Simboli grada

Osnovni grb

Blazon Osnovnog grba glasi: Na plavom polju iz spuštene talasaste srebrne grede izdiže se srebrna tvrđava sa tri kružne kule sa krenelacijom i kupastim zlatnim krovovima, svaka sa po tri lučna prozora u nizu otvorena poljem; ispred srednje kule, koja je viša od bočnih, nalazi se visoki srebrni portal sa lučnom kapijom otvorenom poljem, a između bočnih kula i kapije se vidi zlatni palisadni bedem sa pleterom. Od kapije se preko dela pomenute talasaste grede pruža zlatni most. U desnom kantonu je procvetali srebrni krin zlatnih prašnika, a u stopi štita zlatni snop žita uvezan crvenom trakom.

osnovni grb

Srednji grb

Blazon Srednjeg grba glasi: Osnovni grb (Na plavom polju iz spuštene talasaste srebrne grede izdiže se srebrna tvrđava sa tri kružne kule sa krenelacijom i kupastim zlatnim krovovima, svaka sa po tri lučna prozora u nizu otvorena poljem; ispred srednje kule, koja je viša od bočnih, nalazi se visoki srebrni portal sa lučnom kapijom otvorenom poljem, a između bočnih kula i kapije se vidi zlatni palisadni bedem sa pleterom. Od kapije se preko dela pomenute talasaste grede pruža zlatni most. U desnom kantonu je procvetali srebrni krin zlatnih prašnika, a u stopi štita zlatni snop žita uvezan crvenom trakom), nadvišen zlatnom bedemskom krunom sa četiri vidljiva merlona, i obuhvaćen sa donje strane prirodnim poluvencem poljskih krinova uvezanim srpskom trobojkom. U podnožju je ružičasta traka ispisana srebrnim imenom ŠABAC.

srednji grb

Veliki grb

Blazon Velikog grba glasi: Osnovni grb (Na plavom polju iz spuštene talasaste srebrne grede izdiže se srebrna tvrđava sa tri kružne kule sa krenelacijom i kupastim zlatnim krovovima, svaka sa po tri lučna prozora u nizu otvorena poljem; ispred srednje kule, koja je viša od bočnih, nalazi se visoki srebrni portal sa lučnom kapijom otvorenom poljem, a između bočnih kula i kapije se vidi zlatni palisadni bedem sa pleterom. Od kapije se preko dela pomenute talasaste grede pruža zlatni most. U desnom kantonu je procvetali srebrni krin zlatnih prašnika, a u stopi štita zlatni snop žita uvezan crvenom trakom), nadvišen zlatnom bedemskom krunom sa četiri vidljiva merlona. Držači su dva propeta vranca zlatnih kopita, griva i repova, crvenih jezika, od kojih desni pridržava zlatom okovano grimizno koplje zlatnog vrha sa koga se u polje vije zlatnim resama opšiven steg Srbije, a levi isto takvo koplje i s istim takvim resama opšiveni steg Šapca. Postament Velikog grba je travnato polje obraslo livadskim krinovima, koje se blago izdiže u središtu da pruži oslonac štitu. U dnu postamenta je ružičasta traka ispisana srebrnim slovima ŠABAC, a ispod trake su odlikovanja kojima je grad tokom svoje istorije odlikovan, i to: u sredini Orden Karađorđeve zvezde s mačevima 4. stepena, desno od njega Francuski Ratni krst 1914-1918, a levo čehoslovački Ratni krst 1914-1918, svako odlikovanje u propisanoj traci.

veliki grb