Planska dokumenta grada Šapca

Planska dokumenta grada Šapca

VAŽEĆA PLANSKA DOKUMENTACIJA GRADA ŠAPCA

Poštovani korisnici,

Gradska uprava grada Šapca u cilju podizanja kvaliteta usluga koje pruža građanima, stavlja vam na raspolaganje važeću plansku dokumentaciju. Ukoliko niste u mogućnosti da planske dokumente, koji su u dwf formatu, otvorite i pregledate u internet pretraživaču koji koristite ne svom računaru, potrebno je da instalirate poseban program koji možete preuzeti na ovoj stranici.

Nakon preuzimanja, raspakivanja i instalacije navedenog programa sačuvajte izabrani fajl na svom računaru, a zatim otvorite u programu Autodesk Design Review 2018.

Preuzmite :

PP Šabac

(„Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 7/12)

 1. Bela Reka
 2. Bogosavac
 3. Bojić
 4. Bukor
 5. Varna i Slatina
 6. Volujac
 7. Gornja Vranjska
 8. Grušić
 9. Dvorište i Miloševac
 10. Desić
 11. Dobrić
 12. Drenovac
 13. Duvanište
 14. Žabar
 15. Zablaće
 16. Zminjak i Skrađani
 17. Korman
 18. Krivaja
 19. Lipolist
 20. Mala Vranjska
 21. Maovi
 22. Mačvanski Pričinović
 23. Metlić
 24. Miokus
 25. Mrđenovac
 26. Nakučani
 27. Orašac
 28. Orid
 29. Petkovica
 30. Petlovača
 31. P. Metković
 32. Predvorica
 33. Prnjavor
 34. Radovašnica
 35. Ribari
 36. Rumska
 37. Sinošević
 38. Slepčević
 39. Tabanović
 40. Cerovac
 41. Culjković
 42. Ševarice
 43. Štitar

Referalne karte

Tekst

PDR

01. Izmena i dopuna PDR “Kamičak 2 – Kamenjak 2-1“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 7/08)

02. PDR “Centar 2-1“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 12/08)

03. Izmena i dopuna PDR “Centar 2-1“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 6/10)

04. PDR “OB-2“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 13/11)

07. PDR “Union“ („Službeni list opštine Šabac“ broj 22/05)

08. PDR “Centar 7“ („Službeni list opštine Šabac“ broj 25/06)

  • Grafički prilozi
   • Overena geodetska podloga PDFDWF
   • Izvod iz PPG Šapca PDFDWF
   • Granica plana sa granicom javnog i ostalog zemljišta PDFDWF
   • Plan namene površina PDFDWF
   • Plan nivelacije i regulacije sa planom saobraćaja PDFDWF
   • Poprečni profili PDFDWF
   • Plan vodovoda i kanalizacije PDFDWF
   • Plan elektroenergetske mreže PDFDWF
   • Plan TT mreže PDFDWF
   • Plan distributivne gasovodne mreže,toplifikacije i KDS-a PDFDWF
   • Sinhron plan instalacija PDFDWF
   • Plan parcelacije javnih površina PDFDWF
   • Sprovođenje plana PDFDWF
  • Tekstualni deo

10. Izmena i dopuna PDR “F3-1” („Službeni list opštine Šabac“ broj 25/06)

11. Izmena i dopuna PDR “F-3” („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 12/08)

12. PDR za deo naselja Triangl („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 6/10)

13. PDR “Blok solidarnosti” u Šapcu („Službeni list opštine Šabac“ broj 16/05)

14. PDR “Raskrsnica Pocerske ulice i puta M-19” u Šapcu („Službeni list opštine Šabac“ broj 6/06)

15. PDR “Raskrsnica 6.Puka i puta M-19“ („Službeni list opštine Šabac“ broj 6/06)

16. PDR “Blok H” u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 7/08)

17. PDR “Donji šor 1” u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 12/08)

18-1. PDR “Donji šor 2“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 12/08)

18-2. Izmene i dopuna PDR “Donji šor 2” u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 13/09)

19. PDR “Donji šor 3“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 12/08)

20. PDR “Vrtić Triangl“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 12/08)

21. PDR “Orjentis“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 28/09)

22-1. PDR “Područja između obilaznog puta i ulica Gučevske, Čokešinske i Davorina Jenka” u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 7/08)

22-2. Izmena i dopuna PDR “područja između obilaznog puta i ulica Gučevske, Čokešinske i Davorina Jenka” u Šapcu(„Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 28/09)

23. PDR “Centar 4” u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 6/10)

24. PDR „Centar 8“ u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 10/13)

25. Izmena i dopuna PDR „Centar 8“ u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 5/14)

27. PDR „Zorka – radna zona Istok“ u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 4/16)

29. PDR „Kasarske livade 1“ u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 25/15)

30. PDR „Kasarske livade 3“ u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 4/16)

32. PDR „Novo groblje“ u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 4/16)

33. PDR blok „Stara četkara“ u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 7/17)

34. ID PDR-a „Most 1“ – Izgradnja poslovnog objekta u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 18/15)

35. Izmena i dopuna PDR-a „Orientis“ u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 4/16)

36. PDR „Kasarske livade 2“ u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 3/17)

37. PDR deo bloka „Deo bloka 390“ u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 3/17)

38. PDR „Savapark“ u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 7/17)

39. PDR „Centar 5“ u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 21/17)

40. PDR „Deo bloka 21“ (kompleks Aman) u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 21/17)

PDR „Centar 1- Centar 2“ u Šapcu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 12/18)

PDR „Voćnjak“ („Službeni list opštine Šabac“ broj 11/06)

Izmena i dopuna PDR „Voćnjak“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 4/13)

PDR Instalacije vodovoda u bloku ulica u M. Prnjavoru

PDR Izvorište i potisni vod M. Prnjavor („Službeni list opštine Šabac“ broj 29/07)

Izmene i dopuna PDR Izvorište i potisni vod M. Prnjavor („Službeni list opštine Šabac“ broj 13/09)

PDR „Čevrntija“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 12/08)

PDR „Pocerski Pričinović 1 – delovi ulica Đorđa Nešića i Dr. Živana Jovanovića“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 29/15)

PDR „Mlin Kovačević“ u Lipolistu („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 4/16)

PDR „Mlin Kovačević“ u Štitaru („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 12/18)

PDR dela toka reke Dumače u KO Gornja Vranjska („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 4/18)

PDR „M-Inox Construkt“ u Maovima („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 12/18)

PDR deonice Opštinskog puta O-35 Grušić-Culjković u Grušiću kroz „Ristića malu“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 29/18)

PGR

PGR „Šabac“ – Revizija („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 18/15 i 23/15)

PGR „Pocerski Pričinović“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 17/13)

PGR „Mišar“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 14/14)

PGR „Jelenča“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 23/15)

ID PGR „Jelenča“ – prva izmena („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 8/18)

PGR „Jevremovac“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 29/15)

PGR „Majur“ („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 16/18)

Planovi opšteg uređenja (POU)

POU sa elementima detaljne regulacije Kamenolom Volujac u Volujcu („Službeni list opštine Šabac“ broj 23/07)

POU sa elementima detaljne regulacije za eksploataciju krečnjaka u ležištu Duge šume u Culjkoviću („Službeni list opštine Šabac“ broj 7/08)

Izmena i dopuna POU sa elementima detaljne regulacije za lokalni put L-33 Mrđenovac – Orašac („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 13/09)

Izmena i dopuna POU naselja Drenovac i Ševarice sa elementima detaljne regulacije („Službeni list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 32/08)

Sajt sabac.rs je trenutno u izradi. Molimo Vas da budete strpljivi. Ukoliko ne možete nešto da nađete na sajtu, molimo Vas da nas kontaktirate.