Vesti

ODRŽAN PRVI KONSULTATIVNI SASTANAK PARTNERSKOG FORUMA ZA IZRADU PLANA RAZVOJA GRADA ŠAPCA ZA PERIOD 2023.-2030. GODINE

14. novembra 2022.

Koordinacioni tim za izradu Plana razvoja grada Šapca za period od 2023. do 2030. godine održao je danas prvi konsultativni sastanak Partnerskog foruma, sa ciljem omogućavanja što šireg uključivanja zainteresovanih strana i javnosti u proces izrade Plana razvoja. Sastanku su prisustvovali  gradonačelnik Šapca, dr Aleksandar Pajić i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, Nikola Tarbuk. 

,,Osnovali smo radnu grupu koja već duži vremenski period radi na pet ključnih oblasti: ekonomski razvoj, infrastruktura, ekologija i zaštita životne sredine, društveni razvoj i dobra uprava. Drago mi je da je današnjem sastanku prisustvovao Tarbuk sa svojom ekipom koja će učestvovati kao tehnička podrška u ovom dokumentu, čime će još više dobiti na kvalitetu“, istakao je gradonačelnik Pajić i naveo da su imali priliku da razgovaraju, razmene iskustva i čuju niz predloga u kom smeru treba da se razvija Plan razvoja grada Šapca.

,,Predstavljen je proces izrade i rezultati dosadašnjeg rada, a učesnici su bili članovi Koordinacionog tela, tematskih radnih grupa i sugrađani. Siguran sam da je ovo pravi put da dobijemo jedan ozbiljan Plan razvoja grada, gde ćemo jasno definisati prioritete od 2023. do 2030. godine i tačno znati u kom smeru želimo da ide budućnost grada“, kaže Pajić.

Izrada Plana razvoja grada Šapca za period od 2023. do 2030. godine sprovodi se u okviru Programa „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji – EU Exchange 6“, koji finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2019. Kao i u prethodnim fazama, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.

,,Želeo bih da se zahvalim našim partnerima, rukovodstvu grada Šapca, lokalnoj administraciji na organizaciji našeg Partnerskog foruma. Grad Šabac i naša organizacije imaju brojne zajedničke aktivnosti, a tokom ove godine je ključno ono što radimo u okviru Programa EU Exchange 6, koji finansira Evropska unija i na kom naša organizacija radi kao sprovodioc programa u saradnji sa partnerima iz Republičkog sekretarijata za javne politike i Ministarstva finansija, ali i kolegama iz Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Pomažemo veći broj opština u nekoliko ključnih procesa. To su planovi razvoja i izrada srednjoročnih planova i priprema kapitalnih planova. Naša ideja je da kroz našu podršku, kao nacionalna asocijacija lokalnih vlasti, pomognemo gradove koji su se odlučili da u ovoj godini uđu u taj proces, da izrade najbolja moguća dokumenta. Šabac se prijavio kao jedan od gradova i sa dobrom prijavom projekta izabran je u jednoj većoj grupi prijavljenih opština i gradova da bude partner u izradi lokalnog plana”, rekao je Nikola Tarbuk.

Procesom konsultacija na održanom sastanku koordinirala je stručna saradnica za podršku gradu Šapcu u okviru Programa EU Exchange 6, Vladica Vojinović, koja je predstavila proces izrade i rezultate dosadašnjeg rada.