Вести

САОПШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ШАПЦА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2021. ГОДИНИ

19. априла 2021.

Град Шабац је у 2021. години определио средства у износу од 30.000.000,00 динара за потребе остваривања јавног интереса у области јавног информисања. Сходно Закону о јавном информисању и медијима, ова средства су распоређена на основу јавног Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији града Шапца у 2021. години. Оцену пројеката поднетих на Конкурс извршила је стручна Комисија, састављена из реда медијских радника предложених од стране новинарских и медијских удружења, односно независних медијских стручњака. Решење о расподели средстава донето је на основу предлога Комисије о расподели средстава са образложењем и објављено је на веб сајту органа који је расписао Конкурс.

У циљу рационалног односа према средствима буџета Града Шапца, опредељена средства за наведене намене мања су за 20% у односу на претходну годину. Благовремено и до истека рока за подношење пријава на конкурс приспела су 44 предлога пројекта, од чега је одлучено да се суфинансира 21 пројекат. Суфинансирани садржаји биће презентовани јавности у скоро свим облицима медијског изражавања који су данас познати, и то путем штампаних медија, на радију, телевизији и интернет порталима.

Опредељујући буџетска средстава за ове намене, Град Шабац се стара о остваривању јавног интереса подстичући разноврсност медијских садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и професионалних медија, што доприноси задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

С поштовањем,

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

др Александар Пајић