Вести

ОДРЖАНА 11. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

2. фебруар 2021.
Градско веће одржало је данас 11. седницу којом је председавао градоначелник Шапца, др Александар Пајић. Чланови већа одлучивали су о 15 тачака дневног реда.
У првом делу седнице, усвојено је свих 15 тачака. У другом делу, Градски већници утврдили су предлог дневног реда 6. седнице Скупштине града Шапца, а у трећем делу Градско веће било је у функцији Скупштине привредног друштва за управљање слободном зоном ,,Слободна зона Шабац“.
15. тачка дневног реда Градског већа обухватила је усвајање предлога програма пословања за 2021. годину о чему су извештавали директори шест јавних предузећа ( ЈКП ,,Водовод Шабац“, ЈКП ,,Стари град Шабац“, ЈКП ,,Паркинг Шабац“, ЈП ,,Инфраструктура“, ЈКП ,,Регионална депонија Срем-Мачва, ЈКП ,,Топлана Шабац“).
Програми пословања усвојени су једногласно као и следећи предлози одлука: Предлог одлуке о измени и допуна одлуке о финансирању кроз суфинансирање годишњих програма у области спорта, предлог одлуке из области стамбено-комуналних послова, предлог одлуке о погребној делатности, управљању гробљима и сахрањивању, предлог одлуке о обављању делатности зоо-хигијене на подручју града Шапца.
Усвојени су предлози решења о давању сагласности на одлуку о измени и допуни статута ЈКП ,,Стари град“ и предлог решења о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на територији града Шапца.
Поред чланова Градског већа и директора јавних предузећа, седници су присуствовали и председник Скупштине града Шапца, Немања Пајић, као и начелница за стамбено-комуналне послове и инспекцијски надзор Градске управе, Зорица Гвозденовић.