Izvodi

izvodi

Izvodi

Poštovani sugrađani, u prilici ste da koristite uslužni servis grada Šapca, ukoliko želite dostavu izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i uverenja iz knjige državljana na kućnu adresu.

Adresa šaltera:
Gospodar Jevremova broj 6. prizemlje, sala 2
Telefoni:
015 364112
015 364111
015 364110
Email:
maticnasluzbasabac@sabac.org
maticnasluzbasabac@gmail.com

Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih:
Administrativna taksa 420,00 dinara naknada 90,00 dinara, plus PTT troškovi.

Uverenje o državljanstvu:
Administrativna taksa 740,00 dinara, naknada 90,00 dinara, plus PTT troškovi.

Izvod iz knjige rođenih, venčanih i umrlih namenjen za korišćenje u inostranstvu:
Republička administrativna taksa 690,00 dinara i naknada od 660,00 dinara, plus PTT troškovi.

Izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i uverenje iz knjige državljana mogu dobiti samo lica koja su upisana u matične knjige grada Šapca.

Datum ažuriranja iznosa taksi: 02.11.2015.

Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:
• za upis u školu ili fakultet
• za potrebe vojne evidencije
• za zasnivanje radnog odnosa
• za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite
• za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite
• za ostvarivanje prava iz boračko invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rada

Naruči izvode