Status predmeta

status predmeta

Status predmeta

Ukoliko želite da pratite kretanje toka rešavanja vašeg predmeta, potrebno je da pri predaji predmeta zatražite PIN KOD sa kojim ćete pristupiti vašem predmetu na portalu