Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3. новембра 2022.

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да се отказује јавна презентација Студије о процени утицаја на животну средину пројекта промене намене и адаптације постојећих објеката у објекте за складиштење опасног и неопасног отпада у оквиру комплекса Elixir Zorka d.o.o., на катастарским парцелама број 6915/77, 6915/82 и 6915/83 КО Град Шабац, и јавна расправа, заказана за 04.11.2022. са почетком у 11 часова у просторијама Центра за стручно усавршавање, ул. Николе Тесле 1 а, у Шапцу.

Како је утврђено да нису спроведене у потпуности радње од стране носиоца пројекта ELIXIR ZORKA“ Mинерална ђубрива Шабац, прописане инструкцијама овог органа које су имале за циљ да се омогући представницима заинтересоване јавности јавни увид у предметну Студију, на начин и у року прописаним у Закону о процени утицаја на животну средину и Правилнику о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину, Министарство заштите животне средине сматра да нису испуњени услови за одржавање јавне презентације и јавне расправе.

Поступак јавног увида у Студију, као место и време одржавања презентације Студије и јавне расправе биће поновно спроведен у складу са чл. 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину и чл. 3, 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину.