Kvalitet životne sredine

kvalitet zivotne sredine

Kvalitet životne sredine

22.09.2020. godine

Izveštaj o monitoringu kvaliteta vazduha u Šapcu, na mernom mestu Gerontološki centar Šabac-Jelenča, Mišarskih junaka bb, avgust 2020. godine

17.09.2020. godine

Informacija o stanju zagađenosti vazduha na teritoriji grada Šapca za avgust 2020. godine

11.09.2020. godine

Preliminarni izveštaj Zavoda za javno zdravlje Šabac o ispitivanju kvaliteta vazduha na mernim mestima „Autobuska stanica“ i „Benska bara“ u periodu od 03.09.2020. do 09.09.2020. godine

07.09.2020. godine

Preliminarni izveštaj Zavoda za javno zdravlje Šabac o ispitivanju kvaliteta vazduha na mernom mestu Vatrogasni dom u periodu 31.08.2020. – 06.09.2020.

02.09.2020. godine

Obaveštenje o podnetom zahtevu i organizovanju javnog uvida i javne rasprave za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Rekonstrukcija, adaptacija i promena namene dela skladišta u postrojenje za proizvodnju završnih boja za automobile, na katastarskoj parceli br. 286/1 KO mišar, grad Šabac“, nosioca projekta „RTC Šabac a.d.“

28.8.2020. godine

26.8.2020. godine

Odgovor Ministarstva zaštite životne sredine Gradskoj upravi grada Šapca povodom pritužbi građana na emisiju gasova iz fabrike “ Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“

Dopis  Ministarstvu zaštite životne sredine povodom pritužbi građana na emisiju gasova iz fabrike “ Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“

24.08.2020. godine

Preliminarni izveštaj Zavoda za javno zdravlje Šabac o ispitivanju kvaliteta vazduha na mernom mestu Vatrogasni dom

21.08.2020. godine

Preliminarni izveštaj Zavoda za javno zdravlje Šabac o ispitivanju kvaliteta vazduha na mernim mestima Autobuska stanica i Benska bara

19.08.2020. godine

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće „Elixir Zorka – Mineralna Đubriva“ d.o.o, iz Šapca, Hajduk Veljkova 1 , podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i prenamene objekta

17.08.2020. godine

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće „TEMPEST TRADE“ d.o.o, iz Šapca, Mike Petrovića Alasa 67, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta vađenja rečnog nanosa iz reke Drine

17.08.2020. godine

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće „INOS – NAPREDAK“ d.o.o, iz Šapca, Mišar, Savska bb, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta centra za reciklažu sekundarnih sirovina stovarište Mišar

17.08.2020. godine

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće „INOS – NAPREDAK“ d.o.o, iz Šapca, Mišar, Savska bb, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta centra za reciklažu sekundarnih sirovina stovarište Šabac

17.08.2020. godine

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće „TRANSVER““ d.o.o, iz Šapca, Mišar, Karađorđeva bb, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta ekploatacije rečnog nanosa iz korita reke Save na delu k.p. br. 887  K.O. Orašac

17.08.2020.godine

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće „TRANSVER“ d.o.o, iz Šapca, Mišar, Karađorđeva bb, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta ekploatacije rečnog nanosa iz korita reke Save na delu k.p. br. 14407 K.O. Šabac

07.08.2020. godine

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće “Elixir Zorka – Mineralna đubriva“ d.o.o, iz Šapca, ul. Hajduk Veljkova br.1, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg proizvodnog pogona za proizvodnju mineralnih đubriva u okviru kompleksa “Elixir Zorka“

07.08.2020. godine

Preliminarni izveštaj Zavoda za javno zdravlje Šabac o ispitivanju kvaliteta vazduha na mernim mestima Autobuska stanica i Benska bara

jul 2020. godine

Informacija o stanju zagađenosti vazduha na teritoriji grada Šapca za jul 2020. godine

Izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd o ispitivanju kvaliteta vazduha na mernom mestu Gerontološki centar za jul 2020. godine

jun 2020. godine

Informacija o stanju zagađenosti vazduha na teritoriji grada Šapca za jun 2020. godine

Izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd o ispitivanju kvaliteta vazduha na mernom mestu Gerontološki centar za jun 2020. godine

maj 2020. godine

Informacija o stanju zagađenosti vazduha na teritoriji grada Šapca za maj 2020. godine

Izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd o ispitivanju kvaliteta vazduha na mernom mestu Gerontološki centar Šabac za maj 2020. godine

april 2020. godine

Informacija o stanju zagađenosti vazduha na teritoriji grada Šapca za april 2020. godine

Izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd o ispitivanju kvaliteta vazduha na mernom mestu Gerontološki centar Šabac za april 2020. godine

Preliminarni izveštaj Zavoda za javno zdravlje Šabac o ispitivanju kvaliteta vazduha na mesni mestima Autobuska stanica i Benska bara

mart 2020. godine

Informacija o stanju zagađenosti vazduha na teritoriji grada Šapca za mart 2020. godine

Izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd o ispitivanju kvaliteta vazduha na mernom mestu Gerontološki centar Šabac za mart 2020. godine

februar 2020. godine

Informacija o stanju zagađenosti vazduha na teritoriji grada Šapca za februar 2020. godine

januar 2020. godine

Informacija o stanju zagađenosti vazduha na teritoriji grada Šapca za januar 2020. godine