Geografski informacioni sistem

Geografski informacioni sistem

Aktivnosti na stvaranju Geografskog informacionog sistema Grada Šapca započinju 07.10.2005 godine, a 15. oktobar 2006. godine može se uzeti kao datum kada je Geografski informacioni sistem u opštini Šabac počeo da funkcioniše. Ubrzo su napravljene prve aplikacije za internet korisnike „Turistička karta Šapca“ i „PDR Severozapadna radna zona u Šapcu“, a u prvoj polovini 2008. godine i aplikacija GP Šapca – Javni uvid. Naša želja je bila da postavljanjem navedenih aplikacija na WEB omogućimo građanima da koriste jedan deo podataka kojima raspolažemo ali i da po prvi put u Srbiji omogućimo javni uvid u jedan urbanistički plan.