šapca.

Period realizacije: 18 meseci

Ukupna vrednost: 249.419,43 EUR

Doprinos EU PRO: 150.000 EUR

Doprinos grada Šapca: 99.419.,43 EUR

Rezultati projekta:

R1 Prošireni prostorni kapaciteti za realizaciju sportskih aktivnosti, povećan obuhvata dece, mladih i osoba sa invaliditetom za bezbedno bavljenje sportom i poboljšani uslovi za rad sportskih organizacija, podizanje profesionalnih kompetencija stručnog osoblja;

R2 Razvijeni mehanizmi efikasnog upravljanja materijalno-tehničkim i ljudskim resursima i programskim aktivnostima;

R3 Razvijeni su sadržaji koji neguju kulturu sećanja;

R4 Zgrada Sokolskog doma je vidljiva na turističkoj mapi grada Šapca.

Sajt sabac.rs je trenutno u izradi. Molimo Vas da budete strpljivi. Ukoliko ne možete nešto da nađete na sajtu, molimo Vas da nas kontaktirate.