Вести

ОДРЖАН САСТАНАК ПАРТНЕРСКОГ ФОРУМА И ОТВОРЕНА ЈАВНА РАСПРАВА У ОКВИРУ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ШАПЦА

12. јун 2023.

У Центру за стручно усавршавање одржан је састанак партнерског форума и отварање јавне расправе у оквиру израде Плана развоја града Шапца 2023-2030. Јавна расправа траје до 10. јула. Градоначелник Шапца др Александар Пајић истакао је да планирање развоја града има за циљ унапређење квалитета живота локалне заједнице.

,,Наша визија je да град Шабац 2030. године буде регионални и универзитетски центар повољног геостратешког положаја, инфраструктурно опремљен, са развијеном привредом и пољопривредом, богатом понудом културних, спортских и туристичких садржаја и развијеним системом услуга које су доступне свима, што га чини заједницом задовољних грађана и еколошким амбијентом са добрим условима за квалитетан живот. Све ово постићи ћемо тако што ћемо развијати привреду, пољопривреду и туризам, улагаћемо у даљи развој инфраструктуре при чему ћемо штитити нашу животну средину. Квалитетног развоја друштвене заједнице нема без улагања у социјалну заштиту, спорт, културу, образовање. Како бисмо били прави сервис задовољних грађана, у планирању развоја нисмо занемарили ни унапређење рада саме Градске управе”, истакао је градоначелник Пајић и додао да уз велику захвалност Сталне конференције градова и општина и свих који су учествовали у изради документа, доношењем документа посао није завршен.

,,Усвајање документа на Скупштини града представљаће почетак реформи које ће се спроводити реализацијом предвиђених мера у наредних 7 година, уз активно учешће свих који су у изради документа учествовали. Позивам све заинтересоване суграђане да се у периоду jавне расправе, која почиње данас и траје до 10. јула, ближе упознају са документом и упуте примедбе, сугестије или предлоге Одељењу за локални економски развој Градске управе града Шапца”, казао је Пајић.

Александар Маринковић, координатор компоненте 1 програма EU exchange 6 и шеф Одељења за стратешко планирање СКГО истакао је да је циљ да град Шабац утврди своје главне приоритетe, како је предвиђено Законом о планском систему који предвиђа да свака локална самоуправа има свој план развоја, а други циљ је да се што већи број грађана укључи у овај процес.

,,Администрација и локална управа активно су учествовали у овом процесу. Они су поставили развојне приоритете, циљеве, дефинисали су најважније мере. Ово је кровни документ, који ће бити даље разрађиван. Град Шабац је овим документом поставио темеље у ком правцу треба да иде”, истакао је Александар Маринковић, напомињући да је овај документ динамичан и да је након усвајања плана развоја, односно након прве три године реализације предвиђен извештај о спроведеном како би се извршила провера учињеног и процена да ли нешто треба унапредити.