Пројекти и програми

Насловна / Актуелности / Пројекти и програми

Локална инфраструктура

18. априла 2020.
09.1.foto

ПРОЈЕКАТ
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ СОКОЛСКОГ ДОМА –МЕСТА СУСРЕТАЊА МЛАДОСТИ, ТРАДИЦИЈЕ И БУДУЋНОСТИ

Шабац је једна од 37 локалних самоуправа у којој Европска унија, преко развојног програма ЕУ ПРО финансира пројекат из области локалне инфраструктуре, а који се односи на реконструкцију зграде Соколског дома у Шапцу.

Општи циљ пројекта је допринос стварању услова, кроз унапређење просторних, организационих и управљачких капацитета, за развој одрживог система који обезбеђује физичку, менталну и социјалну добробит деце, младих и особа са инвалидитетом на територији града Шапца, заснован на развојним активностима и транссферу вештина и знања у области спорта и културе.

Специфични циљеви пројекта:

Специфични циљ 1: Обезбеђивање услова, кроз реконструкцију зграде Соколског дома, и успостављење ефикасног управљачког процеса, за побољшање функционисања система у области спорта и креирање атрактивних спортских садржаја који ће бити доступни деци, младима и особама са инвалидитетом са територије града Шапца, а у сврху њиховог здравог физичког и менталног развоја и унапређења здравља.

Специфични циљ 2: Очување зграде Соколког дома као културно историјског наслеђа града Шапца, подстицање неговања културе сећања код грађана који живе на његовој територији и обогаћивање туристичке понуде града Шапца.

Период реализације: 18 месеци

Укупна вредност: 249.419,43 ЕУР

Допринос ЕУ ПРО: 150.000 ЕУР

Допринос града Шапца: 99.419.,43 ЕУР

Резултати пројекта:

Р1 Проширени просторни капацитети за реализацију спортских активности, повећан обухвата деце, младих и особа са инвалидитетом за безбедно бављење спортом и побољшани услови за рад спортских организација, подизање професионалних компетенција стручног особља;

Р2 Развијени механизми ефикасног управљања материјално-техничким и људским ресурсима и програмским активностима;

Р3 Развијени су садржаји који негују културу сећања;

Р4 Зграда Соколског дома је видљива на туристичкој мапи града Шапца.