Izbori

Izbori za odbornike Skupštine grada Šapca - 21. Jun 2020.

20.10.2020. godine

Zapisnik o radu Izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora

Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada Šapca

Odluka o dodeli odborničkih mandata

18.10.2020. godine

Zapisnik o radu Izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora

Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine grada Šapca

Odluka o dodeli odborničkih mandata

18.10.2020.godine

Presuda Upravnog suda po žalbi birača Milana Vasića

Presuda Upravnog suda po žalbi  birača Mire Blagojević

Presuda Upravnog suda po žalbi birača Mire Blagojević

Presuda Upravnog suda po žalbi birača i kandidata za odbornika Milana Vasića

17.10.2020. godine

Zapisnik o radu Izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora

Izveštaj o ukupnim rezultatim izbora za odbornike Skupštine grada Šapca

Lista broja osvojenih glasova

Odluka o dodeli mandata

16.10.2020. godine

Presuda Upravnog suda po žalbi birača i kandidata za odbornika Milana Vasića

04.10.2020.godine

Rešenje o raspuštanju biračkog odbora i ponavljanju glasanja na biračkom mestu broj 28 – Dom kulure Šipurske livade

23.09.2020. godine

Rešenje o određivanju datuma održavanja ponovnih izbora za odbornike Skupštine grada Šapca

08.09.2020. godine

Saopštenje Izborne komisije grada Šapca

06.09.2020. godine

Rešenje o  raspuštanju biračkog odbora i ponavljanju glasanja na izborima za odbornike Skupštine grada Šapca na biračkom mestu broj 36 – Ševarice

05.09.2020. godine

Saopštenje Izborne komisije grada Šapca

03.09.2020. godine

Pravila o radu biračkih odbora  na  ponovljenim izborima za odbornike Skupštine grada Šapca  koji su raspisani za 05.septembar 2020. godine

30.08.2020.  godine

Uputstvo za sprovođenje ponovljenih izbora  za odbornike Skupštine grada Šapca koji će održati 05. septembra 2020. godine

29.08.2020. godine

Rešenje o određivanju datuma održavanja ponovnih izbora za odbornike Skupštine grada Šapca koji su raspisani 11. jula 2020. godine

17.08.2020. godine

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju biračkih mesta za ponovljene izbore za odbornike Skupštine grada Šapca

07.08.2020. godine

Rešenje o određivanju biračkih mesta za ponovljene izbore za odbornike Skupštine grada Šapca

11.07.2020. godine

Izborna komisija grada Šapca donela je odluku o raspisivanju ponovnih izbora na određenim biračkim mestima

24.06.2020. godine

Rešenje o usvajanju prigovora koje je Izbornoj komisiji grada Šapca podneo Milan Vasić i poništavanju glasanja na svim biračkim mestima

11.06.2020. godine

Presuda Upravnog suda po žalbi Grupe građana POŠTENO Mioš Milošević  na rešenje Gradske izborne komisije grada Šapca

09.06.2020. godine

Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine grada Šapca

09.06.2020. godine

Rešenje Izborne komisije grada Šapca  o odbijanju prigovora koji je Miloš Milošević podneo protiv rešenja Izborne komisije grada Šapca

07.06.2020. godine

Rešenje o proglašenju izborne liste pod rednim brojem 12. “ ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA ŠABAC “ koju je podnela Koalicija: ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA ŠABAC

06.06.2020. godine

Rešenje o odbijanju proglašenja izborne liste POŠTENO Miloš Milošević koju je podnela grupa građana pod nazivom POŠTENO Miloš Milošević

05.06.2020.godine

Zaključak Izborne komisije grada Šapca kojim se nalaže podnosiocu izborne liste ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA ŠABAC, Koaliciji: ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA ŠABAC   da otkloni nedostatke u podnetoj listi

04.06.2020. godine

Zaključak Izborne komisije grada Šapca kojim se podnosiocu liste, Grupi građana „POŠTENO Miloš Milošević“ koja je predala izbornu listu  POŠTENO Miloš Milošević

03.06.2020. godine

Rešenje o ispunjenosti uslova za određivanje predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, podnosiocu izborne liste “Zelena stranka – Zelena straná – Mirjana Bingulac“ koju je podnela Zelena stranka – Zelena straná

03.06.2020. godine

Rešenje Izborne komisije grada Šapca kojim se utvrđuje da Zelena stranka – Zelena straná ima položaj političke stranke nacionalne manjine

03.06.2020. godine

Rešenje o proglašenju izborne liste pod rednim brojem 11. “Zelena stranka – Zelena straná – Mirjana Bingulac“ koju je podnela Zelena stranka – Zelena straná

02.06.2020. godine

Zaključak Izborne komisije grada Šapca kojim se nalaže podnosiocu izborne liste Zelena stranka – Mirjana Bingulac  da otkloni nedostatke u podnetoj listi

02.06.2020. godine

Rešenje o ispunjenosti uslova za određivanje predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, podnosiocu izborne liste EVROPSKA ZELENA PARTIJA – EVROPEЙSKAЯ PARTIЯ ZELENЫH  koja je podnela izbornu listu “DR DEJAN PAVLOVIĆ – EVROPSKA ZELENA PARTIJA – EVROPEЙSKAЯ PARTIЯ ZELENЫH“

02.06.2020. godine

Rešenje Izborne komisije grada Šapca kojim se utvrđuje da EVROPSKA ZELENA PARTIJA – EVROPEЙSKAЯ PARTIЯ ZELENЫH ima položaj političke stranke nacionalne manjine

02.06.2020. godine

Rešenje o proglašenju izborne liste pod rednim brojem 10. “DR DEJAN PAVLOVIĆ – EVROPSKA ZELENA PARTIJA – EVROPEЙSKAЯ PARTIЯ ZELENЫH“ koju je podnela EVROPSKA ZELENA PARTIJA – EVROPEЙSKAЯ PARTIЯ ZELENЫH

02.06.2020. godine

Rešenje o ispunjenosti uslova za određivanje predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, podnosiocu izborne liste „Metla 2020 – Za opstanak – Jače od bojkota – Srđan Mitrašinović“, Koaliciji: Metla 2020

02.06. 2020. godine

Rešenje o proglašenju izborne liste pod rednim brojem 9. “ Metla 2020 – Za opstanak – Jače od bojkota – Srđan Mitrašinović“ koju je podnela Koalicija Metla 2020

01.06.2020. godine

Rešenje o proglašenju  izborne liste pod rednim brojem 8.  „Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka“ koju je podnela Srpska radikalna stranka

30.5.2020. godine

Zaključak Izborne komisije grada Šapca kojim se nalaže Srpskoj radikalnoj stranci, podnosiocu izborne liste „Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka“ da otkloni nedostatke u podnetoj listi

30.5.2020. godine

Rešenje o ispunjenosti uslova za određivanje predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, podnosiocu izborne liste „Ujedinjena demokratska Srbija – Prilika“, Koaliciji: Ujedinjena demokratska Srbija – Prilika

30.5.2020. godine

Rešenje Izborne komisije grada Šapca kojim se utvrđuje da Koalicija: Ujedinjena demokratska Srbija – Prilika ima položaj koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina

30.5.2020. godine

Izborna komisija grada Šapca donela je rešenje o proglašenju izborne liste pod rednim brojem 7. “ Ujedinjena demokratska Srbija – Prilika“, koju je podnela Koalicija: Ujedinjena demokratska Srbija – Prilika

29.5.2020. godine

Izborna komisija grada Šapca donela je rešenje o proglašenju izborne liste pod rednim brojem 6. „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)- Dragan Marković Palma“ koju je podnela Koalicija: Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)

28. maj 2020. godine

Zaključak Izborne komisije grada Šapca kojim se nalaže Koaliciji: Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS), koja je predala izbornu listu pod nazivom „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)- Dragan Marković Palma“ da otkloni utvrđene nedostatke

26. maj 2020. godine

Rešenje Izborne komisije grada Šapca o odbijanju prigovora Aleksandra Pajića

26. maj 2020. godine

Prigovor Aleksandra Pajića na rešenje o proglašenju izborne liste „Ruska stranka – Slobodan Nikolić“

25. maj 2020. godine

Rešenje kojim se utvrđuje da je izborna lista „Ivica Dačić – SPS, JS- Dragan Marković Palma“, povučena

23. maj 2020. godine

Rešenje o ispunjenosti uslova za određivanje predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, podnosiocu izborne liste „Ruska stranka – Slobodan Nikolić“, Ruskoj stranci

23. maj 2020. godine

Rešenje Izborne komisije grada Šapca kojim se utvrđuje da Ruska stranka ima položaj političke stranke nacionalne manjine

23. maj 2020. godine

Izborna komisija grada Šapca donela je rešenje o proglašenju izborne liste pod rednim brojem 5. „Ruska stranka – Slobodan Nikolić“ koju je podnela Ruska stranka

23. maj 2020. godine

Izborna komisija grada Šapca donela je rešenje o proglašenju izborne liste pod rednim brojem 4. ZA KRALJEVINU SRBIJU (Pokret obnove Kraljevine Srbije) – Dragan Ninković, koju je podnela Koalicija: ZA KRALJEVINU SRBIJU

23. maj 2020. godine

Zaključak Izborne komisije Grada Šapca kojim se nalaže Ruskoj stranci da otkloni nedostatak

20. maj 2020. godine

Rešenje o ispunjenosti uslova za određivanje predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, podnosiocu izborne liste NEBOJŠA ZELENOVIĆ – ŠABAC JE NAŠ (ZAJEDNO ZA SRBIJU, SRPSKI POKRET OBNOVE), KOALICIJI NEBOJŠA ZELENOVIĆ – ŠABAC JE NAŠ

20. maj 2020. godine

Rešenje Izborne komisije grada Šapca o proglašenju izborne liste NEBOJŠA ZELENOVIĆ – ŠABAC JE NAŠ (Zajedno za Srbiju, Srpski pokret obnove) koju je podnela KOALICIJA NEBOJŠA ZELENOVIĆ – ŠABAC JE NAŠ

20. maj 2020. godine

Rešenje Izborne komisije grada Šapca o izmeni rednog broja izborne liste JELENA MILOŠEVIĆ – NOVI TIM ZA ŠABAC

20. maj 2020. godine

Presuda upravnog suda po žalbi Vasić Milana na rešenje Gradske izborne komisije

16. maj 2020. godine

Rešenje Izborne komisije grada Šapca o usvajanju prigovora Mićić Vladimira

15. maj 2020. godine

Presuda Upravnog suda po žalbi Mićić Vladimira na rešenje Gradske izborne komisije

14. maj 2020. godine

Presuda Upravnog suda po žalbi Kostić Slavice na rešenje Gradske izborne komisije

12. maj 2020. godine

OBAVEŠTENJE o izlaganju na uvid dela jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Šapca.

11.maj 2020. godine

Izborna komisija grada Šapca na današnjoj sednici donela je Rešenje o nastavku sprovođenja izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine grada Šapca koju su raspisani 4. marta 2020. godine

16. mart 2020. godine

Presuda Upravnog suda po žalbi Koalicije: Aleksandar Vučić – Za našu decu

13. mart 2020. godine

Izborna komisija grada Šapca na današnjoj sednici donela je rešenje o ispunjenosti uslova za određivanje predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, podnosiocu izborne liste Jelena Milošević – Novi tim za Šabac, Grupi građana „Novi tim za Šabac“

13. mart 2020. godine

Izborna komisija grada Šapca na današnjoj sednici donela je rešenje o proglašenju izborne liste pod rednim brojem 3. Jelena Milošević – Novi tim za Šabac, koju je podnela grupa građana „Novi tim za Šabac“

11. mart 2020. godine

Izborna komisija grada Šapca na današnjoj sednici donela je rešenje kojim je usvojen prigovor na rešenje o proglašenju izborne liste Aleksandar Vučić – za našu decu

11.mart 2020. godine

Izborna komisija grada Šapca na današnjoj sednici donela je rešenje o ispunjenosti uslova za određivanje predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, podnosiocu izborne liste Nebojša Zelenović – Šabac je naš (Zajedno za Srbiju, Srpski pokret obnove), KOALICIJI NEBOJŠA ZELENOVIĆ – ŠABAC JE NAŠ

11. mart 2020. godine

Izborna komisija grada Šapca na današnjoj sednici donela je rešenje o proglašenju izborne liste pod rednim brojem

2. Nebojša Zelenović – Šabac je naš(Zajedno za Srbiju, Srpski pokret obnove), koju je podnela KOALICIJA NEBOJŠA ZELENOVIĆ – ŠABAC JE NAŠ

09.mart 2020.godine

Izborna komisija grada Šapca na današnjoj sednici donela je zaključak kojim se nalaže podnosiocu izborne liste KOALICIJA NEBOJŠA ZELENOVIĆ – ŠABAC JE NAŠ koja je podnela izbornu listu pod nazivom NEBOJŠA ZELENOVIĆ – ŠABAC JE NAŠ (Zajedno za Srbiju, Srpski pokret obnove) da otkloni utvrđenu nepravilnost

08.mart 2020. godine

Izborna komisija grada Šapca proglasila je pod rednim brojem

1. Izbornu listu: Aleksandar Vučić – za našu decu, čiji je podnosilac Koalicija: ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU

07. mart 2020. godine

Izborna komisija grada Šapca na današnjoj sednici propisala je obrasce za podnošenje izbornih lista:

IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA

OVLAŠĆENJE DA SE U IME POLITIČKE STRANKE PODNESE IZBORNA LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA

SAGLASNOST NOSIOCA IZBORNE LISTE DA BUDE NOSILAC IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA

IZJAVA O PRIHVATANJU KANDIDATURE ZA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA

IZJAVA BIRAČA DA PODRŽAVA IZBORNU LISTU KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA

SPISAK BIRAČA KOJI PODRŽAVA LISTU – PROPISANA TABELA