Strategija razvoja urbanog područja grada Šapca

Strategija razvoja urbanog područja grada Šapca

Usvojena Strategija razvoja urbanog područja grada Šapca
 

Treća sednica Skupštine grada Šapca održana je 07.03.2024. godine u amfiteatru Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Šapcu, sa početkom u 09.00 časova. Kao 9. tačka dnevnog reda razmatran je predlog za usvajanje Strategije razvoja urbanog područja grada Šapca. Predlog je obrazložio gospodin Viktor Veljović, Menadžer sektora za izgradnju kapaciteta EUPRO+ (Program EU za lokalni razvoj). Odbornicima se obratio i gradonačelnik grada Šapca dr Aleksandar Pajić koji je u svog izlaganju istakao značaj usvajanja predmetne Strategije za dalji razvoj grada. Posle kratke rasprave Predlog Strategije usvojen je bez ijednog glasa protiv.

Usvajanjem Strategije razvoja urbanog područja grada Šapca završan je veliki posao i istovremeno je otvoreno je novo poglavlje implementacije predmetne Strategije.

Zahvaljujemo se predstavnicima UNOPS (Kancelarija UN za projektne usluge), EUPRO+ (Program EU za lokalni razvoj), svim članovima Saveta za urbani razvoj grada Šapca, Radne grupe za izradu strategije, predstavnicima lokalnih i državnih institucija, nevladinih organizacija kao i svim našim sugrađanima koji su svojim aktivnim učešćem ugradili deo svojih planova, razmišljanja, ideja i snova u tekst ovog dokumenta. Bez njihovog učešća na okruglim stolovima, forumima, anketama, javnim raspravama… ova strategija imala bi karakter salonskog dokumenta.

Iskreno se nadamo da će Strategija razvoja urbanog područja grada Šapca i tokom svoje primene, impementacije imati sličnu ili veću podršku svih aktera koji su učestvovali i u njenom stvaranju.

Naročitu zahvalnost izrađavamo stranim i domaćim ekspertima koji su dali svoj značajan doprinos.